Call Centar 011 - 41 41 411

ZLATNI PRAG 2019

Detalji

ČEŠKA REPUBLIKA
ZLATNI PRAG
6 dana (4 noći) - autobusom
Termini putovanja: mart - maj 2019.

Prag -
 magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva. Grad najveće istorijske vrednosti sa dugom tradicijom. Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla.Vreme je da se njegovim ulicama prošetate i Vi!
 

Prevoz
Cena
Od 119,00 €
Uključuje
               

Cene su izražene u evrima, po osobi(Plaćanje u dinarima po prodajnom kursu AIK banke na dan uplate)
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU - NA UPIT

CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

-Prevoz turističkim autobusom (klima/video/DVD) na navedenoj relaciji

-Smeštaj u hotelu 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama na bazi 4 noći sa doručkom (doručak-buffet)

-Razgledanje gradova prema programu

-Usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

-Dinarski deo aranžmana 1790,00 dinara po rezervaciji.

-Medjunardno zdravstveno osiguranje.

-Fakultativni izleti.

-Individualni troškovi

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Krstarenje Vltavom uz buffet ručak u trajanju od 2h - 20€ (obavezno prijavljivanje u agenciji, plaćanje na licu mesta)

-Dresden - 30

-Karlove Vari - 25

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.

 

OPIS HOTELA:

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije

Prag: Slavia 3* www.slaviahotel.com, Olympic 3* www.olympik.cz, Fortuna West 3* www.hotelfortunawestprague.com, Amedia 3* www.prague-eurohotel.com ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju

Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće poznat 7 dana pre polaska na put.

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

 

NAČINI PLAĆANJA:

Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.

- gotovinski

- čekovima građana do 6 mesečnih rata.

- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).

- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.

- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata

- preko računa.

- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059724 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

 

Za realizaciju programa je potrebno minimum 40 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 5 dana pre početka putovanja.

BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

 

Cenovnik br.3 važi od 30.01.2019.godine

 

Izaberi

Öner