Cena detaljno Štampaj

Broj noći111
od12.08.202221.08.202216.09.2022
Do20.08.202215.09.202230.09.2022
STANDARDNA SOBA | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi39 33 28
Prvo dete 2,00-9,9927 23 19
Jednokrevetna63 52 45
Treća osoba0 0 0
STANDARD ROOM | POLUPANSION
Trokrevetna po osobi37 32 27

bigblue.rs

CENA PUTOVANJA PO OSOBI PO NOĆI U EVRIMA
Plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja
Minimalni broj noćenja 5, manji broj noćenja na upit
Hotel zadržava pravo promene cena!


JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Smeštaj u izabranom tipu obe na bazi usluge polupansiona (doručak i večera - švedski sto).

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Boravišna taksa i osiguranje po osobi po noći (plaćanje u agenciji): odrasli - 1.2€, deca do 12 godina - 0.5€, medjunarodno putno osiguranje, inividualni troškovi putnika.

POPUSTI I DOPLATE:

- Deca do 2 godine u sobi sa dve odrasle osobe u zajedničkom ležaju - besplatno
- Dete do 2-10 godina u sobi sa dve odrasle osobe u zajedničkom ležaju - 50% popusta
- Dete do 2-10 godina u sobi sa dve odrasle osobe na pomoćnom ležaju - 30% popusta
- Dvoje dece u trokrevetnoj sobi sa dve odrasle osobe - popust po 50%
- Treća odrasla osoba u sobi na pomoćnom ležaju - 20% popusta
- Doplata za pun pasnion - 20% na cenu smeštaja
- Doplata za pogled more - 10% na cenu smeštaja
- Dečiji krevetac - na upit


VAŽNE NAPOMENE:
• Uslovi vezani za rani booking važe samo za osnovnu cenu hotela. Popust se ne odnosi na doplate. Svaka promena rezervacije, koja je napravljena u ranom bookingu, smatra se kao otkaz rezervacije i tretiraće se novom rezervacijom.
•Program je individualan, rezervacija se vrše na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.
•Ne postoje jasno definisane smene u hotelu, već je moguće odabrati bilo koji željeni termin. Ulazak u sobe ili apartmane prvog dana boravka je posle 14:00h a napuštanje je poslednjeg dana boravka do 10:00h.
•Kategorizaciju objekta u Crnoj Gori vrše nadležni organi te zemlje. Svaki hotel je dužan da na vidnom mestu istakne svoju kategorizaciju. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ili apartmana nije u funksciji za šta organizator ne snosi odgovornost.
• Hoteli koji poseduju besplatni parking ne garantuju mesto na parkingu zbog ograničenog broja mesta.
• U hotelima gde je ishrana je na bazi švedskog stola, hoteli zadržavaju pravo da usled nedovoljnog broja gostiju promene način služenja obroka.
•Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe, sedište u autobusu ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


VAŽNE NAPOMENE:
Progam je individualan, rezervacija se vrši na upit. Aranžman je moguće realizovati bez obzira na broj prijavljenih putnika u zavisnosti od raspoloživosti soba u smeštajnom objektu. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je 3 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 5 dana pre početka putovanja.
BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.


PROGRAM PUTOVANJA br 1, od 26.01.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A