Cena detaljno Štampaj

noći777777777777777
Prijava17.0718.0719.0720.0721.0722.0723.0724.0725.0726.0727.0728.0729.0730.0731.07
Odjava24.0725.0726.0727.0728.0729.0730.0731.0701.0802.0803.0804.0805.0806.0807.08
Status
STANDARDNA SOBA | ROOM ONLY
Dvokrevetna po osobi1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865

Cena aranžmana izražena je po osobi u evrima
(Plaćanje u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate).

• Jednokrevetne i trokrevetne sobe na upit

*Cene u tabeli su za 7 noćenja i informativnog su karaktera. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 30.10.2024. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese fit@bigblue.rs

Jedinstvena cena aranžmana obuhvata: Odabran broj noćenja u odabranom hotelu na bazi navedene usluge, avio prevoz – navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa (po osobi od 480 evra, navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa, cene hotela i avio karata zavise od perioda putovanja i raspoloživosti u trenutku upita i podložne su promeni)

U cenu putovanja nije uračunato: transfer (postoji mogućnost organozovanja privatnog transfera, a cena istog zavisi od izbora hotela), međunarodno putno zdravstveno osiguranje, boravišna taksa (plaća se u hotelu), troškovi pribavljanja viza (viza za SAD plaća se u Banca Intesa u iznosu od oko 180 usd u dinarskoj protivvrednosti nakon popunjavanja aplikacije) i usluge viziranja u iznosu od 50 evra.

*Od 12. maja 2023. godine putnici koji putuju u SAD neće biti u obavezi da poseduju dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19.

OPŠTE NAPOMENE:

- Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja.

- Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom.

- Putnik je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

- Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

- Za državljane Republike Srbije potrebna je viza za ulazak u SAD.

VIZE: Državljanima Srbije sa novim biometrijskim pasošima (važnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja) potrebna je viza SAD. Viza za SAD plaća se u Narodnoj Banci u iznosu od oko 180 usd (na dan pravljenja programa) u dinarskoj protivvrednosti nakon popunjavanja aplikacije. Zahtevi za vize podnose se elektronskim putem, posredstvom on–line obrasca DS 160. Vize se izdaju u ambasadi SAD, gde se prethodno obave razgovori, koji se zakazuju. Radi se o turističkoj vizi B2. Viza se ne može dobijati na granicnim prelazima. Informacije u vezi podnošenja zahteva za vize moze se naći na sajtu www.belgrade.usembassy.gov . Naša agencija nudi uslugu prekucavanja Vašeg popunjenog formulara (koji dobijate u agenciji) u elekronsku formu i tehničku pomoć oko zakazivanja termina za ličnu predaju dokumenta za vizu ambasadi, u iznosu od 50 evra. Prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i predati formular 1-94 (bele boje) imigracionom službeniku koji odobrava ulazak. Formular se moze dobiti u avionu ili u redu za pasošku kontrolu. Takodje, prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i carinski formular. Unošenje hrane, alkohola, i proizvoda biljno-životinjskog porekla je veoma restriktivno. Unos lekova ili medikamenata za ličnu upotrebu je dozvoljen, ukoliko se isti ne mogu nabaviti u SAD u, dok se ne mogu unositi lekovi ili medikamenti koji su striktno zabranjeni u SAD-u. Procedura sveukupno traje oko dva meseca.
Ukoliko imate važeću američku vizu u starom pasošu, nije potrebno prebacivati je u novi (ukoliko niste menjali lične podatke u medjuvremenu), nego samo poneti stari pasoš u kojem se viza nalazi, zajedno sa novim na putovanje.
Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države I SAD-a.

- Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 6 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

- Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.

- Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja.

- Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je dolazak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa i 30 minuta ranije u odnosu objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije.
- Vaučeri i avio karte se putnicima šalju putem e-mail-a. Po dolasku na aerodrom potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. Zbog eventualnih gužvi na aerodromu za navedeno je potrebno više vremena pa molimo putnike da na aerodrom dolaze na vreme.

- Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji mogu biti otežani.

- Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju odmah se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.

- U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

- Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.

- Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.

- Hoteli mogu tražiti depozit na recepciji (kreditna kartica)

- Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIGBLUE GROUP.

- BIGBLUE GROUP ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

- Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

- Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovora o organizovanju putovanja ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene: 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu.

NAČINI PLAĆANJA:
-Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom master OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom)
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs
BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.


Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.


PROGRAM PUTOVANJA br. 1 od 27.01.2024.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A