Cena detaljno Štampaj

noći1071010710710147101471014107101071071014710147101071010107101471410
Prijava09.0810.0810.0811.0812.0812.0813.0813.0813.0814.0814.0814.0815.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0819.0819.0820.0820.0820.0821.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0827.0827.0828.0828.0830.08
Odjava19.0817.0820.0821.0819.0822.0820.0823.0827.0821.0824.0828.0822.0825.0829.0826.0824.0827.0828.0826.0829.0827.0830.0803.0928.0831.0804.0929.0801.0902.0931.0803.0904.0905.0903.0906.0910.0904.0911.0909.09
Status1s1s3s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2060 1555 2060 2060 1525 2060 1555 2060 2735 1555 2060 2735 1555 2060 2735 2060 1555 2060 2060 1525 2060 1555 2060 2735 1555 2060 2735 1555 2060 2060 1555 2060 2060 2060 1555 2060 2735 1555 2735 2060
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna2910 2150 2910 2910 2120 2910 2150 2910 3920 2150 2910 3920 2150 2910 3920 2910 2150 2910 2910 2120 2910 2150 2910 3920 2150 2910 3920 2150 2910 2910 2150 2910 2910 2910 2150 2910 3920 2150 3920 2910
Treća osoba1565 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1565 1210 1565 1565 1180 1565 1210 1565 2040 1210 1565 2040 1210 1565 1565 1210 1565 1565 1565 1210 1565 2040 1210 2040 1565
SUPERIOR SOBA DELIMIČNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2175 1635 2175 2175 1605 2175 1635 2175 2895 1635 2175 2895 1635 2175 2895 2175 1635 2175 2175 1605 2175 1635 2175 2895 1635 2175 2895 1635 2175 2175 1635 2175 2175 2175 1635 2175 2895 1635 2895 2175
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Jednokrevetna3080 2270 3080 3080 2240 3080 2270 3080 4160 2270 3080 4160 2270 3080 4160 3080 2270 3080 3080 2240 3080 2270 3080 4160 2270 3080 4160 2270 3080 3080 2270 3080 3080 3080 2270 3080 4160 2270 4160 3080
Treća osoba1645 1265 1645 1645 1235 1645 1265 1645 2150 1265 1645 2150 1265 1645 2150 1645 1265 1645 1645 1235 1645 1265 1645 2150 1265 1645 2150 1265 1645 1645 1265 1645 1645 1645 1265 1645 2150 1265 2150 1645
DELUXE GARDEN VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2175 1635 2175 2175 1605 2175 1635 2175 2895 1635 2175 2895 1635 2175 2895 2175 1635 2175 2175 1605 2175 1635 2175 2895 1635 2175 2895 1635 2175 2175 1635 2175 2175 2175 1635 2175 2895 1635 2895 2175
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1193 922 1193 1193 922 1193 922 1193 1555 922 1193 1555 922 1193 1555 1193 922 1193 1193 922 1193 922 1193 1555 922 1193 1555 922 1193 1193 922 1193 1193 1193 922 1193 1555 922 1555 1193
Jednokrevetna3970 2895 3970 3970 2865 3970 2895 3970 5410 2895 3970 5410 2895 3970 5410 3970 2895 3970 3970 2865 3970 2895 3970 5410 2895 3970 5410 2895 3970 3970 2895 3970 3970 3970 2895 3970 5410 2895 5410 3970
DELUXE SOBA DELIMICNI POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2290 1715 2290 2290 1685 2290 1715 2290 3050 1715 2290 3050 1715 2290 3050 2290 1715 2290 2290 1685 2290 1715 2290 3050 1715 2290 3050 1715 2290 2290 1715 2290 2290 2290 1715 2290 3050 1715 3050 2290
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1250 961 1250 1250 961 1250 961 1250 1634 961 1250 1634 961 1250 1634 1250 961 1250 1250 961 1250 961 1250 1634 961 1250 1634 961 1250 1250 961 1250 1250 1250 961 1250 1634 961 1634 1250
Jednokrevetna4195 3050 4195 4195 3020 4195 3050 4195 5725 3050 4195 5725 3050 4195 5725 4195 3050 4195 4195 3020 4195 3050 4195 5725 3050 4195 5725 3050 4195 4195 3050 4195 4195 4195 3050 4195 5725 3050 5725 4195
Treća osoba1725 1320 1725 1725 1290 1725 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1725 1320 1725 1725 1290 1725 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1320 1725 1725 1320 1725 1725 1725 1320 1725 2260 1320 2260 1725
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2905 2145 2905 2905 2115 2905 2145 2905 3915 2145 2905 3915 2145 2905 3915 2905 2145 2905 2905 2115 2905 2145 2905 3915 2145 2905 3915 2145 2905 2905 2145 2905 2905 2905 2145 2905 3915 2145 3915 2905
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi2275 1705 2275 2275 1675 2275 1705 2275 3030 1705 2275 3030 1705 2275 3030 2275 1705 2275 2275 1675 2275 1705 2275 3030 1705 2275 3030 1705 2275 2275 1705 2275 2275 2275 1705 2275 3030 1705 3030 2275
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi1955 1485 1955 1955 1455 1955 1485 1955 2590 1485 1955 2590 1485 1955 2590 1955 1485 1955 1955 1455 1955 1485 1955 2590 1485 1955 2590 1485 1955 1955 1485 1955 1955 1955 1485 1955 2590 1485 2590 1955

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A