Call Centar 011 - 41 41 411

SLOVENIJA ZIMA

Slovenija, ili zvanično Republika Slovenija, primorska je i podalpska država na jugu srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima izlaz na Jadransko more. U različitim periodima istorije Slovenije, država je bila deo Rimskog carstva, Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austro-Ugarske, Države Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1929. preimenovana u Kraljevina Jugoslavija) između dva svetska rata, i SFR Jugoslavije od 1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine..
Četiri glavna evropska geografska regiona se nalaze u Sloveniji: Alpi, Dinaridi, Panonska nizija i Sredozemlje. Najviša tačka Slovenije je Triglav (2.864 m) prosečna nadmorska visina države iznad nivoa mora je 557 m. Oko jedne polovine države 11,691 km2) je prekriveno šumom. Ovo čini Sloveniju trećom najpošumljenijom državom u Evropi, odmah iza Finske i Švedske. Pašnjaci pokrivaju 5.593 km2 države, a livade i bašče 2.471 km2. Takođe, postoji još 363 km2 voćnjaka, i 216 km2 vinograda.