Cena detaljno Štampaj

noći71471471014710147111471014
Prijava02.0602.0609.0609.0616.0616.0616.0623.0623.0623.0626.0626.0626.0630.0630.0630.06
Odjava09.0616.0616.0623.0623.0626.0630.0630.0603.0707.0703.0707.0710.0707.0710.0714.07
Status3s1s1s
DELUXE GARDEN VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi821 1459 847 1660 1066 1350 1885 1110 1438 1988 1113 1589 2032 1129 1498 2116
Jednokrevetna1051 1934 1091 2226 1393 1822 2664 1561 2153 3048 1685 2508 3216 1741 2373 3396
DELUXE GARDEN VIEW | FULL BOARD PLUS
Dvokrevetna po osobi957 1736 987 1965 1233 1590 2232 1289 1702 2360 1301 1888 2416 1321 1774 2504
Jednokrevetna1251 2347 1301 2689 1645 2177 3208 1853 2593 3692 2016 3040 3896 2088 2869 4096
DELUXE GARDEN VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi899 1621 930 1843 1169 1498 2104 1225 1610 2232 1237 1785 2288 1257 1682 2376
Jednokrevetna1164 2169 1211 2501 1549 2041 3004 1745 2437 3468 1904 2860 3668 1972 2705 3864
LUXURY ROOM SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi873 1568 903 1785 1137 1454 2036 1193 1562 2168 1205 1737 2220 1225 1638 2312
Jednokrevetna1128 2093 1171 2417 1501 1977 2908 1697 2361 3360 1849 2772 3556 1912 2621 3748
LUXURY ROOM SEA VIEW | FULL BOARD PLUS
Dvokrevetna po osobi1009 1842 1040 2082 1297 1682 2376 1369 1826 2544 1401 2044 2616 1425 1922 2708
Jednokrevetna1333 2509 1382 2865 1741 2317 3440 1984 2809 4012 2192 3320 4256 2272 3137 4464
LUXURY ROOM SEA VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi957 1736 987 1965 1233 1590 2244 1301 1730 2404 1329 1932 2476 1353 1822 2568
Jednokrevetna1251 2347 1301 2689 1645 2177 3232 1877 2641 3772 2068 3124 4004 2144 2953 4212
PALM SUITE GARDEN & POOL VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi1125 2089 1171 2409 1501 1973 2792 1581 2137 2988 1625 2400 3068 1653 2249 3204
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi873 1568 903 1785 1137 1454 2036 1193 1562 2168 1205 1737 2220 1225 1638 2312
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi834 1489 863 1689 1082 1378 1928 1133 1478 2048 1145 1637 2096 1161 1546 2180
PALM SUITE GARDEN & POOL VIEW | FULL BOARD PLUS
Dvokrevetna po osobi1329 2502 1378 2862 1741 2317 3300 1848 2533 3552 1916 2860 3660 1952 2677 3800
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1008 1842 1040 2082 1297 1682 2376 1369 1826 2544 1401 2044 2616 1425 1921 2708
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi960 1746 994 1968 1229 1590 2240 1297 1722 2392 1325 1920 2460 1345 1810 2544
PALM SUITE GARDEN & POOL VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1251 2344 1298 2685 1645 2177 3104 1749 2385 3344 1812 2696 3448 1844 2525 3592
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi957 1736 987 1965 1233 1590 2244 1301 1730 2404 1329 1932 2476 1353 1822 2568
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi911 1647 943 1858 1173 1502 2116 1237 1630 2268 1261 1820 2332 1281 1718 2420

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 7.