XPERIA GRAND BALI Turska/Alanja

GENERALNE INFORMACIJE
PROGRAM PUTOVANJA
STANDARD BEZ BALKONA
STANDARD SA BALKONOM