Cena detaljno Štampaj

noći7777
Prijava05.1010.1012.1019.10
Odjava12.1017.1019.1026.10
Status
SUPERIOR SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1749 1759 1785 1735
Prvo dete 2,00-11,99405 405 405 348
Jednokrevetna3085 3109 3155 3155
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi2009 2039 2099 2119
Prvo dete 2,00-11,99405 405 405 348
PORODIČNA SOBA POGLED MORE | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi2199 2229 2289 2309
Prvo dete 2,00-11,99405 405 405 348
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)405 405 405 348
Treća osoba1305 1319 1349 1309

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI PO DANU I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Plaćanje je u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan plaćanja. U slučaju promene kursa dinara, nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula).


Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
Prevoz putnika redovnom linijom kompanije AirSerbia na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd;
• Aerodromske takse
• Transfer autobusom od aerodroma do izabranog hotela u odlasku i povratku;
• 7 ili 10 noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi odabranih usluga;
• Usluge lokalnog predstavnika na srpskom jeziku i troškove organizovanja putovanja;
• Standardni prtljag je prtljag čija težina ne prelazi 23 kg i 8 kg ručnog prtljaga;
• Troškove organizacije putovanja i lokalnog predstavnika.

U cenu aranžmana nije uračunato:
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
• Deca do 2 godine plaćaju samo servisnu taksu 62 evra;
• Individualni troškovi putnika i fakultativni izleti.


VAŽNE NAPOMENE IZ CENOVNIKA:
• Na upit i uz doplatu: Jednokrevetna soba, porodične sobe (2+2), sobe sa pogledom na more, superior sobe.
• Drugo dete do 12 godina na upit i uz doplatu.
• Skraćenica: PP – polupansion, IV-pogled kopno, SV-pogled na more.

NAPOMENE: REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Od 1. juna 2022. godine ukidaju se sve restriktivne mere ulaska na teritoriju R. Kipar. Svi putnici koju putuju u R. Kipar, nezavisno od zemlje iz koje dolaze, neće biti u obavezi da prezentuju validan sertifikat o vakcinaciji ili oporavku od virusa korona, niti negativan PCR/ Rapid test. Od 08.07.2022. obavezno je nosenje maski u zatvorenom prostoru za sve starije od 12 godina. Za nepoštovanje ove mere, kazna iznosi 300 evra.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE KIPAR, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

VAŽNE NAPOMENE:

* Organizator putovanja Big Blue zadržava pravo da usled promene epidemioloških mera koje donose nadležni organi države Srbije, kao i država tranzita ili krajnje destinacije izvrši promenu programa putovanja. Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati. Od momenta objavljivanja programa putovanja do momenta realizacije putovanja, moguće su izmene uslova za realizaciju putovanja, ukidanja pojedinih mera ili uvođenja novih. S obzirom da se uslovi putovanja mogu menjati na dnevnoj bazi za realizaciju putovanja, merodavni su uslovi putovanja vazeći na dan početka putovanja. Prilikom uvođenja eventualnih novih epidemioloških mera koje ne utiču na realizaciju ugovorenog putovanja, ne može biti osnov za otkaz putovanja od strane putnika.

* Obavezan dress code u hotelima prilikom obroka u restoranima (duge pantalone).

* Vreme na Kipru je +1 u odnosu na Srbiju.

* Voda iz česme se ne preporučuje.

* Rent a car - na Kipru se vozi levom stranom (oprez za pešake).

* Fakultativni izleti na Kipru plaćaju se isključivo u evrima, u efektivi. Za realizaciju fakultativnog izleta po objavljenim tarifama potrebno je najmanje 10 učesnika, moguće je organizovati izlete sa vodičem na engleskom ili ruskom jeziku.

* Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom. Putnike je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

* Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

* Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Republiku Kipar. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države i Republike Kipra.

* Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3,5 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

* Putno zdravstveno osiguranje je obavezno. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

* Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

* Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa i 30 minuta ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

* Obavezno je nošenje zaštitnih maski na aerodromu, tokom trajanja leta u avionu kao i u prevoznom sredstvu na transferu na destinaciji (autobus, minibus, taxi vozilo). Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku radi potvrde identiteta. Na pojedinim aerodromima se vrši beskontaktno merenje temperature pre ulaska u avion.

* Mere fizičke i socijalne distance će biti primenjene na svim destinacijama u svim segmentima tako da osobe koje ne pripadaju istoj grupi putnika (porodice, osobe koje putuju zajedno) zadrže rastojanje od najmanje 2 m.

* Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 20) najkasnije 7 dana pre otpočinjenja putovanja. Ukoliko je organizator sprečen da izvrši ugovor usled neizbežnih i vanrednih okolnosti, dužan je da bez nepotrebnog odlaganja odmah po saznanju obavesti putnika o raskidu ugovora, a pre otpočinjanja putovanja.

* Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.

* Nije moguće unapred rezervisati određeno sedište u avionu. Deca 0-1,99 godine nemaju zasebno mesto u avionu.

* Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji u jesenjoj i zimskoj sezoni mogu biti otežani. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja. Vreme leta za povratak se putnicima saopštava od strane lokalnog partnera Organizatora putovanja u Istanbulu na sledeće načine: lično, putem sms poruke ili putem oglasne table, najčešce jedan dan pre povratka. Broj telefona predstavnika Organizatora putovanja će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

* Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju odmah se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.

* Prilikom transfera do smeštajnih objekata je obavezno nošenje zaštitinih maskih i poštovanja svih epidemioloških mera koje donose nadležni organi Republike Kipra. Smeštajni objekti koji se nalaze u gradskim zonama, moguće je da autobus ne može da ostavi putnike ispred samog smeštajnog objekta, već na najbližem mogućem mestu. Postoji mogućnost organizovanja individualnog transfera na zahtev uz doplatu.

* Svi objekti zadržavaju pravo izmene načina pružanja usluga ili ukidanje pojedinih usluga koje pružaju, u cilju sprovođenja mera bezbednosti preporučenih od strane Svetske zdravstvene organizacije.

POSEBNE NAPOMENE:

*Putnici su u obavezi da daju tačna imena i prezimena, onako kako piše u pasošu, najkasnije 7 dana pred polazak. U protivnom, svaka kasnija promena podleže dodatnoj naplati od strane avio-kompanija, a troškove snose sami putnici.

*Air Srbija je u saradnji sa nadležnim zdravstvenim institucijama uvela niz mera u cilju unapređenja bezbednosti i higijene kako bi osigurala zdravlje i bezbednost putnika i posade tokom putovanja. Više o smernicama za bezbedno putovanje molimo Vas posetite: https://www.airserbia.com/informacije/letovi/smernice-za-bezbedno-putovanje

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

Cenovnik br. 9 važi od 01.08.2023. godine.