Cena detaljno Štampaj

noći579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579
Prijava06.0606.0606.0607.0607.0607.0608.0608.0608.0609.0609.0609.0610.0610.0610.0611.0611.0611.0612.0612.0612.0613.0613.0613.0614.0614.0614.0615.0615.0615.0616.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0619.0620.0620.0620.0621.0621.0621.0622.0622.0622.0623.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0626.0627.0627.0627.0628.0628.0628.0629.0629.0629.0630.0630.0630.06
Odjava11.0613.0615.0612.0614.0616.0613.0615.0617.0614.0616.0618.0615.0617.0619.0616.0618.0620.0617.0619.0621.0618.0620.0622.0619.0621.0623.0620.0622.0624.0621.0623.0625.0622.0624.0626.0623.0625.0627.0624.0626.0628.0625.0627.0629.0626.0628.0630.0627.0629.0601.0728.0630.0602.0729.0601.0703.0730.0602.0704.0701.0703.0705.0702.0704.0706.0703.0705.0707.0704.0706.0708.0705.0707.0709.07
Status
STUDIO COURTYARD VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1219 925 1075 1245 925 1075 1265 925 1095 1289 925 1115 1309 945 1139 1329 969 1159 1355 989 1185 1355 1009 1205 1355 1035 1205 1355 1035 1185 1329 1009 1159 1309 989 1139 1289
Jednokrevetna1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1895 1295 1595 1935 1295 1595 1979 1295 1639 2025 1295 1679 2069 1339 1725 2109 1385 1769 2155 1429 1815 2155 1469 1859 2155 1515 1859 2155 1515 1815 2109 1469 1769 2069 1429 1725 2025
STUDIO COURTYARD VIEW | FULL BOARD
Dvokrevetna po osobi1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1725 1205 1465 1745 1205 1465 1769 1205 1485 1789 1205 1505 1809 1225 1529 1835 1245 1549 1855 1269 1575 1855 1289 1595 1855 1315 1595 1855 1315 1575 1835 1289 1549 1809 1269 1529 1789
Jednokrevetna1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2395 1575 1985 2439 1575 1985 2479 1575 2029 2525 1575 2075 2569 1619 2115 2615 1665 2159 2659 1705 2205 2659 1749 2249 2659 1795 2249 2659 1795 2205 2615 1749 2159 2569 1705 2115 2525
STUDIO COURTYARD VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1485 1069 1279 1509 1069 1279 1529 1069 1299 1555 1069 1325 1575 1095 1345 1595 1115 1365 1619 1135 1389 1619 1159 1409 1619 1179 1409 1619 1179 1389 1595 1159 1365 1575 1135 1345 1555
Jednokrevetna1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2155 1439 1795 2195 1439 1795 2239 1439 1839 2285 1439 1885 2329 1485 1929 2375 1529 1975 2415 1575 2015 2415 1615 2059 2415 1659 2059 2415 1659 2015 2375 1615 1975 2329 1575 1929 2285
STUDIO SEA VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1319 979 1149 1339 979 1149 1359 979 1169 1385 979 1189 1405 999 1215 1429 1019 1235 1449 1045 1259 1449 1065 1279 1449 1085 1279 1449 1085 1259 1429 1065 1235 1405 1045 1215 1385
Jednokrevetna1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2085 1405 1745 2129 1405 1745 2175 1405 1789 2215 1405 1829 2259 1449 1875 2305 1489 1919 2349 1535 1965 2349 1579 2009 2349 1625 2009 2349 1625 1965 2305 1579 1919 2259 1535 1875 2215
STUDIO SEA VIEW | FULL BOARD
Dvokrevetna po osobi1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1819 1255 1539 1839 1255 1539 1865 1255 1559 1885 1255 1579 1909 1279 1605 1929 1299 1625 1949 1319 1649 1949 1345 1669 1949 1365 1669 1949 1365 1649 1929 1345 1625 1909 1319 1605 1885
Jednokrevetna1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2585 1679 2135 2629 1679 2135 2675 1679 2179 2719 1679 2225 2765 1725 2265 2805 1769 2309 2849 1815 2355 2849 1859 2399 2849 1899 2399 2849 1899 2355 2805 1859 2309 2765 1815 2265 2719
STUDIO SEA VIEW | HALF BOARD
Dvokrevetna po osobi1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1585 1125 1355 1605 1125 1355 1629 1125 1375 1649 1125 1399 1669 1145 1419 1695 1169 1439 1715 1189 1465 1715 1215 1485 1715 1235 1485 1715 1235 1465 1695 1215 1439 1669 1189 1419 1649
Jednokrevetna1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2355 1555 1955 2399 1555 1955 2445 1555 1999 2485 1555 2045 2529 1599 2085 2575 1639 2129 2619 1685 2175 2619 1729 2219 2619 1775 2219 2619 1775 2175 2575 1729 2129 2529 1685 2085 2485

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

VAŽNE NAPOMENE ZA LETO 2023

Cene u tabeli su na bazi 5,7 ili 9 noćenja.
Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 50,22 evra (3.30 LG, 0.98 RF, 16.72 RS, 1.21 ZR, 18.12 AE, 1.21 TP, 8.45 F6, 0.22 RS-nerefundabilne takse), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, dodatne obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib ), individualni troškove.

Avio-prevoz: aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlyDubai, na relaciji BEG-DXB. U zavisnosti od raspoloživosti moguće je realizovati aranžman uz doplatu za narednu slobodnu klasu. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije “Fly Dubai” je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 7 dana pre puta.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Neophodan je najmanje jedan radni dan za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.

Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs


BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A
PROGRAM PUTOVANJA LETO I ZIMA 2023-24 br. 2 od 01.06.2023.
CENOVNIK LETO I ZIMA 2023-24 br. 2 od 01.06.2023.