Cena detaljno Štampaj

noći579579579579579579
Prijava26.0326.0326.0327.0327.0327.0328.0328.0328.0329.0329.0329.0330.0330.0330.0331.0331.0331.03
Odjava31.0302.0404.0401.0403.0405.0402.0404.0406.0403.0405.0407.0404.0406.0408.0405.0407.0409.04
Status
STANDARD | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi2549 3349 4145 2549 3349 4145 2549 3349 4145 2549 3349 4145 2549 3349 4145 2549 3349 4145
Jednokrevetna4545 6145 7739 4545 6145 7739 4545 6145 7739 4545 6145 7739 4545 6145 7739 4545 6145 7739
Treća osoba1037 1219 1427 1037 1219 1427 1037 1219 1427 1037 1219 1427 1037 1219 1427 1037 1219 1427
STANDARD | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi2789 3685 4579 2789 3685 4579 2789 3685 4579 2789 3685 4579 2789 3685 4579 2789 3685 4579
Jednokrevetna4785 6475 8169 4785 6475 8169 4785 6475 8169 4785 6475 8169 4785 6475 8169 4785 6475 8169
Treća osoba1289 1585 1879 1289 1585 1879 1289 1585 1879 1289 1585 1879 1289 1585 1879 1289 1585 1879
PREMIER LAGOON VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi2709 3575 4435 2709 3575 4435 2709 3575 4435 2709 3575 4435 2709 3575 4435 2709 3575 4435
Jednokrevetna4869 6595 8319 4869 6595 8319 4869 6595 8319 4869 6595 8319 4869 6595 8319 4869 6595 8319
Treća osoba1047 1235 1435 1047 1235 1435 1047 1235 1435 1047 1235 1435 1047 1235 1435 1047 1235 1435
PREMIER LAGOON VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi2955 3915 4875 2955 3915 4875 2955 3915 4875 2955 3915 4875 2955 3915 4875 2955 3915 4875
Jednokrevetna5115 6935 8759 5115 6935 8759 5115 6935 8759 5115 6935 8759 5115 6935 8759 5115 6935 8759
Treća osoba1275 1575 1857 1275 1575 1857 1275 1575 1857 1275 1575 1857 1275 1575 1857 1275 1575 1857
ONE BEDROOM APART | BED & BREAKFAST
Trokrevetna po osobi2615 3439 4259 2615 3439 4259 2615 3439 4259 2615 3439 4259 2615 3439 4259 2615 3439 4259
ONE BEDROOM APART | POLUPANSION
Trokrevetna po osobi2859 3779 4699 2859 3779 4699 2859 3779 4699 2859 3779 4699 2859 3779 4699 2859 3779 4699

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

VAŽNE NAPOMENE ZA ZIMA – PROLEĆE 2022-23

Cene u tabeli su na bazi 5,7 ili 9 noćenja.
Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 50,22 evra (3.30 LG, 0.98 RF, 16.72 RS, 1.21 ZR, 18.12 AE, 1.21 TP, 8.45 F6, 0.22 RS-nerefundabilne takse), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib), individualni troškove.


Avio-prevoz: aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlyDubai, na relaciji BEG-DXB. U zavisnosti od raspoloživosti moguće je realizovati aranžman uz doplatu za narednu slobodnu klasu. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije “Fly Dubai” je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Neophodan je najmanje jedan radni dan za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail:
office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A


PROGRAM PUTOVANJA ZIMA I PROLEĆE 2022-23 br.4 od 20.02.2023.
CENOVNIK ZIMA I PROLEĆE 2022-23 br.4 od 20.02.2023.