Cena detaljno Štampaj

noći714714714710
Prijava11.0511.0518.0518.0525.0525.0531.0531.05
Odjava18.0525.0525.0501.0601.0608.0607.0610.06
Status
STANDARD POGLED KOPNO | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi865 1432 928 1544 977 1625 995 1303
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99584 870 615 925 639 965 647 804
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)584 870 615 925 639 965 647 804
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)584 870 615 925 639 965 647 804
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)578 859 610 914 634 954 641 795
Jednokrevetna1121 1975 1215 2139 1289 2258 1310 1779
Treća osoba718 1117 760 1194 795 1250 806 1023
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99584 870 615 925 639 965 647 804
STANDARDNA SOBA DELIMICNI POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi879 1457 942 1565 988 1646 1005 1320
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99589 881 621 937 645 976 652 811
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)589 881 621 937 645 976 652 811
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)589 881 621 937 645 976 652 811
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)584 870 615 925 639 965 647 804
Jednokrevetna1138 2006 1233 2174 1303 2293 1327 1803
Treća osoba729 1138 771 1215 806 1271 816 1040
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99589 881 621 937 645 976 652 811
STANDARD POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi900 1499 963 1611 1009 1691 1026 1352
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99601 903 632 958 656 998 664 827
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)601 903 632 958 656 998 664 827
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)601 903 632 958 656 998 664 827
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)595 892 626 948 650 987 658 819
Jednokrevetna1170 2073 1264 2241 1338 2360 1362 1849
Treća osoba739 1159 785 1236 816 1292 827 1054
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99601 903 632 958 656 998 664 827
PORODIČNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1264 2279 1376 2472 1460 2612 1488 2041
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99329 329 329 329 329 329 329 329
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)329 329 329 329 329 329 329 329
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)329 329 329 329 329 329 329 329
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)329 329 329 329 329 329 329 329
Trokrevetna po osobi963 1639 1037 1768 1093 1863 1110 1481
Prvo dete 2,00-9,99329 329 329 329 329 329 329 329
Prvo dete 10,00-14,99329 329 329 329 329 329 329 329
Četvorokrevetna po osobi813 1320 869 1418 911 1488 925 1201

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.11.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

Program putovanja broj 1 ANTALIJSKA REGIJA od 17.11.2023.
Cenovnik broj 1 ANTALIJSKA REGIJA od 17.11.2023.