Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s1s2s1s
SUPERIOR SOBA POGLED VRT | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2655 3720 2730 5175 1692 3034 1672 2267 1672 2267 1672 2267 1692 2267 3127 1692 2267 3222 1692 2267 1692 2267 1692 2360 1692 2456 1692 2554 1786 2654 3823 1883 2756 3928 1983 2860 2086 2966 2193 3075 2302 3185 2414 3298
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-11,991463 1986 1491 2712 971 1642 971 1258 971 1258 971 1258 971 1258 1689 971 1258 1736 971 1258 971 1258 971 1305 971 1353 971 1402 1017 1452 2036 1066 1503 2089 1116 1555 1168 1608 1221 1662 1275 1717 1331 1774
Jednokrevetna3820 5405 3925 7585 2363 4379 2343 3226 2343 3226 2343 3226 2363 3226 4595 2363 3226 4814 2363 3226 2363 3226 2363 3444 2363 3667 2363 3897 2582 4129 6224 2809 4370 6474 3045 4617 3286 4870 3538 5129 3799 5393 4068 5660
SUPERIOR SOBA POGLED GOLF TEREN | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2735 3840 2815 5340 1739 3128 1719 2333 1719 2333 1719 2333 1739 2333 3222 1739 2333 3318 1739 2333 1739 2333 1739 2428 1739 2525 1739 2624 1834 2725 3923 1930 2828 4030 2031 2930 2135 3038 2242 3147 2352 3259 2466 3372
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-11,991501 2041 1530 2791 993 1686 993 1290 993 1290 993 1290 993 1290 1733 993 1290 1781 993 1290 993 1290 993 1337 993 1385 993 1435 1040 1485 2085 1089 1537 2138 1140 1590 1192 1643 1245 1698 1300 1754 1357 1811
Jednokrevetna3945 5585 4050 7840 2434 4519 2414 3328 2414 3328 2414 3328 2434 3328 4738 2434 3328 4960 2434 3328 2434 3328 2434 3548 2434 3773 2434 4004 2655 4244 6391 2884 4487 6643 3125 4736 3371 4994 3625 5255 3888 5521 4162 5794
SUPERIOR SOBA DELIMIČNI POGLED MORE | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2855 4010 2935 5580 1805 3260 1785 2426 1785 2426 1785 2426 1805 2426 3356 1805 2426 3454 1805 2426 1805 2426 1805 2523 1805 2621 1805 2722 1902 2825 4072 2002 2930 4180 2105 3037 2211 3146 2320 3257 2432 3371 2547 3486
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-11,991567 2134 1595 2920 1028 1756 1028 1340 1028 1340 1028 1340 1028 1340 1804 1028 1340 1853 1028 1340 1028 1340 1028 1388 1028 1437 1028 1488 1076 1539 2162 1126 1592 2216 1178 1645 1230 1700 1285 1756 1341 1812 1399 1870
Jednokrevetna4125 5850 4235 8210 2534 4720 2514 3471 2514 3471 2514 3471 2534 3471 4944 2534 3471 5175 2534 3471 2534 3471 2534 3696 2534 3927 2534 4166 2762 4409 6637 2997 4658 6895 3240 4913 3492 5174 3752 5444 4024 5716 4302 5995
DELUXE SOBA POGLED MORE | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3020 4245 3100 5910 1893 3438 1873 2556 1873 2556 1873 2556 1893 2556 3537 1893 2556 3637 1893 2556 1893 2556 1893 2654 1893 2755 1893 2858 1992 2964 4269 2094 3071 4380 2200 3180 2308 3292 2419 3406 2534 3521 2651 3639
Prvo dete 2,00-6,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 7,00-11,991646 2248 1675 3079 1071 1844 1071 1402 1071 1402 1071 1402 1071 1402 1893 1071 1402 1943 1071 1402 1071 1402 1071 1452 1071 1502 1071 1554 1121 1606 2259 1172 1660 2314 1225 1715 1279 1770 1335 1827 1392 1885 1451 1944
Jednokrevetna4370 6195 4475 8690 2666 4984 2646 3658 2646 3658 2646 3658 2666 3658 5217 2666 3658 5454 2666 3658 2666 3658 2666 3892 2666 4132 2666 4378 2901 4630 6965 3144 4886 7233 3397 5151 3656 5422 3926 5699 4206 5982 4494 6268

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A