Cena detaljno Štampaj

noći579579579579579579579579579579579579579
Prijava19.0519.0519.0520.0520.0520.0521.0521.0521.0522.0522.0522.0523.0523.0523.0524.0524.0524.0525.0525.0525.0526.0526.0526.0527.0527.0527.0528.0528.0528.0529.0529.0529.0530.0530.0530.0531.0531.0531.05
Odjava24.0526.0528.0525.0527.0529.0526.0528.0530.0527.0529.0531.0528.0530.0501.0629.0531.0502.0630.0501.0603.0631.0502.0604.0601.0603.0605.0602.0604.0606.0603.0605.0607.0604.0606.0608.0605.0607.0609.06
Status
DELUXE WALK VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1258 1493 1732 1258 1493 1732 1258 1493 1732 1258 1493 1732 1258 1493 1732 1258 1493 1732 1258 1493 1732 1258 1493 1705 1258 1493 1675 1258 1464 1646 1258 1435 1615 1228 1404 1584 1200 1374 1551
Prvo dete 2,00-11,99663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
Jednokrevetna1845 2316 2792 1845 2316 2792 1845 2316 2792 1845 2316 2792 1845 2316 2792 1845 2316 2792 1845 2316 2792 1845 2316 2736 1845 2316 2678 1845 2259 2619 1845 2201 2557 1788 2140 2494 1728 2077 2430
DELUXE WALK VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1535 1885 2235 1535 1885 2235 1535 1885 2235 1535 1885 2235 1535 1885 2235 1535 1885 2235 1535 1885 2235 1535 1885 2189 1535 1885 2145 1535 1839 2099 1535 1795 2055 1489 1749 2009 1445 1705 1965
Prvo dete 2,00-11,99663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
Jednokrevetna2209 2829 3449 2209 2829 3449 2209 2829 3449 2209 2829 3449 2209 2829 3449 2209 2829 3449 2209 2829 3449 2209 2829 3359 2209 2829 3269 2209 2739 3179 2209 2649 3089 2119 2559 2999 2029 2469 2909
DELUXE PARTIAL SEA VIEW ROOM | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1305 1563 1819 1305 1563 1819 1305 1563 1819 1305 1563 1819 1305 1563 1819 1305 1563 1819 1305 1563 1819 1305 1563 1793 1305 1563 1764 1305 1535 1736 1305 1508 1706 1278 1477 1676 1248 1448 1644
Prvo dete 2,00-11,99663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
Jednokrevetna1946 2461 2970 1946 2461 2970 1946 2461 2970 1946 2461 2970 1946 2461 2970 1946 2461 2970 1946 2461 2970 1946 2461 2915 1946 2461 2860 1946 2407 2802 1946 2344 2743 1892 2285 2678 1834 2224 2615
DELUXE PARTIAL SEA VIEW ROOM | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1589 1965 2335 1589 1965 2335 1589 1965 2335 1589 1965 2335 1589 1965 2335 1589 1965 2335 1589 1965 2335 1589 1965 2289 1589 1965 2245 1589 1919 2199 1589 1875 2155 1545 1829 2109 1499 1785 2065
Prvo dete 2,00-11,99663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
Jednokrevetna2325 2995 3659 2325 2995 3659 2325 2995 3659 2325 2995 3659 2325 2995 3659 2325 2995 3659 2325 2995 3659 2325 2995 3565 2325 2995 3475 2325 2899 3385 2325 2809 3295 2235 2719 3205 2145 2629 3109
DELUXE ROOM SEA VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1354 1627 1903 1354 1627 1903 1354 1627 1903 1354 1627 1903 1354 1627 1903 1354 1627 1903 1354 1627 1903 1354 1627 1875 1354 1627 1849 1354 1602 1821 1354 1573 1793 1326 1546 1762 1299 1515 1733
Prvo dete 2,00-11,99663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
DELUXE ROOM SEA VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1645 2039 2435 1645 2039 2435 1645 2039 2435 1645 2039 2435 1645 2039 2435 1645 2039 2435 1645 2039 2435 1645 2039 2389 1645 2039 2345 1645 1995 2299 1645 1949 2255 1599 1905 2209 1555 1859 2165
Prvo dete 2,00-11,99663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

Cene su na bazi 5,7 ili 9 noćenja. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 207,40 evra (takse su nerefundabilne), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib), individualni troškove.

Avio-prevoz: aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlyDubai, na relaciji BEG-DXB, sa ograničenim brojem mesta. Ukoliko na zaštićenoj Y klasi nema raspoloživih kapaciteta, uz doplatu se može ugovoriti, naredna slobodna klasa. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije “Fly Dubai” je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 7 dana pre puta.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Rok za potvrdu rezervacije od strane agencije je 48 sati, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA DUBAI LETO 2024. br.4