Kumbor je naselje u opštini Herceg Novi. Prema popisu iz 2003 imalo je 1.067 stanovnika. Nalazi se u Boki kotorskoj i udaljeno je 6 kilometara od Herceg Novog. Ime mesta potiče od italijanske reči conborgo (predgrađe), jer je naselje bilo u neposrednoj blizini starog grada. Danas je Kumbor poznat kao turističko mesto hercegnovske rivijere. U neposrednoj blizini Kumbora nalaze se mnogobrojna mesta koja zavređuju posetu. Pre svih Rose, Azra, Žanjice, Dobreč, Dobra Luka i mnoga druga.