Cena detaljno Štampaj

noći71479101471071071071071071014710147107107107107107101471014
Prijava15.0615.0616.0616.0616.0616.0617.0617.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0622.0623.0623.0623.0624.0624.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0629.0630.0630.0630.06
Odjava22.0629.0623.0625.0626.0630.0624.0627.0625.0628.0626.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0706.0730.0603.0707.0701.0704.0702.0705.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0713.0707.0710.0714.07
Status2s2s4s2s2s1s2s1s3s3s
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1825 3255 1815 2225 2445 3245 1825 2445 1825 2445 1825 2445 1825 2445 1825 2445 1825 2445 3255 1825 2445 3285 1825 2445 1825 2425 1825 2445 1825 2475 1825 2505 1825 2535 3455 1855 2565 3485
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,991051 1763 1051 1254 1356 1763 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1763 1051 1356 1777 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1371 1051 1385 1051 1400 1866 1066 1415 1880
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)1051 1763 1051 1254 1356 1763 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1763 1051 1356 1777 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1371 1051 1385 1051 1400 1866 1066 1415 1880
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)1051 1763 1051 1254 1356 1763 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1763 1051 1356 1777 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1371 1051 1385 1051 1400 1866 1066 1415 1880
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)1051 1763 1051 1254 1356 1763 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1763 1051 1356 1777 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1371 1051 1385 1051 1400 1866 1066 1415 1880
Jednokrevetna2535 4680 2525 3140 3465 4670 2535 3465 2535 3465 2535 3465 2535 3465 2535 3465 2535 3465 4680 2535 3465 4725 2535 3465 2535 3445 2535 3465 2535 3510 2535 3550 2535 3595 4990 2580 3640 5030
Treća osoba1390 2385 1380 1665 1825 2375 1390 1825 1390 1825 1390 1825 1390 1825 1390 1825 1390 1825 2385 1390 1825 2405 1390 1825 1390 1805 1390 1825 1390 1845 1390 1865 1390 1885 2530 1410 1905 2550
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,991051 1763 1051 1254 1356 1763 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1763 1051 1356 1777 1051 1356 1051 1356 1051 1356 1051 1371 1051 1385 1051 1400 1866 1066 1415 1880
STANDARDNA SOBA DELIMICNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1840 3285 1830 2245 2470 3275 1840 2470 1840 2470 1840 2470 1840 2470 1840 2470 1840 2470 3285 1840 2470 3315 1840 2470 1840 2450 1840 2470 1840 2500 1840 2530 1840 2555 3490 1870 2585 3520
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,991059 1779 1059 1264 1367 1779 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1779 1059 1367 1793 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1382 1059 1397 1059 1411 1881 1074 1426 1896
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)1059 1779 1059 1264 1367 1779 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1779 1059 1367 1793 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1382 1059 1397 1059 1411 1881 1074 1426 1896
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)1059 1779 1059 1264 1367 1779 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1779 1059 1367 1793 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1382 1059 1397 1059 1411 1881 1074 1426 1896
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)1059 1779 1059 1264 1367 1779 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1779 1059 1367 1793 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1382 1059 1397 1059 1411 1881 1074 1426 1896
Jednokrevetna2560 4725 2550 3170 3500 4715 2560 3500 2560 3500 2560 3500 2560 3500 2560 3500 2560 3500 4725 2560 3500 4770 2560 3500 2560 3480 2560 3500 2560 3540 2560 3585 2560 3630 5035 2605 3675 5080
Treća osoba1395 2400 1385 1675 1835 2390 1395 1835 1395 1835 1395 1835 1395 1835 1395 1835 1395 1835 2400 1395 1835 2420 1395 1835 1395 1815 1395 1835 1395 1855 1395 1880 1395 1900 2545 1415 1920 2565
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,991059 1779 1059 1264 1367 1779 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1779 1059 1367 1793 1059 1367 1059 1367 1059 1367 1059 1382 1059 1397 1059 1411 1881 1074 1426 1896
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1885 3380 1875 2305 2540 3370 1885 2540 1885 2540 1885 2540 1885 2540 1885 2540 1885 2540 3380 1885 2540 3410 1885 2540 1885 2520 1885 2540 1885 2565 1885 2595 1885 2625 3585 1915 2655 3615
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,991083 1826 1083 1295 1401 1826 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1826 1083 1401 1841 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1416 1083 1431 1083 1445 1929 1097 1460 1944
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)1083 1826 1083 1295 1401 1826 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1826 1083 1401 1841 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1416 1083 1431 1083 1445 1929 1097 1460 1944
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)1083 1826 1083 1295 1401 1826 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1826 1083 1401 1841 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1416 1083 1431 1083 1445 1929 1097 1460 1944
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)1089 1842 1089 1305 1413 1842 1089 1413 1089 1413 1089 1413 1089 1413 1089 1413 1089 1413 1842 1089 1413 1855 1089 1413 1089 1413 1089 1413 1089 1426 1089 1439 1089 1453 1937 1105 1466 1950
Jednokrevetna2640 4885 2630 3270 3610 4875 2640 3610 2640 3610 2640 3610 2640 3610 2640 3610 2640 3610 4885 2640 3610 4930 2640 3610 2640 3590 2640 3610 2640 3655 2640 3695 2640 3740 5185 2680 3785 5230
Treća osoba1435 2480 1425 1725 1895 2470 1435 1895 1435 1895 1435 1895 1435 1895 1435 1895 1435 1895 2480 1435 1895 2500 1435 1895 1435 1875 1435 1895 1435 1915 1435 1935 1435 1955 2625 1455 1975 2645
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,991083 1826 1083 1295 1401 1826 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1826 1083 1401 1841 1083 1401 1083 1401 1083 1401 1083 1416 1083 1431 1083 1445 1929 1097 1460 1944
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3065 5740 3055 3820 4220 5730 3065 4220 3065 4220 3065 4220 3065 4220 3065 4220 3065 4220 5740 3065 4220 5790 3065 4220 3065 4200 3065 4220 3065 4275 3065 4330 3065 4380 6110 3120 4435 6165
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Trokrevetna po osobi2175 3955 2165 2675 2950 3945 2175 2950 2175 2950 2175 2950 2175 2950 2175 2950 2175 2950 3955 2175 2950 3990 2175 2950 2175 2930 2175 2950 2175 2985 2175 3020 2175 3055 4205 2210 3090 4240
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 10,00-14,99 (ako je 1.dete 10,00-14,99)339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Četvorokrevetna po osobi1730 3065 1720 2100 2310 3055 1730 2310 1730 2310 1730 2310 1730 2310 1730 2310 1730 2310 3065 1730 2310 3090 1730 2310 1730 2290 1730 2310 1730 2340 1730 2365 1730 2390 3250 1755 2420 3280
Prvo dete 2,00-9,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 10,00-14,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastvani deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 8. od 01.06.2024.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A