Cena detaljno Štampaj

noći3
Prijava29.12
Odjava01.01
Status
STANDARD | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi519
Prvo dete 2,00-6,99279
Prvo dete 7,00-11,99389
Jednokrevetna659
Treća osoba499

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Deca 0-2 godine plaćaju kartu po ceni od 48 eur i nemaju sedište u avionu.

Minimalan broj prijavljenih osoba za realizaciju izleta je 8.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
-Prevoz putnika redovnom linijom kompanije Air Serbia na relaciji Beograd – Izmir – Beograd;
-Aerodromske takse za let Air Serbia u iznosu od 43,06 evra za odrasle i decu od 2 do 12 godina (aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 25,06 evra, aerodrom u Izmiru 18 evra). Deca do dve godine ne plaćaju aerodromske takse. Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje;
- Grupni transfer turističkim autobusom od aerodroma u Izmiru u do hotela u odlasku i povratku;
- Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča,
- Tri noćenja u jednom od odabranih hotela iz programu na bazi noćenja sa doručkom;
- Usluge lokalnog vodiča na srpskom jeziku i troškove organizovanja putovanja;
- Standardni prtljag je prtljag čija težina ne prelazi 23 kg i 8 kg ručnog prtljaga;
- Troškove organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato:
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
- Individualni troškovi putnika
- Fakultativni izlet u Alačati i vinarija u Urli – 45 eur (prijava i plaćanje vodiču na licu mesta)

VAŽNE NAPOMENE:

* Putnici su u obavezi da  dostave tačna imena i prezimena, onako kako je naznačeno u pasošu, prilikom pravljenja rezervacije. U protivnom, svaka kasnija promena podleže dodatnoj naplati od strane avio-kompanija, a troškove snose sami putnici.


* Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


* Vremena letova su podložna promenama. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih promena leta od strane avio-kompanije.


* Usled promena cene goriva na tržištu nafte, moguće je uvođenje doplate za gorivo, čiji iznos je podložan promeni do početka putovanja i važi će za sve prijavljene putnike.


OPŠTE NAPOMENE:


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni i utvrđuje se prilikom izdavanja avionske karte, najkasnije 48 sati pre započinjanja putovanja


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje ili ponudi putnicima mogućnost organizovanja individualnog putovanja za navedenu destinaciju, uz promenu cene putovanja. Minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju ovog aranžmana je 20. Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane organizatora putovanja je 7 dana pre puta, po ovom osnovu. Ukoliko je organizator sprečen da izvrši ugovor usled neizbežnih i vanrednih okolnosti, dužan je da bez nepotrebnog odlaganja odmah po saznanju obavesti putnika o raskidu ugovora, a pre otpočinjanja putovanja.


• Na letu Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23kg i jedan ručni prtljag težine 8kg.


• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


• Lokalna turistička agencija, organizator izleta, zadržava pravo promene datuma i vremena polaska na izlet. Cene fakultativnih izleta objavljene u programu važe ako se za iste prijavi 15 i više učesnika. Ukoliko je broj putnika manji, izlet se može organizovati, ali po nešto višoj ceni.

Za državljane Republike Srbije potreban je samo pasoš (važnost pasoša mora biti najmanje 150 dana po povratku sa putovanja). Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

•Sadržaj izleta podložan je izmeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom, promenom radnog vremena i slično).

Izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom Srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

NAČINI PLAĆANJA:
* gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
* čekovima građana do 6 mesečnih rata. 
* platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
* kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
* kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata
* kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata
* preko računa. 
* kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
* administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP). 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A
Program putovanja broj 1 od 10.11.2023.
Cenovnik broj. 1 od 10.11.2023.