Cena detaljno Štampaj

noći714714714710
Prijava11.0511.0518.0518.0525.0525.0531.0531.05
Odjava18.0525.0525.0501.0601.0608.0607.0610.06
Status
SUPERIOR LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1605 2965 1740 3205 1845 3390 1885 2635
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)949 1625 1015 1743 1067 1835 1087 1459
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)949 1625 1015 1743 1067 1835 1087 1459
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
Jednokrevetna2215 4255 2420 4610 2575 4885 2635 3755
Treća osoba1230 2175 1330 2350 1400 2480 1430 1955
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99948 1625 1016 1744 1067 1835 1087 1460
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1635 3025 1775 3270 1875 3450 1915 2680
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1657 1032 1775 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)963 1657 1031 1775 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)963 1657 1031 1775 1083 1867 1103 1483
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)964 1661 1036 1787 1089 1883 1111 1493
Jednokrevetna2265 4355 2475 4720 2630 4995 2690 3830
Treća osoba1250 2220 1350 2395 1425 2525 1455 1985
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1657 1032 1775 1083 1867 1103 1483
FAMILY ROOM SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2695 5265 2955 5720 3145 6060 3220 4630
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-13,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-13,99 (ako je 1.dete 7,00-13,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 14,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 14,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-13,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Trokrevetna po osobi1925 3640 2095 3940 2225 4170 2275 3215
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Četvorokrevetna po osobi1540 2825 1670 3050 1765 3220 1800 2505
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
CONNECTION ROOM SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2885 5665 3160 6145 3370 6515 3450 4970
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-13,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-13,99 (ako je 1.dete 7,00-13,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 14,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 14,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-13,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Trokrevetna po osobi2050 3905 2235 4225 2375 4470 2425 3440
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Četvorokrevetna po osobi1635 3025 1770 3265 1875 3450 1915 2675
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1661 1036 1788 1090 1880 1110 1489
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1661 1036 1788 1090 1880 1110 1489
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)964 1657 1032 1774 1082 1868 1102 1483
Petokrevetna po osobi1560 2865 1690 3090 1785 3265 1825 2540
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1661 1036 1788 1090 1880 1110 1489
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1661 1036 1788 1090 1880 1110 1489
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)964 1657 1032 1774 1082 1870 1104 1487
Šestokrevetna po osobi1510 2760 1630 2975 1725 3140 1760 2445
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-14,99964 1661 1036 1788 1090 1880 1110 1489
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)964 1661 1036 1788 1090 1880 1110 1489
Drugo dete 7,00-14,99 (ako je 1.dete 7,00-14,99)964 1657 1032 1774 1082 1870 1104 1487

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2024. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 6.