MALA RUMUNSKA TURA 2019

Cene su izražene u evrima, po osobi
(Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.)

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

Prevoz turističkim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelima sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom u gradovima po programu (2 noćenja u Bukureštu, 2 noćenja u Brašovu, doručak - švedski sto), razgledanje prema programu, usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

Dinarski deo aranžmana 1790,00 dinara po rezervaciji, boravišne takse (plaćaju se na recepciji hotela), fakultativni izleti, medjunarodno putno osiguranje, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu, individualni troškovi.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

-Zgrada Parlamenta u Bukureštu - 20€ (uključena ulaznica)

-Bran-Peleš - 40€ (uključena ulaznica za dvorac Bran i Peleš)

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 prijavljenih putnika po izletu, u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije - ino partnera.

 

OPIS HOTELA:

Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Bukurešt: Hotel Opera 3*, www.hotelopera.ro ili sličan

Brašov: Hotel Capitol Brashov 3* www.hotelcapitolbrasov.ro ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.

Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano).Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

 

NAČINI PLAĆANJA:

Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.

- gotovinski

- čekovima građana do 6 mesečnih rata.

- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).

- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.

- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata

- preko računa.

- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).

- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).


 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2019 od 24.01.2019. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300059724 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

 

Za realizaciju programa je potrebno minimum 40 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 5 dana pre početka putovanja. Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Prva sedišta su službena i ne izdaju se putnicima.

BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja

(satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja

autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - "tax free", pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

Cenovnik br.2 važi od 29.07.2019.godine


HOTEL 3* Rumunija/Bukurest
HOTEL 3*-
 
 Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Bukurešt: Hotel Opera 3*, www.hotelopera.ro ili sličan

Brašov: Hotel Capitol Brashov 3* www.hotelcapitolbrasov.ro ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.


Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije
www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.

 


 
 
 Smeštaj naših gostiju je u navedenim hotelima ili sličnim iste kategorije:

Bukurešt: Hotel Opera 3*, www.hotelopera.ro ili sličan

Brašov: Hotel Capitol Brashov 3* www.hotelcapitolbrasov.ro ili sličan

Smeštaj je u standardnim dvokrevetnim sobama sa mogućnošću dodavanja pomoćnog ležaja. Svaka soba poseduje TV, telefon, kupatilo. Svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju. Ime hotela biće poznato 7 dana pred polazak na putovanje.


Big Blue Group d.o.o zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim iste kategorije. Konačan izbor hotela u okviru programa biće objavljen na site-u agencije
www.bigblue.rs 7 dana pre polaska na put.

 


 

MALA RUMUNSKA TURA
5 dana (4 noćenja) - autobusom

Termin putovanja: 23.10. - 27.10.2019.

Rumunija je zemlja bogate i raznovrsne kulture, zemlja sa 25 spomenika kulture uvrštenih u UNESCO listu kulturne baštine. Ovo je zemlja živopisne prirode, ali često i tragične istorije. Rumunija je, kao i mnoge istočnoevropske zemlje, neka vrsta duhovne granice između Evrope i Azije. Mešavina kultura stvara neobičnu i veoma privlačnu sliku koja očarava svojom neponovljivošću. Svaka oblast u Rumuniji se toliko razlikuje jedna od druge da se ponekad čini kao da su to različite zemlje. Tu je more, tu su planine, guste šume, reke, srednjovekovni zamkovi. Istorijske oblasti zemlje, bivše kneževine od kojih se formirala današnja Rumunija: Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Dobrudža, razlikuju se jedna od druge po krajoliku, arhitekturi i običajima, čineći jedinstven spoj raznolikosti i atmosfere.

 

VERZIJA PROGRAMA U PDF-U

Dan 1
BEOGRAD
23.10.2019. BEOGRAD - KRAJOVA - BUKUREŠT Sastanak putnika na parkingu u 05.30h. (tačno vreme i mesto polaska biće potvrdjeno dva dana pred put). Polazak autobusa u 06:00h. Vožnja preko Djerdapske klisure prema hidroelekrani Djerdap, i dalje kroz Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora do Krajove. Krajova je grad duge tradicije koja se ogleda kroz mnoštvo crkava, muzeja, celopkupnu gradsku arhitekturu… Po dolasku obilazak centralnog dela grada: Nikolae Romansku park, spomenik braći Buzesti, crkva Sv. Dimitrija, Gradska kuća, Administrativna palata, Univerzitet, Muzej umetnosti, Narodno pozorište... Nastavak puta ka Bukureštu. Po dolasku u Bukurešt, glavni grad Rumunije, smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 2
BUKUREST
24.10.2019. BUKUREŠT Doručak. Nakon doručka polazak na panoramski obilazak autobusom glavnog grada Rumunije, Pariza Balkana: Kuća slobodne štampe, Trijumfalni luk, Trg Pobede, Akademija nauke, vožnja duž starog Bulevara pobede (Calea Victoriei) sa predivnim zgradama iz perioda Bell Epoque, Zdanje Ateneum-koncertna dvorana iz XIV veka u neoklasicističkom stilu-danas jedan od simbola Bukurešta i sedište filharmonije, Stara kraljevska palata Karola I i dom srpske kraljice Marije Karadjordjević (danas Narodni muzej), statua Karola I, Univerzitetski trg sa četiri jedinstvene zgrade (Narodno pozorište, Arhitektonska škola, neoklasicistička zgrada Bolnice Koltea, Sutu Palata), Trg revolucije gde je 1989.godine počela pobuna protiv Čaušeskua, Palata Parlamenta Rumunije. Nastavak razgleda grada pešice po starom delu grada gde se nalaze ostaci kneževskog dvora koji je u XV veku sagradio Vlad Cepeš, Stavropolska crkva iz XVIII veka koju odlikuje spoj rumunske i vizantijske arhitekture, prekrasna fasada i vrhunski izrezbaren ulaz sa stubovima, četvrt Lipscani iz XV veka, nekada glamurozna zanatska i stambena četvrt, danas četvrt sa brojnim galerijama, antikvarnicama i kafeima. Slobodno vreme ili falkutativna poseta zgradi Parlamenta, druge po veličini zgrade Parlamenta na svetu. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
Dan 3
BRASOV
25.10.2019. BUKUREŠT - BRAŠOV Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Brašov. Oko podneva polazak za Brašov. Po dolasku obilazak grada. Brašov je deo regiona Transilvanije, okružen južnim Karpatima, podeljen na stari i novi deo grada. Stari deo grada su izgradili Sasi, sa trgom smeštenim ispod Planine Tampe, a drugi novi deo sagradjen je u XX veku. Stari deo Brašova je jedan od najbolje očuvanih starih gradova Evrope, koga krasi predivna arhitektura i stara utvrdjenja. Brašov je grad burne istorije, nastajao pod velikim uticajem nemačkog i austro-ugarskog carstva, kao i nekadašnjeg komunističkog sistema Rumunije. Obilazak grada: glavni trg, gradska većnica i trgovačke kuće iz XVI veka, kuća Hirscher koja je bila u vlasništvu bogatog trgovca, Crna crkva iz XV veka, najveća gotička crkva izmedju Beča i Carigrada. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Dan 4
BRASOV
26.10.2019. BRAŠOV - BRAN - PELEŠ - BRAŠOV Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Brašovu ili fakultativni izlet Bran-Peleš. Kraća vožnja do dvorca Bran. Po dolasku poseta dvorcu u kom je povremeno boravio Vlad Cepeš, grof Drakula. Izgradjen je na 60 metara visokoj steni, sa prekrasnim pogledom na celu dolinu. Zamak su od drveta napravili Teutonski vitezovi u XIII veku. Mesto je poznato u svetskoj literaturi i ujedno je jedna od najvećih misterija Rumunije. Svetsku slavu stekao zahvaljujući svom najpoznatijem upravniku grofu Vladu Cepešu poznatijem kao Drakula. Vlad je zbog svoje surovosti prema Turcima, ali i ostalim neprijateljima, dobio ovaj neobičan nadimak. Nastavak puta ka dvorcu Peleš. Po dolasku obilazak jednog od najlepših dvoraca na obroncima Južnih Karpata. Peleš je dvorac veličanstvene spoljašnjosti u gotičkom, renesansnom i baroknom stilu sa vitražima koji su ručno oslikani u Švajcarskoj i brojnim skulpturama, bunarima i vazama koji okružuju zamak. Na zgradi je radilo oko 400 zanatlija i umetnika. Dvorac je napravljen kao letnja rezidencija za prvi par Kraljevine Rumunije, Karola i Elizabetu, da bi 1953.godine postao muzej. Nastavak puta do manastira Sinaja iz XVII veka, koji se nalazi pod saštitom UNESCO-a. Povratak u Brašov. Noćenje.
Dan 5
BEOGRAD
27.10.2019. BRAŠOV - TEMIŠVAR – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Temišvaru najvećem i najznačajnijem gradu Banata. Po dolasku razgledanje grada: Trg pobede, na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra iz 1872.godine, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije iz 1946.godine, kip vučice koja doji Romula i Rema - poklon grada Rima iz 1926.godine, brojna reprezentativna zdanja secesije sagradjena izmedju 1910.-1914.godine, Trg slobode na kojem se nalaze stara gradska većnica iz 1734.godine, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja, Trg jedinstva na kojem se nalazi stub kuge, rimokatolička katedralna crkva, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna srpska pravoslavna crkva iz 1748.godine sa vrednim ikonostasom, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Polazak za Srbiju. Vožnja terirorijom Rumunije i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.