Cena detaljno Štampaj

Broj noći7
od02.10.2023
Do25.10.2023
STANDARDNA SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi462

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI
CENA AVIO KARTE OD 680 EVRA SA SVIM TAKSAMA.

NAPOMENA: Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com

se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.

U cenu aranžmana je uračunato :

Smeštaj u izabranom hotelu na Sejšelima u dvokrevetnoj sobi, za navedeni broj noćenja na bazi navedene usluge.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Avio prevoz – (po osobi od 455 evra; Cena važi do popunjenosti promotivne V ekonomske klase; ukoliko nema raspoloživih sedišta moguće je putovanje uz doplatu za narednu slobodnu klasu), aerodromsea takse (194.95 evra po osobi; podložne su promeni, do dana polaska na putovanje), međunarodno putno zdravstveno osiguranje COVID 19 transferi na destinaciji od / do odabranog hotela PCR test, ekstra troškovi.

VIZA ZA SEJŠELE
-Za državljane Republike Srbije (novi biometrijski pasoši) nije potrebna ulazna viza za Sejšelska ostrva. Imigracionoj službi Sejšela, po dolasku neophodno je dati na uvid: Pasoš koji važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. Dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava (100 USD plus 50 USD za svaki dan boravka), Potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu. Posedovanje povratne avio karte -Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

Važne napomene:

-Aranžman je individualan.
- Putnici sami biraju datum polaska i dužinu boravka.
- Rezervacija se realizuje na upit.
-Program je rađen je na bazi minimum 2 putnika, u dvokrevetnoj sobi.
-Krajnji rok za prijavu aranžmana i uplatu akontacije - je najkasnije 7 dana pre polaska na putovanje.
-Krajnji rok za obavestavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Big Blue Group je 5 dana pre početka putovanja.
-Krajnji rok za potvrdu rezervacije je 5 radnih dana od uplate akontacije.
-Cena aranžmana za treću odraslu osobu na pomoćnom ležaju i dete 0-12 godina je na upit.
-Jednokrevetna soba-na upit.
-Minimum boravka/noćenja u hotelu-prema tabeli.
-Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se od 15h00/ datuma početka putovanja do 12h00 poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korisćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 15h00 i poslednjeg dana nakon 12h00 iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji hotela.
-Raspodelu soba u hotelu vrsi recepcija po dolasku. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta.
-Depozit/Kaucija: U hotelima se prilikom prijave (check-in) ostavlja depozit/kaucija. Novac se može ostaviti u gotovini ili garantovati kreditnom karticom. Visina depozita zavisi od kategorizacije hotela i dužine boravka. Na kraju boravka prilikom odjave iz hotela (check-out) depozit se vraća. Isti može biti umanjen za neplaćene troskove u hotelu, ukoliko ih ima. Organizator putovanja nema uticaja na postojanje i visinu depozita u hotelu.
- Usluživanje hrane može biti: samoposluživanje ili posluživanje-meni. Ne podrazumevaju konzumaciju pića iz mini bara u hotelskoj sobi, serviranje flasirane vode, korisćenje usluga masaže, saune, turskog kupatila, parnog kupatila, spa centra, sefa, telefona, interneta, sportova na vodi, ishranu u restoranima a la carte, najma teniskih reketa i loptica i sl. Detaljne informacije o usluzi all inclusive i radnom vremenu barova i restorana se dobijaju na recepciji hotela.
-Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotela, ne podrazumeva obavezno besplatno korisćenje istih. Moguća je doplata, na recepciji hotela, za korisćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, depozit za peskire, ležaljke na plaži, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni, sportovi na vodi i slično.)
-Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
-Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta- lokalnom agencijom.
-Postoji mogućnost da granične službe tranzitnih i odredisnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.
-Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja. Obavezno je dostavljanje podataka koji omogućavaju neposredan kontakt sa maloletnikom koji putuje ili boravi u inostranstvu bez pratnje roditelja ili staratelja (ime, adresa i broj telefona osobe odgovorne za maloletnika u inostranstvu)-saglasnost oba roditelja overena u opstini ili sudu je neophodna.
-U slučaju ostećenja, kasnjenja ili gubitka prtljaga, odmah se obratite predstavniku aviokompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Damage, odnosno Property Irregularity Report)

Posebni uslovi otkaza ugovora o putovanju:
Ukoliko putnik otkaže ugovor o putovanju - od momenta ugovaranja aranžmana do 31 dana pre početka putovanja, zadržava se iznos od 50% ukupne cene aranžmana, na ime troskova izdavanja avio karte i/ili troskova smestaja.
- od 30 dana do 22 dan pre početka putovanja, zadržava se iznos od 80% od ukupne cene aranžmana.
- od 21 dana pre početka putovanja do početka putovanja, na dan putovanja: zadržava se 100% od ukupne cene aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

Za realizaciju programa je potrebno minimum 2 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta. Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP je 5 dana pre početka putovanja. BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.


BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

PROGRAM PUTOVANJA br. 8 od 01.08.2023.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A