Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s1s3s
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1175 1555 1195 2040 1195 2040 1175 1555 1175 1555 1175 1555 1195 1555 2040 1195 1555 2040 1195 1555 1195 1555 1195 1555 1195 1555 1195 1555 1195 1555 2070 1195 1555 2085 1195 1555 1195 1570 1195 1585 1195 1600 1210 1615
Jednokrevetna1600 2165 1620 2895 1620 2895 1600 2165 1600 2165 1600 2165 1620 2165 2895 1620 2165 2895 1620 2165 1620 2165 1620 2165 1620 2165 1620 2165 1620 2165 2940 1620 2165 2960 1620 2165 1620 2190 1620 2210 1620 2230 1645 2255
SUPERIOR SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1190 1580 1210 2070 1210 2070 1190 1580 1190 1580 1190 1580 1210 1580 2070 1210 1580 2070 1210 1580 1210 1580 1210 1580 1210 1580 1210 1580 1210 1580 2100 1210 1580 2115 1210 1580 1210 1595 1210 1610 1210 1625 1225 1640
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2050 2810 2070 3795 2070 3795 2050 2810 2050 2810 2050 2810 2070 2810 3795 2070 2810 3795 2070 2810 2070 2810 2070 2810 2070 2810 2070 2810 2070 2810 3855 2070 2810 3885 2070 2810 2070 2840 2070 2870 2070 2900 2100 2930
Treća osoba935 1200 935 1545 935 1545 935 1200 935 1200 935 1200 935 1200 1545 935 1200 1545 955 1200 955 1200 935 1200 935 1200 955 1200 935 1200 1565 935 1200 1575 955 1200 955 1210 935 1220 935 1230 965 1240
DELUXE SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1230 1635 1250 2150 1250 2150 1230 1635 1230 1635 1230 1635 1250 1635 2150 1250 1635 2150 1250 1635 1250 1635 1250 1635 1250 1635 1250 1635 1250 1635 2180 1250 1635 2195 1250 1635 1250 1650 1250 1665 1250 1680 1265 1695
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)750 943 750 1201 750 1201 750 943 750 943 750 943 750 943 1201 750 943 1201 750 943 750 943 750 943 750 943 750 943 750 943 1217 750 943 1224 750 943 750 951 750 959 750 967 758 975
Jednokrevetna2130 2925 2150 3955 2150 3955 2130 2925 2130 2925 2130 2925 2150 2925 3955 2150 2925 3955 2150 2925 2150 2925 2150 2925 2150 2925 2150 2925 2150 2925 4015 2150 2925 4045 2150 2925 2150 2955 2150 2985 2150 3015 2180 3040
Treća osoba960 1230 960 1595 960 1595 960 1230 960 1230 960 1230 960 1230 1595 960 1230 1595 980 1230 980 1230 960 1230 960 1230 980 1230 960 1230 1615 960 1230 1625 980 1230 980 1240 960 1250 960 1265 990 1275
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1285 1715 1305 2260 1305 2260 1285 1715 1285 1715 1285 1715 1305 1715 2260 1305 1715 2260 1305 1715 1305 1715 1305 1715 1305 1715 1305 1715 1305 1715 2290 1305 1715 2305 1305 1715 1305 1730 1305 1745 1305 1760 1320 1775
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)782 988 782 1264 782 1264 782 988 782 988 782 988 782 988 1264 782 988 1264 782 988 782 988 782 988 782 988 782 988 782 988 1278 782 988 1284 782 988 782 995 782 1002 782 1009 788 1015
Trokrevetna po osobi1190 1580 1210 2070 1210 2070 1190 1580 1190 1580 1190 1580 1210 1580 2070 1210 1580 2070 1210 1580 1210 1580 1210 1580 1210 1580 1210 1580 1210 1580 2100 1210 1580 2110 1210 1580 1210 1595 1210 1605 1210 1620 1225 1630
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1095 1445 1115 1885 1115 1885 1095 1445 1095 1445 1095 1445 1115 1445 1885 1115 1445 1885 1115 1445 1115 1445 1115 1445 1115 1445 1115 1445 1115 1445 1905 1115 1445 1915 1115 1445 1115 1455 1115 1465 1115 1480 1125 1490

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A