Cena detaljno Štampaj

Broj noći111111111
od26.05.202414.06.202424.06.202408.07.202424.07.202429.08.202405.09.202418.09.202401.10.2024
Do13.06.202423.06.202407.07.202423.07.202428.08.202404.09.202417.09.202430.09.202430.10.2024
DELUXE SIDE SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi92 127 135 173 214 173 135 92 72
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba46 63 67 86 107 86 67 46 36
DELUXE SIDE SEA VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi120 155 176 216 260 216 176 120 97
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba60 78 88 108 130 108 88 60 48
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi127 162 173 210 252 210 173 127 102
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)63 81 86 105 126 105 86 63 51
Treća osoba63 81 86 105 126 105 86 63 51
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Četvrta osoba63 81 86 105 126 105 86 63 51
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi155 190 216 256 300 256 216 155 127
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)78 95 108 128 150 128 108 78 64
Treća osoba78 95 108 128 150 128 108 78 64
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Četvrta osoba78 95 108 128 150 128 108 78 64
DELUXE ROOM SEA FRONT | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi118 153 153 188 227 188 153 118 95
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba58 76 76 94 114 94 76 58 47
DELUXE ROOM SEA FRONT | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi146 182 191 228 269 228 191 146 120
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba74 91 96 114 135 114 96 74 60
DELUXE ROOM LATERAL SEA VIEW PRIVATE POOL | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi157 201 228 268 312 268 228 157 129
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba79 100 114 134 156 134 114 79 64
DELUXE ROOM LATERAL SEA VIEW PRIVATE POOL | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi185 230 306 353 405 353 306 185 154
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba93 115 153 177 203 177 153 93 77
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW PRIVATE POOL | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi206 240 272 312 357 312 272 206 170
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)103 120 136 156 178 156 136 103 85
Treća osoba103 120 136 156 178 156 136 103 85
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW PRIVATE POOL | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi234 269 359 405 458 405 359 234 195
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)117 134 179 203 229 203 179 117 98
Treća osoba117 134 179 203 229 203 179 117 98
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
DELUXE ROOM SEA FRONT PRIVATE POOL | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi197 231 262 302 347 302 262 197 163
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba98 116 131 151 173 151 131 98 81
DELUXE ROOM SEA FRONT PRIVATE POOL | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi226 260 347 393 446 393 347 226 188
Prvo dete 2,00-12,9928 28 38 38 38 38 38 28 25
Treća osoba112 130 173 197 223 197 173 112 94
PAVILLION 2 BED PRIVATE POOL | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi249 284 302 340 382 340 302 249 208
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)124 142 151 170 191 170 151 124 104
Treća osoba124 142 151 170 191 170 151 124 104
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)124 142 151 170 191 170 151 124 104
Četvrta osoba124 142 151 170 191 170 151 124 104
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)124 142 151 170 191 170 151 124 104
PAVILLION 2 BED PRIVATE POOL | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi278 312 354 394 439 394 354 278 233
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)139 156 177 197 219 197 177 139 116
Treća osoba139 156 177 197 219 197 177 139 116
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)139 156 177 197 219 197 177 139 116
Četvrta osoba139 156 177 197 219 197 177 139 116
Prvo dete 2,00-12,990 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-12,99)139 156 177 197 219 197 177 139 116

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
Izabrani broj noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi izabrane usluge.
Troškovi organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Prevoz putnika (samostalni prevoz)
Obavezna ekološka taksa u vezi sa klimatskim promenama će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 10 € za hotele sa 5*; 7 € za hotele sa 4*; 3 € za hotele sa 3*, 1.5 € za hotele sa 2*, studjia i apartmane, u periodu boravaka od 01.marta do 31.oktobra tekuće godine. Taksa se plaća na licu mesta prilikom prijave ili odjave iz smeštajnog objekta. Na osnovu člana 30 zakona domicilne zemlje br.5073/2023, odluka o ekološkoj taksi u vezi sa klimatskim promenama stupa na snagu od 01.01.2024.
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
Individualni troškovi putnika i fakultativni izleti.

VAŽNE NAPOMENE:

- Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja.

- Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom.

-Putnik je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

-Navedeni hoteli ovog Programa putovanja zadržavaju pravo promene cene smeštaja i usluga, bez predhodne najave organizatoru, u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta, što može biti i pre isteka perioda cena ranog bukinga.

-Organizator putovanja nema kontrolu niti može uticati na odluke hotela, u navedenom smislu. Cene objavljene na sajtu važe za odredjeni kontigent soba i garantovane su samo do popune kapaciteta. Sve rezervacije se rade na upit.


-Za otkaze putovanja po ovom programu putovanja, se primenjuje otkazna skala svakog hotela pojedinačno.
Otkazna skala hotela može da se razlikuje i da bude restriktivnija od otkazne skale koja je navedena u Opštim uslovima putovanja organizatora. Organizator nema uticaja na otkaznu politiku povezanu sa dinamičnim cena hotelijera. Otkazna skala će putniku biti jasno predočena prilikom rezervacije putovanja.

-Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

- Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Republiku Grčku. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države i Republike Grčke.

- Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

- Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

- Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.

- Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja.

- U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

- Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.

- Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.

- Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

- Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. U slučaju primedbi i žalbi odmah se obratiti predstavniku Organizatora putovanja.

- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIGBLUE GROUP.

- BIGBLUE GROUP ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
-administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

Cenovnik uz program putovanja broj 6, kopnena Grčka i ostrva – sopstveni prevoz.