Cena detaljno Štampaj

noći7101471014107101071071014781014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava03.0703.0703.0704.0704.0704.0705.0706.0706.0707.0708.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava10.0713.0717.0711.0714.0718.0715.0713.0716.0717.0715.0718.0716.0719.0723.0717.0718.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s1s2s1s1s1s1s1s1s1s1s1s2s1s1s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1140 1480 1930 1140 1480 1930 1480 1140 1480 1480 1140 1480 1140 1480 1930 1140 1220 1480 1930 1140 1480 1930 1480 1170 1510 1510 1140 1510 1170 1510 1960 1170 1510 1960 1140 1510 1930 1510 1170 1510 1510 1140 1510 1170 1510 1960 1170 1510 1960 1170 1510 1960 1510 1170 1510 1510 1140 1510 1170 1510 1960 1170 1510 1960
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna1770 2380 3195 1770 2380 3195 2380 1770 2380 2380 1770 2380 1770 2380 3195 1770 1945 2380 3195 1770 2380 3195 2380 1800 2410 2410 1770 2410 1800 2410 3225 1800 2410 3225 1770 2410 3195 2410 1800 2410 2410 1770 2410 1800 2410 3225 1800 2410 3225 1800 2410 3225 2410 1800 2410 2410 1770 2410 1800 2410 3225 1800 2410 3225
Treća osoba900 1140 1455 900 1140 1455 1140 900 1140 1140 900 1140 900 1140 1455 900 950 1140 1455 900 1140 1455 1140 930 1170 1170 900 1170 930 1170 1485 930 1170 1485 900 1170 1455 1170 930 1170 1170 900 1170 930 1170 1485 930 1170 1485 930 1170 1485 1170 930 1170 1170 900 1170 930 1170 1485 930 1170 1485
STANDARDNA SOBA DELIMICNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1180 1535 2010 1180 1535 2010 1535 1180 1535 1535 1180 1535 1180 1535 2010 1180 1265 1535 2010 1180 1535 2010 1535 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1180 1565 2010 1565 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1565 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2010 2720 3670 2010 2720 3670 2720 2010 2720 2720 2010 2720 2010 2720 3670 2010 2215 2720 3670 2010 2720 3670 2720 2040 2750 2750 2010 2750 2040 2750 3700 2040 2750 3700 2010 2750 3670 2750 2040 2750 2750 2010 2750 2040 2750 3700 2040 2750 3700 2040 2750 3700 2750 2040 2750 2750 2010 2750 2040 2750 3700 2040 2750 3700
Treća osoba935 1185 1520 935 1185 1520 1185 935 1185 1185 935 1185 935 1185 1520 935 985 1185 1520 935 1185 1520 1185 965 1215 1215 935 1215 965 1215 1550 965 1215 1550 935 1215 1520 1215 965 1215 1215 935 1215 965 1215 1550 965 1215 1550 965 1215 1550 1215 965 1215 1215 935 1215 965 1215 1550 965 1215 1550
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1535 2045 2720 1535 2045 2720 2045 1535 2045 2045 1535 2045 1535 2045 2720 1535 1675 2045 2720 1535 2045 2720 2045 1565 2075 2075 1535 2075 1565 2075 2750 1565 2075 2750 1535 2075 2720 2075 1565 2075 2075 1535 2075 1565 2075 2750 1565 2075 2750 1565 2075 2750 2075 1565 2075 2075 1535 2075 1565 2075 2750 1565 2075 2750
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1140 1480 1930 1140 1480 1930 1480 1140 1480 1480 1140 1480 1140 1480 1930 1140 1220 1480 1930 1140 1480 1930 1480 1170 1510 1510 1140 1510 1170 1510 1960 1170 1510 1960 1140 1510 1930 1510 1170 1510 1510 1140 1510 1170 1510 1960 1170 1510 1960 1170 1510 1960 1510 1170 1510 1510 1140 1510 1170 1510 1960 1170 1510 1960
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi1080 1395 1810 1080 1395 1810 1395 1080 1395 1395 1080 1395 1080 1395 1810 1080 1155 1395 1810 1080 1395 1810 1395 1110 1425 1425 1080 1425 1110 1425 1840 1110 1425 1840 1080 1425 1810 1425 1110 1425 1425 1080 1425 1110 1425 1840 1110 1425 1840 1110 1425 1840 1425 1110 1425 1425 1080 1425 1110 1425 1840 1110 1425 1840
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1595 2130 2840 1595 2130 2840 2130 1595 2130 2130 1595 2130 1595 2130 2840 1595 1740 2130 2840 1595 2130 2840 2130 1625 2160 2160 1595 2160 1625 2160 2870 1625 2160 2870 1595 2160 2840 2160 1625 2160 2160 1595 2160 1625 2160 2870 1625 2160 2870 1625 2160 2870 2160 1625 2160 2160 1595 2160 1625 2160 2870 1625 2160 2870
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1180 1535 2010 1180 1535 2010 1535 1180 1535 1535 1180 1535 1180 1535 2010 1180 1265 1535 2010 1180 1535 2010 1535 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1180 1565 2010 1565 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1565 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi1115 1445 1885 1115 1445 1885 1445 1115 1445 1445 1115 1445 1115 1445 1885 1115 1195 1445 1885 1115 1445 1885 1445 1145 1475 1475 1115 1475 1145 1475 1915 1145 1475 1915 1115 1475 1885 1475 1145 1475 1475 1115 1475 1145 1475 1915 1145 1475 1915 1145 1475 1915 1475 1145 1475 1475 1115 1475 1145 1475 1915 1145 1475 1915

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A