Cena detaljno Štampaj

noći1071010710710147101471014107101071071014710147101071010107101471410
Prijava09.0810.0810.0811.0812.0812.0813.0813.0813.0814.0814.0814.0815.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0819.0819.0820.0820.0820.0821.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0827.0827.0828.0828.0830.08
Odjava19.0817.0820.0821.0819.0822.0820.0823.0827.0821.0824.0828.0822.0825.0829.0826.0824.0827.0828.0826.0829.0827.0830.0803.0928.0831.0804.0929.0801.0902.0931.0803.0904.0905.0903.0906.0910.0904.0911.0909.09
Status1s1s3s
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2560 1905 2560 2560 1875 2560 1905 2560 3430 1905 2560 3430 1905 2560 3430 2560 1905 2560 2560 1875 2560 1905 2560 3430 1905 2560 3430 1905 2560 2560 1905 2560 2560 2560 1905 2560 3430 1905 3430 2560
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna3655 2670 3655 3655 2640 3655 2670 3655 4965 2670 3655 4965 2670 3655 4965 3655 2670 3655 3655 2640 3655 2670 3655 4965 2670 3655 4965 2670 3655 3655 2670 3655 3655 3655 2670 3655 4965 2670 4965 3655
Treća osoba1915 1455 1915 1915 1425 1915 1455 1915 2530 1455 1915 2530 1455 1915 2530 1915 1455 1915 1915 1425 1915 1455 1915 2530 1455 1915 2530 1455 1915 1915 1455 1915 1915 1915 1455 1915 2530 1455 2530 1915
DELUXE POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2785 2065 2785 2785 2035 2785 2065 2785 3750 2065 2785 3750 2065 2785 3750 2785 2065 2785 2785 2035 2785 2065 2785 3750 2065 2785 3750 2065 2785 2785 2065 2785 2785 2785 2065 2785 3750 2065 3750 2785
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna3995 2910 3995 3995 2880 3995 2910 3995 5440 2910 3995 5440 2910 3995 5440 3995 2910 3995 3995 2880 3995 2910 3995 5440 2910 3995 5440 2910 3995 3995 2910 3995 3995 3995 2910 3995 5440 2910 5440 3995
Treća osoba2075 1565 2075 2075 1535 2075 1565 2075 2750 1565 2075 2750 1565 2075 2750 2075 1565 2075 2075 1535 2075 1565 2075 2750 1565 2075 2750 1565 2075 2075 1565 2075 2075 2075 1565 2075 2750 1565 2750 2075
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3325 2445 3325 3325 2415 3325 2445 3325 4505 2445 3325 4505 2445 3325 4505 3325 2445 3325 3325 2415 3325 2445 3325 4505 2445 3325 4505 2445 3325 3325 2445 3325 3325 3325 2445 3325 4505 2445 4505 3325
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi2785 2065 2785 2785 2035 2785 2065 2785 3750 2065 2785 3750 2065 2785 3750 2785 2065 2785 2785 2035 2785 2065 2785 3750 2065 2785 3750 2065 2785 2785 2065 2785 2785 2785 2065 2785 3750 2065 3750 2785
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi2515 1875 2515 2515 1845 2515 1875 2515 3370 1875 2515 3370 1875 2515 3370 2515 1875 2515 2515 1845 2515 1875 2515 3370 1875 2515 3370 1875 2515 2515 1875 2515 2515 2515 1875 2515 3370 1875 3370 2515
STANDARD SWIM UP | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3435 2520 3435 3435 2490 3435 2520 3435 4655 2520 3435 4655 2520 3435 4655 3435 2520 3435 3435 2490 3435 2520 3435 4655 2520 3435 4655 2520 3435 3435 2520 3435 3435 3435 2520 3435 4655 2520 4655 3435
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna6490 4655 6490 6490 4625 6490 4655 6490 8935 4655 6490 8935 4655 6490 8935 6490 4655 6490 6490 4625 6490 4655 6490 8935 4655 6490 8935 4655 6490 6490 4655 6490 6490 6490 4655 6490 8935 4655 8935 6490
Treća osoba2515 1875 2515 2515 1845 2515 1875 2515 3370 1875 2515 3370 1875 2515 3370 2515 1875 2515 2515 1845 2515 1875 2515 3370 1875 2515 3370 1875 2515 2515 1875 2515 2515 2515 1875 2515 3370 1875 3370 2515

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A