Call Centar 011 - 41 41 411

ITALIJA ZIMA

Italija zimovanje

Apenini su gorski lanac koji se proteže duž čitavog poluostrva i na severozapadu se spaja s planinskim lancem Alpa, koji polukružno zatvara Italiju na severu. Na severu je velika aluvijalna ravan reke Po i njenih pritoka, koji se spuštaju s Alpa, Apenina i Dolomita.