Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s3s1s3s
SUPERIOR GARDEN | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2320 3220 2400 4455 2400 4455 2380 3280 2380 3280 2380 3280 2400 3280 4455 2400 3280 4455 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 4455 2400 3280 4455 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna3310 4650 3425 6500 3425 6500 3405 4745 3405 4745 3405 4745 3425 4745 6500 3425 4745 6500 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 6500 3425 4745 6500 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745
Treća osoba1715 2330 1760 3190 1760 3190 1760 2375 1760 2375 1760 2375 1760 2375 3190 1760 2375 3190 1780 2375 1780 2375 1760 2375 1760 2375 1780 2375 1760 2375 3190 1760 2375 3190 1780 2375 1780 2375 1760 2375 1760 2375 1780 2375
DELUXE ROOM SEA SIDE VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2320 3220 2400 4455 2400 4455 2380 3280 2380 3280 2380 3280 2400 3280 4455 2400 3280 4455 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 4455 2400 3280 4455 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280 2400 3280
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna3310 4650 3425 6500 3425 6500 3405 4745 3405 4745 3405 4745 3425 4745 6500 3425 4745 6500 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 6500 3425 4745 6500 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745 3425 4745
Treća osoba1715 2330 1760 3190 1760 3190 1760 2375 1760 2375 1760 2375 1760 2375 3190 1760 2375 3190 1780 2375 1780 2375 1760 2375 1760 2375 1780 2375 1760 2375 3190 1760 2375 3190 1780 2375 1780 2375 1760 2375 1760 2375 1780 2375
DELUXE ROOM POOL VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2435 3390 2520 4690 2520 4690 2500 3450 2500 3450 2500 3450 2520 3450 4690 2520 3450 4690 2520 3450 2520 3450 2520 3450 2520 3450 2520 3450 2520 3450 4690 2520 3450 4690 2520 3450 2520 3450 2520 3450 2520 3450 2520 3450
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1352 1817 1383 2466 1383 2466 1383 1847 1383 1847 1383 1847 1383 1847 2466 1383 1847 2466 1383 1847 1383 1847 1383 1847 1383 1847 1383 1847 1383 1847 2466 1383 1847 2466 1383 1847 1383 1847 1383 1847 1383 1847 1383 1847
Jednokrevetna4545 6425 4690 9035 4690 9035 4670 6550 4670 6550 4670 6550 4690 6550 9035 4690 6550 9035 4690 6550 4690 6550 4690 6550 4690 6550 4690 6550 4690 6550 9035 4690 6550 9035 4690 6550 4690 6550 4690 6550 4690 6550 4690 6550
Treća osoba1805 2455 1845 3365 1845 3365 1845 2500 1845 2500 1845 2500 1845 2500 3365 1845 2500 3365 1865 2500 1865 2500 1845 2500 1845 2500 1865 2500 1845 2500 3365 1845 2500 3365 1865 2500 1865 2500 1845 2500 1845 2500 1865 2500
DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2640 3675 2720 5095 2720 5095 2700 3740 2700 3740 2700 3740 2720 3740 5095 2720 3740 5095 2720 3740 2720 3740 2720 3740 2720 3740 2720 3740 2720 3740 5095 2720 3740 5095 2720 3740 2720 3740 2720 3740 2720 3740 2720 3740
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna3795 5340 3910 7465 3910 7465 3890 5435 3890 5435 3890 5435 3910 5435 7465 3910 5435 7465 3910 5435 3910 5435 3910 5435 3910 5435 3910 5435 3910 5435 7465 3910 5435 7465 3910 5435 3910 5435 3910 5435 3910 5435 3910 5435
Treća osoba1945 2655 1990 3650 1990 3650 1990 2700 1990 2700 1990 2700 1990 2700 3650 1990 2700 3650 2010 2700 2010 2700 1990 2700 1990 2700 2010 2700 1990 2700 3650 1990 2700 3650 2010 2700 2010 2700 1990 2700 1990 2700 2010 2700

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A