ISTANBUL BUS AVIO NOVEMBAR 2020

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnoj sobi (sa mogudnošdu dodavanja pomodnog ležaja) u hotelu 4* (lokalna kategorizacija) na bazi 4 nodenja sa doručkom (doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge predstavnika agencije i lokalnih vodiča, troškovi organizacije putovanja, prevoz avionom na relaciji Beograd - Istanbul avio kompanijom Air Serbia, avio-takse oko 24€ (konačan iznos avio-taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48

sati pre započinjanja putovanja).

 U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

Fakultativni izleti, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu, individualni troškovi.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

Plava Džamija+Hipodrom+Topkapi palata - 30€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča. U obizalak nije uključena poseta hamamu)

Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom - 25€ (cena obuhvata obilazak patrijaršije, vožnju brodom i usluge vodiča)

Obilazak Dolmabahče palate - 30€ (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča. U obilazak nije uključena poseta hamamu)

Tursko veče - 30€

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.

Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatoram obzirom da su u organizaciji lokalnih

partnera.

 

OPIS HOTELA:

Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sličnom iste kategorije:

Grand Asiyan 4* - www.hotelgrandasiyan.com

Nalazi se u srcu starog Istanbula na Laleliju. Na pešačkoj udaljenosti od Kapali čaršije (500m), Aja Sofije, Plave džamije (oko 1.5 km) i drugih znamenitosti ove prestonice. Sve sobe poseduju SAT TV, klima uređaj, direktnu telefonsku liniju, mini-bar, fen za kosu, sef, Wi Fi internet. U sklopu hotela je restoran na 8. spratu sa koga se pruža pogled na Mramorno more, bar, spa centar (tursko kupailo, sauna, zatvoreni bazen-uz doplatu).

Usluga je na bazi nodenja sa doručkom (doručak - švedski sto).

Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije.

 

 USLOVI PLADANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Pladanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

 NAČINI PLADANJA:

Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.

-  gotovinski

-  čekovima građana do 6 mesečnih rata

-  platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)

-  kreditnim karticama Intesa banke mogude je pladati do 6 jednakih mesečnih rata

-  kreditnim karticama Komercijalne banke pladanje do 12 mesečnih rata

-  kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata

-  preko računa

-   kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom)

-    administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj

zabrani sa BIG BLUE GROUP)


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2020 od 10.01.2020. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU UTA , Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne

asocijacije turističkih agencija PU UTA , 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul.

Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068030 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje OR Novi Sad .

Fakultativni izleti pladaju se na licu mesta u evrima. Za realizaciju fakultativnog izleta potrebno je najmanje 50 učesnika.

Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobradajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobradajnim kolapsom i slično).

Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik de biti

obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja. Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 20kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7kg.

Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

Za realizaciju programa je potrebno minimum 40 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 5 dana pre početka putovanja.

BIG BLUE GROUP .O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP .O.O.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja

(satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobradaju), ne postoji mogudnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povradaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

Cenovnik br.1 važi od 02.09.2020.godine

 

HOTEL 4* Turska/Istanbul

                                             TURSKA
                                     ISTANBUL

            

Autobusom i avionom - 5 dana / 4 nodenja

Termin putovanja: 07.novembar - 11.novembar 2020.

Istanbul - grad koji spaja dva kontinenta. Više evropski nego azijski. Istanbul ili Carigrad. Impozantna istočnjačka arhitektura samo je jedan od razloga zašto ga treba posetiti i uživati u njegovim čarima. Brojni muzeji su svedoci slavne prošlosti Vizantije a zatim i modnog Otomanskom carstva. Danas je Istanbul jedan od najinteresantnijih gradova sveta. Aja Sofija ili Plava džamija, Topkapi palata i Sulejmanova džamija, Dolmabahče i Berlerbeji

palate... Njegov ukras je i atraktivni most koji je spojio nespojivo, plovidba Bosforom... I još mnogo toga je fascinantno u megalopolisu

FIRST MINUTE DO 01.10.


VERZIJA PROGRAMA U PDF-U 

 

Dan 1
BEOGRAD
BEOGRAD – ISTANBUL Sastanak putnika na parkingu BAS-ove autobuske stanice u 06:00h. Polazak autobusa u 06:30h. Vožnja teritorijom Srbije, Bugarske i Turske sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Istanbul u večernjim satima. Smeštaj u hotelu. Nodenje.
Dan 2
ISTANBUL
ISTANBUL Doručak. Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: staro gradsko jezgro, Ataturk bulevar, Valensov akvadukt, džamija Mehmed Paše Sokolovida, Pera Palace hotel u kome su odsedali gosti Orijent ekspresa, Tarlabalaši bulevar, Trg Taksim, panorama crkve Agia Triada, Divan Palace hotel, prolaz kroz Bešiktaš, Dolmabahče palata, prelazak preko mosta Bosfor i odlazak na vidikovac Čamlidža sa koga se pruža najlepši pogled na grad. Povratak uz obalu Bosfora preko Galata mosta, panorama Aja Sofije i Topkapi palate, prolaz pored Egipatske pijace začina. Slobodno vreme ili fakultativno krstarenje Bosforom u trajanju od dva sata: Zlatni rog-najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Dolmabahče palata-poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortakoj džamija, Bosfor most, Rumenli hisar, Jedi kule (sedam kula). Nakon krstarenja odlazak u gradski kvart Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nodenje.
Dan 3
ISTANBUL
ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak mesta gde se nalazio antički Hipodrom - Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, potom obilazak Sultan Ahmetove džamije (Plava džamija), Topkapi palate - nekadašnje rezidencije otomanskih sultana. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U večernjim časovima fakultativni odlazak na tursko veče u nacionalnom restoranu sa bogatim muzičkim i scenskim programom. Nodenje.
Dan 4
ISTANBUL
ISTANBUL Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak čuvene Dolmabahče palate, poslednje rezidencije otomanskih sultana. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nodenje.
Dan 5
BEOGRAD
ISTANBUL – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Transfer ka aerodromu. Let za Beograd (JU803) u 16:40h. Planirano sletanje u Beograd u 16:20h.