Cena detaljno Štampaj

Broj noći7
od09.03.2024
Do23.03.2024
STANDARD SA BALKONOM | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi1419
SUPERIOR ROOM MOUNTAIN VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi1511
Prvo dete 2,00-5,99303
Prvo dete 6,00-11,99605
Prvo dete 12,00-14,991057

CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI ZA 7 NOĆENJA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate
Hotel zadržava pravo promene cena!
Manji broj noćenja na upit


OBAVEZNE DOPLATE (plaćanje u agenciji):
- Božićna večera 24.12.2023.godine po osobi: odrasli - 130€, deca 6-12 godina - 26€, deca 2-6 godina - 13€

- Doplata za polupansion: odrasli - 57€, deca 6-12 godina - 12€, deca 2-6 godina - 6€

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:
Smeštaj na bazi 7 noćenja u izabranoj sobi na bazi noćenja sa doručkom (doručak-švedski sto, obroci se služe prema propisima hotela).


U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
•Boravišne takse (plaćanje na licu mesta, osim ako cenovnikom nije drugacije predvidjeno).

• Doplata za Božićnu / Novogodišnju svečanu večeru

•Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje (sa mogućom doplatom osiguranja od ski rizika-povreda na ski stazi).

•Prevoz

• Ski pass
, fakultativni izleti, lični troškovi i sve ostalo što nije navedeno pod ’’jedninstvena cena putovanja obuhvata’’, kao i ostale obavezne doplate koje su navedene ispod cenovnika.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana i ostalih uslova prodaje.
• Program je individualan, rezervacija se vrše na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom.
• Uslovi vezani za rani booking važe samo za osnovnu cenu hotela. Popust se ne odnosi na doplate. Svaka promena rezervacije, koja je napravljena u ranom bookingu, smatra se kao otkaz rezervacije i tretiraće se novom rezervacijom.
• Datum u tabeli je datum ulaska u hotel. Smene u hotelu su subota na subotu ili redje nedelja na nedelju (u zavisnosti od hotela, sa evenutualnim izuzecima bilo kog dana u nedelji). Ulazak u sobe ili apartmane prvog dana boravka je posle 14:00h (kod nekih hotela i kasnije), a napuštanje je poslednjeg dana boravka do 10:00h (kod nekih hotela i ranije).
• Konačna uplata mora biti izvršena najkasnije 15 dana pre puta. Putnici koji ne izvrše celokupnu uplatu zaključno sa 15 dana pre polaska na put, smatraju se odustalim. Rezervaciju se tretira kao otkazana, a naplaćeni avans od 40% zadržava.
• Ako putnici otkažu putovanje iz bilo kog razloga, sami snose otkazne troškove i to:
-30 - 14 dana pre puta = 40%
-13 - 8 dana pre puta = 60%
-7 - 4 dana pre puta = 80%
-3 - 0 dana pre puta = 100%
• Putnici sa sopstvenim prevozom u hotel dolaze sami, sami se prijavljuju na recepciji.
• Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ili apartmana nije u funkciji za šta organizator ne snosi odgovornost. Hoteli koji poseduju besplatni parking ne garantuju mesto na parkingu zbog ograničenog broja mesta.
•U hotelima gde je ishrana je na bazi švedskog stola, hoteli zadržavaju pravo da usled nepredvidjenih okolnosti ili nedovoljnog broja gostiju promene način služenja obroka (bez prethodne najave).
• Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata na licu mesta, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobijaju po dolasku u hotel, na recepciji hotela. Organizator putovanja ne garantuje usluge ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate (na upit).
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost.
• Slike soba u brošuri i na sajtu su tu radi osnovne informacije. Većina hotela ima nekoliko vrsta soba, tako da ne mora znaćiti da će smeštaj biti u sobi sa slike.
• U manjim hotelima, apartmanskim kućama i pansionima, recepcija ne radi 24h dnevno, tako da treba stići tokom dana, a ako to nije moguće, obavezno unapred napomenuti u agenciji.
• U apartmanima je u većini slučajeva obavezna doplata za završno čišćenje. Uobičajeno je plaćanje depozita vlasniku apartmana, za slučaj eventualne štete. Depozit se na kraju boravka vraća.
• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama, osim ako je drugačije naglašeno. U većini hotela moguće je dodati jedan ili dva pomoćna kreveta u sobu, što utiče na komfor smeštaja. U cenovniku je na nekim mestima naglašeno: soba za 2-3, ili 2-4 osobe. Podrazumeva se da se radi o ukupnom broju osoba, računajući i decu. Dva kreveta su normalne veličine, ostali su pomoćni. Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili dvosed/sofa/fotelja na rasklapanje.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
• Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Austriju. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu zemlje u koju putuju.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.
• Organizator može da raskine ugovor o organizovanju putovanja i da pre otpočinjanja putovanja isplati putniku ukupno uplaćena sredstva za turističko putovanje kada je: broj lica prijavljenih za turističko putovanje manji od minimalnog broja predviđenog ugovorom i organizator obavesti putnika o raskidu u roku koji je određen ugovorom, koji ne može biti kraći od: 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju duže od šest dana; sedam dana pre otpočinjenja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana; 48 sati pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju kraće od dva dana.
• Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Big Blue Group d.o.o.
• Big Blue Group d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023.godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

PROGRAM PUTOVANJA br. 3 od 01.11.2023.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A