Cena detaljno Štampaj

Broj noći77777777
od06.03.202426.03.202427.03.202428.03.202429.03.202430.03.202431.03.202401.04.2024
Do25.03.202426.03.202427.03.202428.03.202429.03.202430.03.202431.03.202424.04.2024
HILL ROOM | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi1540 1529 1518 1507 1496 1485 1474 1463

CENA PUTOVANJA PO OSOBI U EVRIMA
(Plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

• Rezervacija trokrevetne i jednokrevetne sobe isključivo na upit!
• Trokrevetne sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem.

*Cene u tabeli su za 7 noćenja i informativnog su karaktera. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 30.04.2024. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese fit@bigblue.rs

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• 7 noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi odabranih usluga;
• Troškove organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
• Avio karta sa taksama – (po osobi od 980 evra, navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa),
• Individualni transfer (postoji mogućnost organozovanja privatnog transfera, a cena istog zavisi od izbora hotela)
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
• Boravišne takse
• Individualni troškovi putnika

KLIMA: Klima na Sejšelima je tropska tokom cele godine i sva ostrva koja se turistički posećuju nalaze se van pojasa ciklona. Temperatura se kreće između toplih, a ipak prijatnih 24 ˚C (u najhladnijim mesecima jul/avgust) i 32 ˚C (u natoplijim mesecima od decembra do aprila). Između novembra i aprila Sejšeli su zahvaćeni monsunima koje karakteriše topao i jako vlažan period. Od maja do oktobra traje hladniji deo sezone kada temperatura ne pada ispod 24 ˚C. Kiša često pada od novembra do marta, od aprila su padavine slabije, a od juna do septembra je visoka sezona.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

- Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja.


- Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom.


- Putnik je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.


- Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.


-Državljani Srbije mogu da putuju na Sejšele ali uz prethodno pribavljeno odobrenje od strane zdravstvenih vlasti. Preko posebne platforme na stranici https://seychelles.govtas.com/ se pribavlja odobrenje za ulazak. Putnici se ohrabruju da se pre puta vakcinišu, ali njihov status u tom pogledu ne utiče na ulazak u zemlju. Osiguranje koje pokriva COVID-19 je obavezno.


-Za državljane Republike Srbije (novi biometrijski pasoši) nije potrebna ulazna viza za Sejšelska ostrva. Imigracionoj službi Sejšela, po dolasku neophodno je dati na uvid: Pasoš koji važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja, dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava (100 USD plus 50 USD za svaki dan boravka), potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, kao i posedovanje povratne avio karte


- Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju


- Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


- Putno zdravstveno osiguranje je obavezno. Postoji mogućnost da granične službe tranzitnih i odredisnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.


- Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost.


- Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja.


- Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa i 30 minuta ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije.


- Organizator može da raskine ugovor o organizovanju putovanja i da pre otpočinjanja putovanja isplati putniku ukupno uplaćena sredstva za turističko putovanje kada je: broj lica prijavljenih za turističko putovanje manji od minimalnog broja (2 putnika) predviđenog ugovorom i organizator obavesti putnika o raskidu u roku koji je određen ugovorom, koji ne može biti kraći od: 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju duže od šest dana; sedam dana pre otpočinjenja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana; 48 sati pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju kraće od dva dana;


- Vaučeri i avio karte se putnicima šalju putem e-mail-a. Po dolasku na aerodrom potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. Zbog eventualnih gužvi na aerodromu za navedeno je potrebno više vremena pa molimo putnike da na aerodrom dolaze na vreme.


- Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji mogu biti otežani.


- O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


- Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju odmah se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.


- Ukoliko se smeštajni objekti nalaze u gradskim zonama, gde autobus ne može da priđe ispred samog smeštajnog objekta, ostaviće putnike na najbližem mogućem mestu.


- U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu).


- Specijalni zahtevi (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.


- Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.


- Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.


- Depozit/Kaucija: U hotelima se prilikom prijave (check-in) ostavlja depozit/kaucija. Novac se može ostaviti u gotovini ili garantovati kreditnom karticom. Visina depozita zavisi od kategorizacije hotela i dužine boravka. Na kraju boravka prilikom odjave iz hotela (check-out) depozit se vraća. Isti može biti umanjen za neplaćene troskove u hotelu, ukoliko ih ima. Organizator putovanja nema uticaja na postojanje i visinu depozita u hotelu.


- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIGBLUE GROUP.


- BIGBLUE GROUP ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


USLOVI PLAĆANJA:


- Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.


- Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovora o organizovanju putovanja ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene:


- 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje.Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put,
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom master OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

PROGRAM PUTOVANJA br. 01 od 08.11.2023.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A