Cena detaljno Štampaj

noći71479101471071071071071071014710147107107107107107101471014
Prijava15.0615.0616.0616.0616.0616.0617.0617.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0622.0623.0623.0623.0624.0624.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0629.0630.0630.0630.06
Odjava22.0629.0623.0625.0626.0630.0624.0627.0625.0628.0626.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0706.0730.0603.0707.0701.0704.0702.0705.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0713.0707.0710.0714.07
Status2s2s4s2s2s1s2s1s3s3s
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1105 1816 1095 1296 1419 1800 1105 1419 1105 1419 1105 1419 1105 1413 1105 1407 1105 1415 1853 1099 1428 1860 1093 1435 1101 1428 1109 1455 1121 1462 1128 1474 1140 1481 1917 1153 1499 1931
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-12,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)488 636 488 530 552 635 488 552 488 552 488 552 488 550 488 549 488 551 643 487 552 645 485 555 487 556 488 558 491 560 492 562 494 563 655 497 566 659
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)699 1058 699 802 853 1055 699 853 699 853 699 853 699 849 699 846 699 851 1074 696 855 1079 692 860 697 864 701 868 705 872 710 876 713 880 1103 721 887 1110
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)840 1340 840 983 1054 1335 840 1054 840 1054 840 1054 840 1050 840 1046 840 1053 1369 835 1061 1376 831 1068 838 1075 846 1082 853 1089 860 1096 866 1103 1417 878 1114 1428
Jednokrevetna1605 2815 1595 1938 2135 2795 1605 2135 1605 2135 1605 2135 1605 2124 1605 2113 1605 2131 2884 1594 2149 2901 1584 2167 1602 2164 1619 2196 1636 2212 1648 2229 1664 2244 2993 1692 2272 3021
Treća osoba895 1394 885 1027 1115 1380 895 1115 895 1115 895 1115 895 1111 895 1107 895 1117 1421 890 1122 1430 886 1131 891 1116 901 1146 905 1150 914 1159 919 1163 1471 933 1177 1480
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1458 2526 1448 1752 1929 2507 1458 1929 1458 1929 1458 1929 1458 1919 1458 1910 1458 1925 2584 1449 1939 2598 1439 1953 1454 1947 1473 1980 1486 1993 1499 2011 1512 2023 2680 1535 2046 2703
Prvo dete 2,00-6,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 7,00-12,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)488 636 488 530 552 635 488 552 488 552 488 552 488 550 488 549 488 551 643 487 552 645 485 555 487 556 488 558 491 560 492 562 494 563 655 497 566 659
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)488 636 488 530 552 635 488 552 488 552 488 552 488 550 488 549 488 551 643 487 552 645 485 555 487 556 488 558 491 560 492 562 494 563 655 497 566 659
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)488 636 488 530 552 635 488 552 488 552 488 552 488 550 488 549 488 551 643 487 552 645 485 555 487 556 488 558 491 560 492 562 494 563 655 497 566 659
Trokrevetna po osobi1105 1816 1095 1296 1419 1800 1105 1419 1105 1419 1105 1419 1105 1413 1105 1407 1105 1415 1853 1099 1428 1860 1093 1435 1101 1428 1109 1455 1121 1462 1128 1474 1140 1481 1917 1153 1499 1931
Prvo dete 2,00-6,99488 636 488 530 552 635 488 552 488 552 488 552 488 550 488 549 488 551 643 487 552 645 485 555 487 556 488 558 491 560 492 562 494 563 655 497 566 659
Prvo dete 7,00-12,99488 636 488 530 552 635 488 552 488 552 488 552 488 550 488 549 488 551 643 487 552 645 485 555 487 556 488 558 491 560 492 562 494 563 655 497 566 659
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)551 761 551 610 640 760 551 640 551 640 551 640 551 638 551 636 551 639 770 549 642 772 547 644 550 647 553 649 555 651 557 653 557 655 786 562 660 790
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)551 761 551 610 640 760 551 640 551 640 551 640 551 638 551 636 551 639 770 549 642 772 547 644 550 647 553 649 555 651 557 653 557 655 786 562 660 790
Drugo dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99)551 761 551 610 640 760 551 640 551 640 551 640 551 638 551 636 551 639 770 549 642 772 547 644 550 647 553 649 555 651 557 653 557 655 786 562 660 790
Četvorokrevetna po osobi1017 1639 1007 1184 1292 1624 1017 1292 1017 1292 1017 1292 1017 1286 1017 1281 1017 1290 1672 1012 1299 1681 1006 1307 1015 1296 1024 1324 1032 1332 1040 1340 1043 1347 1728 1057 1361 1738

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastvani deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 8. od 01.06.2024.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A