Cena detaljno Štampaj

noći579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579579
Prijava05.1205.1205.1206.1206.1206.1207.1207.1207.1208.1208.1208.1209.1209.1209.1210.1210.1210.1211.1211.1211.1212.1212.1212.1213.1213.1213.1214.1214.1214.1215.1215.1215.1216.1216.1216.1217.1217.1217.1218.1218.1218.1219.1219.1219.1220.1220.1220.1221.1221.1221.1222.1222.1222.1223.1223.1223.1224.1224.1224.1225.1225.1225.1226.1226.1226.1227.1227.1227.1228.1228.1228.1229.1229.1229.1230.1230.1230.1231.1231.1231.12
Odjava10.1212.1214.1211.1213.1215.1212.1214.1216.1213.1215.1217.1214.1216.1218.1215.1217.1219.1216.1218.1220.1217.1219.1221.1218.1220.1222.1219.1221.1223.1220.1222.1224.1221.1223.1225.1222.1224.1226.1223.1225.1227.1224.1226.1228.1225.1227.1229.1226.1228.1230.1227.1229.1231.1228.1230.1201.0129.1231.1202.0130.1201.0103.0131.1202.0104.0101.0103.0105.0102.0104.0106.0103.0105.0107.0104.0106.0108.0105.0107.0109.01
Status3s3s3s
STANDARDNA SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 789 629 709 804 629 709 820 629 724 877 629 740 934 644 797 992 660 854 1049 717 912 1049 774 969 1048 832 969 1048 874 953 1032 858 1235 1016 800 879 958 742 821 900
Prvo dete 2,00-5,99429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 683 429 429 429 429 429 429 429
Prvo dete 6,00-11,99460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 472 484 460 726 484 460 472 484 460 472 484
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 683 429 429 429 429 429 429 429
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 435 429 429 441 429 435 447 429 441 454 435 447 460 441 454 466 447 460 466 454 466 466 460 466 466 460 460 460 454 726 454 447 447 447 441 441 441
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 435 429 429 441 429 435 447 429 441 454 435 447 460 441 454 466 447 460 466 454 466 466 460 466 466 460 460 460 454 726 454 447 447 447 441 441 441
Jednokrevetna829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1149 829 989 1166 829 989 1184 829 1006 1285 829 1024 1387 846 1125 1488 864 1227 1590 965 1328 1589 1067 1430 1588 1168 1429 1587 1252 1410 1568 1234 1695 1550 1131 1289 1447 1029 1187 1345
Prvo dete 2,00-5,99429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 683 429 429 429 429 429 429 429
Prvo dete 6,00-11,99429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 435 429 429 441 429 435 447 429 441 454 435 447 460 441 454 466 447 460 429 454 466 429 460 429 429 460 429 429 429 726 429 429 429 429 429 429 429
Treća osoba790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1080 790 935 1036 790 935 992 790 891 949 790 848 905 747 804 862 703 761 818 660 717 822 616 673 826 572 678 830 572 725 878 620 887 926 668 821 973 716 868 1021
STANDARDNA SOBA | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1010 750 880 1050 750 880 1090 750 920 1130 750 960 1170 790 1000 1170 830 1040 1170 870 1040 1170 910 1040 1170 910 1325 1170 870 1000 1130 830 960 1090
Prvo dete 2,00-5,99429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 683 429 429 429 429 429 429 429
Prvo dete 6,00-11,99487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 768 534 487 511 534 487 511 534
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 683 429 429 429 429 429 429 429
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 768 534 487 511 534 487 511 534
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 768 534 487 511 534 487 511 534
Jednokrevetna950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1365 950 1155 1445 950 1155 1525 950 1235 1605 950 1315 1685 1030 1395 1685 1110 1475 1685 1190 1475 1685 1270 1475 1685 1270 1779 1685 1190 1395 1605 1110 1315 1525
Prvo dete 2,00-5,99429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 683 429 429 429 429 429 429 429
Prvo dete 6,00-11,99487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 511 534 487 768 534 487 511 534 487 511 534
Treća osoba630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 770 630 700 780 630 700 775 630 695 770 630 705 780 625 700 780 620 695 780 630 695 780 625 695 780 625 965 780 630 700 770 620 705 775

POGLEDAJTE SVE PROTOKOLE ZA SIGURNO PUTOVANJE U UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE.

Svi putnici koji putuju kompanijom „Fly Dubai“ automatski dobijaju besplatno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja isključivo i samo od virusa COVID 19. Osiguranje se dobija na osnovu poslovne saradnje avio kompanije i inostrane osiguravajuće kuće “AIG”. Za informacije o uslovima, mogićnostima aktiviranja polise i kontakt telefonima i mejlovima molimo da posetite link: https://www.flydubai.com/en/plan/covid-19/multi-risk-travel-insurance

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

VAŽNE NAPOMENE ZA JESEN - ZIMA 2021/22

Cene u tabeli su na bazi 5 ili 7 noćenja. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili duži period boravka od navedenog, kao i u terminima koji nisu navedeni u cenovniku.

Jedinstvena cena individualnog putovanja obuhvata:
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd-Dubai-Beograd kompanijom Fly Dubai, smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, povratni transfer na relaciji aerodrom - hotel - aerodrom, troškove organizovanja putovanja, aerodromske takse u iznosu od 50,22 evra (3.30 LG, 0.98 RF, 16.72 RS, 1.21 ZR, 18.12 AE, 1.21 TP, 8.45 F6, 0.22 RS-nerefundabilne takse), asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika, angažujemo i predstavnika na srpskom jeziku.)

U cenu individualnog putovanja nije uračunato:
Međunarodno putno osiguranje, turističke i boravišne takse koje se plaćaju na recepciji hotela, a koje iznose oko 10 AED (trenutna vrednost oko 3 USD). Ove takse se plaćaju po osobi, po noći. Deca starosti od 0 do 1,99 godina nemaju mesto u avionu i plaćaju 100 evra. Cena ne uključuje i: fakultativne izlete i ostale, obroke, piće i filmove na letovima. Plaćaju se platnom karticom ili direktno kabinskom osoblju (opis ponude tokom leta možete pronaći na linku http://pro.ibrochure-instant.com/6206746flydubaishop5/ib), individualni troškove.


Avio-prevoz: aranžman je rađen na bazi cene zaštićene Y klase kompanije FlyDubai, na relaciji BEG-DXB. U zavisnosti od raspoloživosti moguće je realizovati aranžman uz doplatu za narednu slobodnu klasu. Dozvoljeni prtljag na letovima kompanije “Fly Dubai” je 20 kg i 7 kg za ručni prtljag.

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.
• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča. Neophodan je najmanje jedan radni dan za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A

PROGRAM PUTOVANJA JESEN I ZIMA 2021/22 br.3 od 01.10.2021.