Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s1s3s
STANDARD | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1095 1460 1125 1925 1135 1935 1125 1490 1125 1490 1125 1490 1145 1490 1945 1145 1490 1945 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1945 1145 1490 1945 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1145 1490 1145 1490
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-6,99685 858 691 1095 697 1100 702 875 702 875 702 875 702 875 1106 702 875 1106 702 875 702 875 702 875 702 875 702 875 702 875 1106 702 875 1106 702 875 702 875 702 875 702 875 702 875
Prvo dete 7,00-12,99685 858 691 1095 697 1100 702 875 702 875 702 875 702 875 1106 702 875 1106 702 875 702 875 702 875 702 875 702 875 702 875 1106 702 875 1106 702 875 702 875 702 875 702 875 702 875
Jednokrevetna1620 2255 1690 3130 1740 3180 1770 2405 1770 2405 1770 2405 1790 2405 3225 1790 2405 3225 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 3225 1790 2405 3225 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405 1790 2405
Treća osoba870 1110 875 1440 885 1445 890 1130 890 1130 890 1130 890 1130 1450 890 1130 1450 910 1130 910 1130 890 1130 890 1130 910 1130 890 1130 1450 890 1130 1450 910 1130 910 1130 890 1130 890 1130 910 1130
SUPERIOR ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1180 1580 1210 2095 1225 2110 1215 1615 1215 1615 1215 1615 1235 1615 2120 1235 1615 2120 1235 1615 1235 1615 1235 1615 1235 1615 1235 1615 1235 1615 2120 1235 1615 2120 1235 1615 1235 1615 1235 1615 1235 1615 1235 1615
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-6,99725 915 731 1174 736 1179 742 932 742 932 742 932 742 932 1185 742 932 1185 742 932 742 932 742 932 742 932 742 932 742 932 1185 742 932 1185 742 932 742 932 742 932 742 932 742 932
Prvo dete 7,00-12,99725 915 731 1174 736 1179 742 932 742 932 742 932 742 932 1185 742 932 1185 742 932 742 932 742 932 742 932 742 932 742 932 1185 742 932 1185 742 932 742 932 742 932 742 932 742 932
Jednokrevetna1760 2465 1835 3435 1890 3490 1925 2630 1925 2630 1925 2630 1945 2630 3545 1945 2630 3545 1945 2630 1945 2630 1945 2630 1945 2630 1945 2630 1945 2630 3545 1945 2630 3545 1945 2630 1945 2630 1945 2630 1945 2630 1945 2630
Treća osoba930 1195 935 1560 945 1570 955 1220 955 1220 955 1220 955 1220 1580 955 1220 1580 975 1220 975 1220 955 1220 955 1220 975 1220 955 1220 1580 955 1220 1580 975 1220 975 1220 955 1220 955 1220 975 1220
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1560 2130 1595 2880 1615 2895 1610 2180 1610 2180 1610 2180 1630 2180 2910 1630 2180 2910 1630 2180 1630 2180 1630 2180 1630 2180 1630 2180 1630 2180 2910 1630 2180 2910 1630 2180 1630 2180 1630 2180 1630 2180 1630 2180
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1150 1535 1180 2035 1190 2045 1180 1570 1180 1570 1180 1570 1200 1570 2055 1200 1570 2055 1200 1570 1200 1570 1200 1570 1200 1570 1200 1570 1200 1570 2055 1200 1570 2055 1200 1570 1200 1570 1200 1570 1200 1570 1200 1570
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1080 1435 1110 1895 1120 1905 1110 1465 1110 1465 1110 1465 1130 1465 1915 1130 1465 1915 1130 1465 1130 1465 1130 1465 1130 1465 1130 1465 1130 1465 1915 1130 1465 1915 1130 1465 1130 1465 1130 1465 1130 1465 1130 1465
SUPERIOR FAMILY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1820 2505 1860 3410 1880 3430 1880 2565 1880 2565 1880 2565 1900 2565 3450 1900 2565 3450 1900 2565 1900 2565 1900 2565 1900 2565 1900 2565 1900 2565 3450 1900 2565 3450 1900 2565 1900 2565 1900 2565 1900 2565 1900 2565
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-12,99 (ako je 1.dete 3,00-12,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1320 1785 1355 2390 1370 2400 1360 1825 1360 1825 1360 1825 1380 1825 2415 1380 1825 2415 1380 1825 1380 1825 1380 1825 1380 1825 1380 1825 1380 1825 2415 1380 1825 2415 1380 1825 1380 1825 1380 1825 1380 1825 1380 1825
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1165 1555 1195 2065 1205 2075 1200 1590 1200 1590 1200 1590 1220 1590 2090 1220 1590 2090 1220 1590 1220 1590 1220 1590 1220 1590 1220 1590 1220 1590 2090 1220 1590 2090 1220 1590 1220 1590 1220 1590 1220 1590 1220 1590

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A