Cena detaljno Štampaj

noći71071014781014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava08.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava15.0718.0716.0719.0723.0717.0718.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s1s2s1s1s1s1s1s1s1s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi995 1285 995 1290 1675 1000 1070 1295 1680 1005 1295 1685 1300 1045 1335 1340 1055 1345 1060 1350 1740 1060 1350 1740 1030 1350 1710 1350 1060 1350 1350 1060 1350 1060 1350 1740 1060 1350 1740 1060 1350 1745 1350 1060 1350 1350 1060 1355 1060 1355 1755 1060 1360 1755
Prvo dete 2,00-12,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna1645 2220 1645 2230 3005 1655 1820 2235 3015 1665 2245 3025 2255 1710 2295 2305 1730 2315 1740 2320 3100 1740 2320 3100 1710 2320 3070 2320 1740 2320 2320 1740 2320 1740 2320 3100 1740 2320 3105 1740 2320 3110 2320 1740 2320 2325 1740 2330 1740 2335 3130 1745 2340 3135
Treća osoba805 1010 805 1015 1290 810 850 1015 1295 815 1020 1295 1025 850 1055 1060 855 1065 860 1065 1345 860 1065 1345 830 1065 1315 1065 860 1065 1065 860 1065 860 1065 1345 860 1065 1345 860 1065 1345 1065 860 1065 1070 860 1070 860 1070 1350 860 1070 1350
STANDARD DELIMIČNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1050 1365 1050 1365 1790 1055 1130 1370 1790 1060 1375 1795 1380 1100 1415 1420 1110 1425 1115 1430 1850 1115 1430 1850 1085 1430 1820 1430 1115 1430 1430 1115 1430 1115 1430 1850 1115 1430 1850 1115 1430 1855 1430 1115 1430 1430 1115 1435 1115 1435 1865 1115 1440 1865
Prvo dete 2,00-12,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna1755 2375 1755 2385 3225 1765 1945 2395 3235 1775 2405 3245 2415 1820 2455 2460 1840 2470 1850 2480 3320 1850 2480 3320 1820 2480 3290 2480 1850 2480 2480 1850 2480 1850 2480 3320 1850 2480 3325 1850 2480 3330 2480 1850 2480 2485 1850 2490 1850 2495 3350 1855 2500 3355
Treća osoba845 1065 845 1070 1370 850 895 1075 1370 855 1075 1375 1080 890 1115 1115 895 1120 900 1125 1420 900 1125 1420 870 1125 1390 1125 900 1125 1125 900 1125 900 1125 1420 900 1125 1425 900 1125 1425 1125 900 1125 1125 900 1125 900 1125 1430 900 1130 1430
POOL FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1320 1750 1320 1760 2340 1330 1445 1765 2350 1335 1770 2355 1780 1380 1815 1820 1390 1830 1400 1835 2420 1400 1835 2420 1370 1835 2390 1835 1400 1835 1835 1400 1835 1400 1835 2420 1400 1835 2420 1400 1835 2425 1835 1400 1835 1840 1400 1840 1400 1845 2445 1400 1850 2445
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi995 1285 995 1290 1675 1000 1070 1295 1680 1005 1295 1685 1300 1045 1335 1340 1055 1345 1060 1350 1740 1060 1350 1740 1030 1350 1710 1350 1060 1350 1350 1060 1350 1060 1350 1740 1060 1350 1740 1060 1350 1745 1350 1060 1350 1350 1060 1355 1060 1355 1755 1060 1360 1755
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi950 1215 950 1220 1580 955 1015 1225 1585 960 1230 1590 1230 995 1265 1270 1005 1275 1010 1280 1640 1010 1280 1640 980 1280 1610 1280 1010 1280 1280 1010 1280 1010 1280 1640 1010 1280 1640 1010 1280 1645 1280 1010 1280 1280 1010 1285 1010 1285 1655 1010 1285 1655
DUPLEX FAMILY LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1320 1750 1320 1760 2340 1330 1445 1765 2350 1335 1770 2355 1780 1380 1815 1820 1390 1830 1400 1835 2420 1400 1835 2420 1370 1835 2390 1835 1400 1835 1835 1400 1835 1400 1835 2420 1400 1835 2420 1400 1835 2425 1835 1400 1835 1840 1400 1840 1400 1845 2445 1400 1850 2445
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi995 1285 995 1290 1675 1000 1070 1295 1680 1005 1295 1685 1300 1045 1335 1340 1055 1345 1060 1350 1740 1060 1350 1740 1030 1350 1710 1350 1060 1350 1350 1060 1350 1060 1350 1740 1060 1350 1740 1060 1350 1745 1350 1060 1350 1350 1060 1355 1060 1355 1755 1060 1360 1755
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)613 757 613 759 953 616 664 761 956 618 764 958 766 622 768 770 627 773 629 775 969 629 775 969 629 775 969 775 629 775 775 629 775 629 775 969 629 775 970 629 775 972 775 629 775 776 629 777 629 778 977 630 779 978
Četvorokrevetna po osobi950 1215 950 1220 1580 955 1015 1225 1585 960 1230 1590 1230 995 1265 1270 1005 1275 1010 1280 1640 1010 1280 1640 980 1280 1610 1280 1010 1280 1280 1010 1280 1010 1280 1640 1010 1280 1640 1010 1280 1645 1280 1010 1280 1280 1010 1285 1010 1285 1655 1010 1285 1655
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
DUPLEX FAMILY SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1405 1870 1405 1875 2505 1410 1540 1885 2515 1420 1890 2520 1895 1460 1935 1940 1475 1950 1480 1955 2585 1480 1955 2585 1450 1955 2555 1955 1480 1955 1955 1480 1955 1480 1955 2585 1480 1955 2590 1480 1955 2590 1955 1480 1955 1960 1480 1960 1480 1965 2610 1485 1970 2610
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1050 1365 1050 1365 1790 1055 1130 1370 1790 1060 1375 1795 1380 1100 1415 1420 1110 1425 1115 1430 1850 1115 1430 1850 1085 1430 1820 1430 1115 1430 1430 1115 1430 1115 1430 1850 1115 1430 1850 1115 1430 1855 1430 1115 1430 1430 1115 1435 1115 1435 1865 1115 1440 1865
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)645 802 645 804 1017 647 700 807 1019 649 809 1021 811 654 813 816 659 818 661 820 1033 661 820 1033 661 820 1033 820 661 820 820 661 820 661 820 1033 661 820 1034 661 820 1035 820 661 820 821 661 822 661 823 1040 662 825 1042
Četvorokrevetna po osobi1000 1290 1000 1295 1685 1005 1070 1295 1685 1010 1300 1690 1305 1050 1340 1345 1055 1350 1060 1355 1740 1060 1355 1740 1030 1355 1710 1355 1060 1355 1355 1060 1355 1060 1355 1740 1060 1355 1745 1060 1355 1745 1355 1060 1355 1355 1060 1355 1060 1360 1755 1060 1360 1760
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A