Cena detaljno Štampaj

noći71411117147141010714111171471410710714
Prijava16.0616.0617.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0622.0623.0623.0624.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava23.0630.0628.0629.0626.0603.0727.0604.0701.0702.0730.0607.0705.0706.0703.0710.0704.0711.0708.0706.0709.0707.0714.07
Status
STANDARD POGLED KOPNO | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi839 1383 1150 1142 854 1398 854 1398 1103 1073 854 1421 1157 1157 854 1443 854 1450 1133 854 1110 877 1488
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99541 813 696 693 541 813 541 813 657 657 541 824 700 700 541 835 541 839 672 548 676 552 859
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)541 812 697 693 541 812 541 812 657 657 541 823 700 700 541 834 541 838 672 548 676 552 859
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)541 812 697 693 541 812 541 812 657 657 541 823 700 700 541 834 541 838 672 548 676 552 859
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)541 813 696 693 541 813 541 813 657 657 541 824 700 700 541 835 541 839 672 548 676 552 859
Jednokrevetna1109 1927 1577 1566 1124 1942 1124 1942 1490 1460 1124 1976 1588 1588 1124 2009 1124 2020 1534 1132 1516 1158 2081
Treća osoba675 1058 894 887 675 1058 675 1058 839 839 675 1074 899 897 675 1090 675 1095 860 686 865 691 1122
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99541 813 696 693 541 813 541 813 657 657 541 824 700 700 541 835 541 839 672 548 676 552 859
STANDARD DELIMIČNI POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi850 1405 1168 1161 865 1420 865 1420 1118 1088 865 1443 1175 1176 865 1466 865 1473 1148 866 1126 888 1516
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99546 824 706 701 546 824 546 824 665 665 546 835 709 709 546 847 546 850 681 554 684 558 871
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)546 824 706 701 546 824 546 824 666 666 546 835 709 709 546 847 546 850 681 554 685 558 871
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)546 824 706 701 546 824 546 824 666 666 546 835 709 709 546 847 546 850 681 554 685 558 871
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)546 824 706 701 546 824 546 824 665 665 546 835 709 709 546 847 546 850 681 554 684 558 871
Jednokrevetna1128 1960 1606 1592 1143 1975 1143 1975 1515 1485 1143 2009 1617 1614 1143 2043 1143 2055 1561 1150 1542 1177 2116
Treća osoba682 1073 905 901 682 1073 682 1073 850 850 682 1089 910 912 682 1105 682 1110 872 693 877 698 1138
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99546 824 706 701 546 824 546 824 665 665 546 835 709 709 546 847 546 850 681 554 684 558 871
STANDARD POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi872 1453 1204 1197 887 1468 887 1468 1150 1120 887 1491 1212 1213 887 1515 887 1523 1182 888 1160 911 1562
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99558 847 723 720 558 847 558 847 682 682 558 859 727 728 558 871 558 875 698 566 702 570 895
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)558 847 723 719 558 847 558 847 682 682 558 859 727 727 558 871 558 875 698 566 702 570 896
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)558 847 723 719 558 847 558 847 682 682 558 859 727 727 558 871 558 875 698 566 702 570 896
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)558 847 723 720 558 847 558 847 682 682 558 859 727 728 558 871 558 875 698 566 702 570 895
Jednokrevetna1164 2029 1657 1646 1179 2044 1179 2044 1563 1533 1179 2080 1669 1670 1179 2115 1179 2127 1610 1188 1592 1215 2190
Treća osoba701 1106 931 927 701 1106 701 1106 872 872 701 1122 936 938 701 1139 701 1145 894 712 900 717 1173
Prvo dete 2,00-9,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 10,00-14,99558 847 723 720 558 847 558 847 682 682 558 859 727 728 558 871 558 875 698 566 702 570 895
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1266 2237 1821 1810 1281 2252 1281 2252 1713 1683 1281 2292 1835 1837 1281 2332 1281 2345 1766 1293 1749 1321 2416
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-14,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Trokrevetna po osobi942 1591 1314 1303 957 1606 957 1606 1249 1219 957 1633 1323 1321 957 1659 957 1668 1284 959 1263 983 1714
Prvo dete 2,00-14,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Četvorokrevetna po osobi781 1266 1058 1051 796 1281 796 1281 1019 989 796 1301 1065 1064 796 1321 796 1328 1046 794 1022 816 1363

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40