Call Centar 011 - 41 41 411

VENECIJA I RIM - NOVA GODINA 27.12.18

Detalji

Venecija je sredinom Srednjeg veka, kao prestonica čuvene Mletačke republike, bila najvažniji grad sveta i trgovački centar Evrope. Danas je Venecija najpoznatija turistička destinacija koja leži na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, izgrađena na 118 malih ostrva, povezanih kanalima i mostovima... 

Prevoz

Prevoz avionom na relaciji Beograd-Venecija -Rim-Beograd 

Cena
Uključuje

Prevoz i usluge prema programu

Cena aranžmana po osobi u evrima / (Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate)

Hotel

Usluga

27.12. – 01.01.2019.

1/2

Doplata za 1/1

Hoteli po programu 4  *

Noćenje sa doručkom

 599 €

220 €

Rezervacija jednokrevetnih isključivo na upit !

U cenu aranžmana je uračunato:  Prevoz avionom na relaciji Beograd-Venecija -Rim-Beograd, smeštaj u hotelima sa 4* zvezdice u Venecija Marghera i Rimu u dvokrevetnim sobama na bazi 5 noćenja sa doručkom, autobuski transferi aerodrom –hotel u Veneciji i hotel u Rimu-aerodrom, pešačko razgledanje Venecije i panoramsko razgledanje Rima prema programu, prevoz vozom na relaciji Mestre - Santa Lucija na dan 27.12., prevoz brodićem na relaciji Santa Lucija – Trg Sv. Marka na dan 27.12. , prevoz savremenim, brzim, vozom na relaciji Venecija – Rim (sedišta B klase), usluge vodiča Big Blue  i lokalnih vodiča, kao i troškovi organizacije i vođenja  putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato: Avio-takse 132,61 evra( od toga evra 68.00YQ  ne podležu refundaciji  takse  evra:  0.98-RF , 16.72-RS, 0.22-RS, 4.48-LG , 2.51-EX , 7.50-HB, 28.16-IT, 0.86-MJ, 3.18-VT , podležu refundaciji i plaćaju se u agenciji, plaćaju se u agenciji, po prodajnom kursu Aik banke na dan uplate), posluženje u avionu, dinarski deo  aranžmana u iznosu od 1790,00 dinara po osobi, fakultativni izleti i posete, međunarodno putno osiguranje.

Napomena:  Obavezno je prijavljivanje zainteresovanih putnika  za Vatikan  prilikom uplate aranžmana.  Cene fakultativnih izleta odnose se na minumum 15 prijavljenih putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena se povećava. Agencija će obavestiti putnike, 7 dana pre polaska na put, ukoliko nije ispunjen minimum za realizaciju fakultativnih izleta i da li je potrebno izlete uplatiti u agenciji  pre polaska na put

KRAJNJII ROK ZA PRIJAVLJIVANJE I UPLATU JE DO 26. NOVEMBRA 2018. ILI DO POPUNE MESTA.

OPIS HOTELA:

Venecija: Hotel Lugano Torretta Marghera 4 *(lokalna kategorizacija)

www.hotel-venezia-mestre.com/

Ovaj moderan hotel, renoviran 2011 godine u minimalističkom stilu, nalazi se na kopnenom delu Venecije, u kvartu Marghera, na 200 metara od železničke stanice Mestre. Nedaleko od hotela nalazi se stanica gradskog prevoza koja vodi do centra. Do Trga Sv.Marko i svih značajnih kulturno-istorijskih spomenika Venecije stiže se (sa železničke stanice Mestre) lako i brzo. Od sadržaja hotel ima restoran, bar, sobu za prtljag, vešeraj, menjačnicu. Standarne sobe imaju: klima uređaj, TV, minibar, sef, kompletno opremljeno kupatilo sa fenom za kosu. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

 

 

 

 

Rim: Hotel Torino 4 * (lokalna kategorizacija) 

www.hoteltorinoroma.it/it/

Hotel je smešten u staroj, autentično restauriranoj, palati i na idealnoj lokaciji za upoznavanje grada. Nalazi u blizini Opere  i na samo 350 metara od Trga Republike, gde se nalazi i istoimena metro stanica koja vodi (dve stanice) od Španskog trga. Isto toliko hotel je udaljen od železničke i metro stanice Termini. Sve sobe su klimatizovane sa kupatilom, fenom, sefom, TV-om sa satelitskim programima, mini-barom i bežičnim internetom. Doručak se služi po principu samoposluživanja. 

Agencija BIG BLUE Group d.o.o. zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije. Konačan izbor hotela na turi biće objavljen na site-u agencije www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.

 

VAŽNE NAPOMENE:

-Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje  (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 30).

Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

· Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta po danima, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom termina potvrdjenih obilazaka, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika ili ,štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

· Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 30).

· Minimalni broj putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 25 .

Sadržaj fakultativnih izleta podrazumeva panoramsko ili pešačko razgledanje gradova , bez ulazaka u lokalitete.

Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja.

Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 8 kg.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije Big Blue Group doo.

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

 NAČINI PLAĆANJA:
- avans  od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).

- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke , mogu
će je plaćati do 12 mesečnih rata

- Travel & Smile karticom Piraeus Banke do 12 jednakih mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2017 od 26.01.2017. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300054956, od 26.01.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Za realizaciju programa je potrebno minimum 30 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP je 5 dana pre početka putovanja.

BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

 

Cenovnik br. 2  važi  od 11.oktobra 2018.

 

Izaberi

Öner