Cena detaljno Štampaj

noći71071014781014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava08.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava15.0718.0716.0719.0723.0717.0718.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s3s1s1s1s1s1s2s1s1s1s
STANDARD PARTIAL SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1305 1730 1312 1741 2308 1322 1435 1751 2319 1333 1761 2329 1771 1373 1801 1801 1373 1801 1373 1801 2393 1373 1801 2403 1343 1801 2383 1811 1373 1822 1835 1386 1845 1397 1859 2471 1407 1869 2485 1420 1879 2495 1893 1444 1903 1917 1454 1917 1454 1917 2529 1454 1917 2529
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99768 982 773 987 1274 779 850 993 1278 784 998 1284 1004 789 1004 1004 789 1004 789 1004 1300 789 1004 1306 789 1004 1311 1009 789 1015 1020 795 1025 800 1030 1338 805 1036 1343 811 1041 1348 1047 821 1052 1057 827 1057 827 1057 1365 827 1057 1365
Jednokrevetna1866 2594 1911 2638 3607 1955 2166 2682 3648 1999 2727 3692 2771 2073 2801 2801 2073 2801 2073 2801 3807 2073 2801 3824 2043 2801 3815 2818 2073 2838 2855 2094 2876 2111 2896 3940 2131 2913 3960 2151 2933 3977 2954 2189 2971 2991 2206 2991 2206 2991 4035 2206 2991 4035
Treća osoba1020 1319 1027 1326 1727 1033 1105 1333 1734 1040 1339 1741 1346 1077 1376 1376 1077 1376 1077 1376 1791 1077 1376 1801 1047 1376 1778 1386 1077 1393 1400 1087 1407 1094 1417 1845 1101 1424 1856 1108 1431 1862 1437 1125 1448 1454 1131 1454 1131 1454 1886 1131 1454 1886
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1356 1809 1367 1815 2417 1377 1496 1826 2427 1387 1836 2438 1846 1427 1876 1876 1427 1876 1427 1876 2498 1427 1876 2512 1397 1876 2492 1890 1427 1900 1910 1437 1924 1451 1934 2580 1461 1947 2590 1475 1958 2604 1968 1495 1981 1992 1509 1992 1509 1992 2638 1509 1992 2638
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99795 1021 800 1026 1327 805 881 1032 1333 811 1036 1338 1042 816 1042 1042 816 1042 816 1042 1354 816 1042 1359 816 1042 1365 1047 816 1053 1058 821 1064 827 1069 1392 832 1074 1397 838 1080 1402 1085 849 1091 1096 854 1096 854 1096 1418 854 1096 1418
Jednokrevetna1951 2720 1999 2764 3784 2043 2268 2808 3828 2087 2856 3876 2900 2165 2930 2930 2165 2930 2165 2930 3987 2165 2930 4008 2135 2930 3998 2950 2165 2967 2988 2182 3008 2202 3025 4123 2223 3046 4144 2240 3063 4161 3083 2281 3103 3120 2298 3120 2298 3120 4219 2298 3120 4219
Treća osoba1057 1373 1064 1380 1802 1071 1146 1387 1809 1078 1394 1815 1401 1114 1431 1431 1114 1431 1114 1431 1869 1114 1431 1876 1084 1431 1853 1437 1114 1448 1454 1125 1461 1131 1471 1920 1138 1478 1930 1145 1485 1937 1492 1162 1502 1509 1169 1509 1169 1509 1961 1169 1509 1961
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2138 2937 2155 2954 4022 2176 2411 2975 4039 2193 2992 4059 3012 2243 3042 3042 2243 3042 2243 3042 4151 2243 3042 4171 2213 3042 4165 3063 2243 3086 3107 2264 3127 2287 3151 4304 2308 3171 4324 2332 3195 4348 3216 2372 3239 3260 2396 3260 2396 3260 4412 2396 3260 4412
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1543 2074 1554 2087 2798 1567 1714 2098 2808 1577 2111 2822 2125 1621 2155 2155 1621 2155 1621 2155 2893 1621 2155 2906 1591 2155 2893 2168 1621 2182 2199 1635 2213 1652 2226 2995 1665 2240 3008 1679 2257 3025 2270 1709 2284 2301 1723 2301 1723 2301 3069 1723 2301 3069
Prvo dete 2,00-11,99888 1156 894 1162 1518 900 990 1168 1525 907 1174 1531 1180 913 1180 1180 913 1180 913 1180 1550 913 1180 1558 913 1180 1565 1187 913 1194 1201 920 1208 927 1215 1599 934 1222 1606 940 1229 1613 1236 955 1242 1250 962 1250 962 1250 1634 962 1250 1634
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)888 1156 894 1162 1518 900 990 1168 1525 907 1174 1531 1180 913 1180 1180 913 1180 913 1180 1550 913 1180 1558 913 1180 1565 1187 913 1194 1201 920 1208 927 1215 1599 934 1222 1606 940 1229 1613 1236 955 1242 1250 962 1250 962 1250 1634 962 1250 1634
Četvorokrevetna po osobi1452 1945 1465 1958 2614 1475 1609 1968 2625 1486 1979 2638 1992 1529 2022 2022 1529 2022 1529 2022 2706 1529 2022 2719 1499 2022 2703 2036 1529 2049 2063 1543 2073 1556 2087 2801 1570 2100 2811 1584 2114 2825 2128 1607 2141 2155 1621 2155 1621 2155 2865 1621 2155 2865
Prvo dete 2,00-11,99888 1156 894 1162 1518 900 990 1168 1525 907 1174 1531 1180 913 1180 1180 913 1180 913 1180 1550 913 1180 1558 913 1180 1565 1187 913 1194 1201 920 1208 927 1215 1599 934 1222 1606 940 1229 1613 1236 955 1242 1250 962 1250 962 1250 1634 962 1250 1634

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A