Cena detaljno Štampaj

noći579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579
Prijava07.0607.0607.0608.0608.0608.0609.0609.0609.0610.0610.0610.0611.0611.0611.0612.0612.0612.0613.0613.0613.0614.0614.0614.0615.0615.0615.0616.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0619.0620.0620.0620.0621.0621.0621.0622.0622.0622.0623.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0626.0627.0627.0627.0628.0628.0628.0629.0629.0629.0630.0630.0630.06
Odjava12.0614.0616.0613.0615.0617.0614.0616.0618.0615.0617.0619.0616.0618.0620.0617.0619.0621.0618.0620.0622.0619.0621.0623.0620.0622.0624.0621.0623.0625.0622.0624.0626.0623.0625.0627.0624.0626.0628.0625.0627.0629.0626.0628.0630.0627.0629.0601.0728.0630.0602.0729.0601.0703.0730.0602.0704.0701.0703.0705.0702.0704.0706.0703.0705.0707.0704.0706.0708.0705.0707.0709.07
Status
DELUXE WALK VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1285 959 1119 1305 959 1119 1329 959 1145 1349 959 1165 1375 979 1189 1395 1005 1209 1415 1025 1229 1415 1045 1255 1415 1069 1255 1415 1069 1229 1395 1045 1209 1375 1025 1189 1349
Jednokrevetna1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2019 1365 1689 2059 1365 1689 2105 1365 1735 2149 1365 1779 2195 1409 1825 2239 1455 1869 2279 1499 1909 2279 1539 1955 2279 1585 1955 2279 1585 1909 2239 1539 1869 2195 1499 1825 2149
Treća osoba839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1075 839 969 1077 839 969 1077 839 965 1079 839 967 1075 847 967 1077 837 969 1085 845 977 1085 847 955 1085 847 955 1085 847 977 1077 847 969 1075 845 967 1079
DELUXE WALK VIEW | FULL BOARD
Dvokrevetna po osobi1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1785 1239 1509 1809 1239 1509 1829 1239 1535 1849 1239 1555 1875 1259 1579 1895 1279 1599 1919 1305 1619 1919 1325 1645 1919 1345 1645 1919 1345 1619 1895 1325 1599 1875 1305 1579 1849
Jednokrevetna1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2519 1645 2079 2565 1645 2079 2609 1645 2125 2649 1645 2169 2695 1689 2215 2739 1735 2259 2785 1775 2299 2785 1819 2345 2785 1865 2345 2785 1865 2299 2739 1819 2259 2695 1775 2215 2649
Treća osoba1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1575 1119 1347 1569 1119 1347 1577 1119 1337 1579 1119 1345 1575 1127 1339 1577 1129 1347 1577 1107 1349 1577 1115 1345 1577 1117 1345 1577 1117 1349 1577 1115 1347 1575 1107 1339 1579
DELUXE WALK VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1549 1105 1329 1569 1105 1329 1595 1105 1349 1615 1105 1369 1639 1129 1395 1659 1149 1415 1679 1169 1439 1679 1195 1459 1679 1215 1459 1679 1215 1439 1659 1195 1415 1639 1169 1395 1615
Jednokrevetna1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2279 1509 1895 2319 1509 1895 2365 1509 1939 2409 1509 1985 2455 1555 2025 2499 1599 2069 2539 1645 2115 2539 1685 2159 2539 1729 2159 2539 1729 2115 2499 1685 2069 2455 1645 2025 2409
Treća osoba985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1339 985 1149 1329 985 1149 1325 985 1157 1327 985 1159 1327 979 1155 1329 987 1157 1337 989 1157 1337 985 1159 1337 987 1159 1337 987 1157 1329 985 1157 1327 989 1155 1327
DELUXE PARTIAL SEA VIEW ROOM | NOĆENJE SA DORUČKOM
Jednokrevetna1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2179 1455 1819 2225 1455 1819 2269 1455 1865 2309 1455 1905 2355 1499 1949 2395 1545 1989 2439 1585 2035 2439 1629 2075 2439 1669 2075 2439 1669 2035 2395 1629 1989 2355 1585 1949 2309
Trokrevetna po osobi949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1269 949 1109 1285 949 1109 1299 949 1125 1315 949 1139 1325 965 1155 1339 979 1169 1355 995 1185 1355 1009 1195 1355 1025 1195 1355 1025 1185 1339 1009 1169 1325 995 1155 1315
DELUXE PARTIAL SEA VIEW ROOM | FULL BOARD
Jednokrevetna1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2675 1729 2199 2719 1729 2199 2759 1729 2245 2805 1729 2289 2849 1775 2335 2895 1819 2379 2939 1865 2419 2939 1905 2465 2939 1949 2465 2939 1949 2419 2895 1905 2379 2849 1865 2335 2805
Trokrevetna po osobi1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1765 1225 1495 1779 1225 1495 1795 1225 1509 1809 1225 1525 1825 1239 1539 1839 1255 1555 1855 1269 1569 1855 1285 1585 1855 1299 1585 1855 1299 1569 1839 1285 1555 1825 1269 1539 1809
DELUXE PARTIAL SEA VIEW ROOM | HALF BOARD
Jednokrevetna1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2439 1599 2019 2485 1599 2019 2529 1599 2065 2575 1599 2109 2619 1645 2155 2659 1689 2199 2705 1735 2239 2705 1779 2285 2705 1819 2285 2705 1819 2239 2659 1779 2199 2619 1735 2155 2575
Trokrevetna po osobi1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1529 1095 1315 1545 1095 1315 1559 1095 1329 1575 1095 1345 1589 1109 1359 1605 1125 1375 1619 1139 1389 1619 1155 1399 1619 1169 1399 1619 1169 1389 1605 1155 1375 1589 1139 1359 1575
DELUXE PARTLY SEA VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1365 1005 1185 1389 1005 1185 1409 1005 1205 1429 1005 1229 1449 1025 1249 1475 1045 1269 1495 1069 1295 1495 1089 1315 1495 1109 1315 1495 1109 1295 1475 1089 1269 1449 1069 1249 1429
DELUXE PARTLY SEA VIEW | FULL BOARD
Dvokrevetna po osobi1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1865 1279 1569 1885 1279 1569 1909 1279 1595 1929 1279 1615 1949 1299 1639 1975 1325 1659 1995 1345 1679 1995 1369 1705 1995 1389 1705 1995 1389 1679 1975 1369 1659 1949 1345 1639 1929
DELUXE PARTLY SEA VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1625 1149 1389 1649 1149 1389 1669 1149 1409 1695 1149 1429 1715 1169 1455 1735 1195 1475 1759 1215 1499 1759 1235 1519 1759 1259 1519 1759 1259 1499 1735 1235 1475 1715 1215 1455 1695

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

VAŽNE NAPOMENE ZA LETO 2023

Cene u tabeli su na bazi 5,7 ili 9 noćenja.
Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 50,22 evra (3.30 LG, 0.98 RF, 16.72 RS, 1.21 ZR, 18.12 AE, 1.21 TP, 8.45 F6, 0.22 RS-nerefundabilne takse), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, dodatne obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib ), individualni troškove.

Avio-prevoz: aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlyDubai, na relaciji BEG-DXB. U zavisnosti od raspoloživosti moguće je realizovati aranžman uz doplatu za narednu slobodnu klasu. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije “Fly Dubai” je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 7 dana pre puta.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Neophodan je najmanje jedan radni dan za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs


BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A
PROGRAM PUTOVANJA LETO I ZIMA 2023-24 br. 2 od 01.06.2023.
CENOVNIK LETO I ZIMA 2023-24 br. 2 od 01.06.2023.