Cena detaljno Štampaj

noći714714714
Prijava14.0614.0621.0621.0628.0628.06
Odjava21.0628.0628.0605.0705.0712.07
Status4s4s2s2s
STANDARD ROOM LAND SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1365 2585 1405 2625 1405 2740
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2080 4055 2155 4125 2155 4320
DELUXE STANDARD LAND SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1357 2566 1393 2602 1393 2719
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2068 4015 2132 4078 2132 4280
DELUXE STANDARD SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1525 2905 1565 2945 1565 3080
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2355 4595 2425 4670 2425 4895
DELUXE STANDARD SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1585 3040 1635 3090 1635 3225
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2465 4830 2545 4905 2545 5140
DELUXE STANDARD SEA VIEW WITH JACUZZI | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1650 3170 1700 3215 1700 3360
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
DELUXE LARGE LAND SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1578 3016 1623 3061 1623 3205
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)551 810 558 817 558 848
Treća osoba714 1106 732 1119 732 1160
DELUXE LARGE SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1780 3430 1835 3485 1835 3650
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)586 890 602 905 602 940
Treća osoba775 1230 795 1250 795 1300
DELUXE LARGE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1850 3575 1905 3630 1905 3805
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)602 921 618 937 618 972
Treća osoba795 1270 815 1285 815 1340
FAMILY ROOM LAND SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1980 3840 2040 3900 2040 4085
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1470 2795 1510 2840 1510 2965
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1235 2325 1270 2360 1270 2460
DELUXE FAMILY ROOM LAND SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2145 4175 2210 4235 2210 4445
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1580 3025 1625 3065 1625 3210
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1330 2505 1360 2540 1360 2655
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
DELUXE FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2235 4350 2300 4415 2300 4630
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1645 3145 1685 3190 1685 3340
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1375 2605 1410 2640 1410 2760
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
DELUXE CONNECTED ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2595 5085 2675 5165 2675 5425
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1845 3555 1895 3610 1895 3785
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1470 2795 1510 2835 1510 2965
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Petokrevetna po osobi1290 2430 1320 2460 1320 2570
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Šestokrevetna po osobi1280 2410 1315 2445 1315 2555
DELUXE CONNECTED ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2830 5580 2930 5675 2930 5945
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi2000 3885 2065 3950 2065 4130
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1585 3040 1635 3090 1635 3225
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299
Petokrevetna po osobi1390 2635 1430 2675 1430 2790
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299
Šestokrevetna po osobi1380 2615 1420 2655 1420 2770

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2024. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Dalaman – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma Dalaman, do izabranog hotela u Fetijama, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26.08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom u Dalamanu). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 200 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021.
Katerorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-FETIJE broj 6.