Cena detaljno Štampaj

Broj noći1
od26.03.2023
Do30.03.2023
STANDARDNA SOBA | HALF BOARD PLUS
Dvokrevetna po osobi45
Jednokrevetna65
STANDARD VECI | HALF BOARD PLUS
Dvokrevetna po osobi49
Prvo dete 2,00-3,991
Prvo dete 4,00-11,9919
Treća osoba38
STUDIO | HALF BOARD PLUS
Dvokrevetna po osobi57
Prvo dete 2,00-3,991
Prvo dete 4,00-11,9919
Drugo dete 2,00-3,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99)1
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99)19
Drugo dete 4,00-11,99 (ako je 1.dete 4,00-11,99)19
Treća osoba38
ONE BEDROOM APART | HALF BOARD PLUS
Četvorokrevetna po osobi48
Prvo dete 2,00-3,991
Prvo dete 4,00-11,991


CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI PO NOĆI
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
Minimalni period boravka 7 noćenja, manji broj noćenja na upit
Hotel zadržava pravo promene cena!POPUST ZA RANI BOOKING REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 20% popusta za rezervacije do 30.09.2022.godine
- 10% popusta za rezervacije do 31.10.2022.godine


OBAVEZNE DOPLATE (plaćanje u agenciji):
- Novogodišnja večera 31.12.2022.godine po osobi: odrasli - 90€, deca 4-12 godina - 45€

DODATNE POGODNOSTI (popust nije uključen u cenu, dodatno se obračunava, moguće kombinovati sa ranim bookingom):
- 7=6 noćenja u periodima: 04.03.-31.03.2023.godine

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:

Smeštaj u izabranoj smeštajnoj jedinici na bazi polupansiona (doručak i večera - švedski sto), korišćenje saune, fitnessa, bazena, jacuzzia, ski depoa, transfer do gondole (prema rasporedu hotela), interneta, usluga agencijskog predstavnika (inopartnera), boravišne takse.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
- Boravišne takse (osim ako cenovnikom nije drugacije navedeno)
- Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, individualni troškovi putnika
- Obavezne doplate koje su navedene ispod cenovnika
- Ski pass - (mogućnost uplate u agenciji)
- Autobuski prevoz
- Božićna večera 25.12.2022.godine po osobi: odrasli - 60€, deca 4-12 godina - 30€

AUTOBUSKI PREVOZ:

Cena prevoza autobusom: Beograd-Bansko/Borovec-Beograd - 60€ po osobi, jedan pravac 40€ po osobi. Niš-Bansko/Borovec-Niš - 50€ po osobi, jedan pravac 35€ po osobi.
Cena prevoza minibusem: Beograd-Bansko/Borovec-Beograd - 80€ po osobi, jedan pravac 60€ po osobi. Niš-Bansko/Borovec-Niš - 70€ po osobi, jedan pravac 55€ po osobi.
Vreme polaska: Polazak iz Beograda je svakoga petka od 16.12.2022. do 11.03.2023.godine (16.12; 23.12; 30.12.2022; kao i 06.01; 13.01; 20.01; 27.01; 03.02; 10.02; 17.02; 24.02; 03.03.2023. dok je 11.03.2023. samo povratak iz Banskog. Polazak je predvidjen petkom u 21.00h sa parkinga kod Kuće cveća. O tačnom vremenu polaska putnici će biti obavešteni 2 dana pred put. Polasci će biti organizovani autobusom ukoliko postoji dovoljan broj putnika (minimum 30 putnika). U slučaju manjeg broja putnika prevoz će biti organizovan mini busom i shodno tome cena će biti uvećana.
Vreme povratka: Vreme povratka iz Banskog je u 16.00h po lokalnom vremenu, a vreme povratka sa Boroveca je od 17.00h po lokalnom vremenu (uz proveru mesta polaska proveriti sa pratiocem grupe prilikom polaska na put).
Transfer Novi Sad: Postoji mogućnost organizovanog transfera Novi Sad-Beograd-Novi Sad, po ceni od 30€ po osobi (za realizaciju transfera potrebno je minimum 4 plativa putnika), kao i jedan pravac po ceni od 15€ po osobi. U slučaju manjeg broja putnika cena će biti uvećana.
Prtljag: Putnici u prtljažnik mogu uneti 1 torbu i ski opremu po putniku. Ova napomena je stavljena kako bismo izbegli neprijatne situacije koje se dešavaju kada pojedini putnici ponesu previše prtljaga i time ograničavaju komfor ostalih putnika u autobusu. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami. Prevoznik prevozi putnike do hotela, staje što je moguće bliže smeštajnom objektu, ukoliko je to fizički moguće. Obaveza prevoznika nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta i obrnuto.
Sedište u autobusu: Raspored sedenja u busu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja, deca bez obzira na godine starosti moraju imati sedište u autobusu. Ukoliko stranke žele da sede na tačno odredjenom sedištu u autobusu, moguće je uz doplatu 1000 dinara po sedištu (na upit prema raspoloživosti). Prilikom rezervacije prevoza obavezno je naglasiti da li stranke žele odredjeno sedište u autobusu.
Putne isprave: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
Opšte napomene: Zbog velikih saobraćajnih gužvi u kompleksu u vreme koje je predvidjeno za povratak, a kako bi se izbeglo višečasovno prikupljanje putnika, putnici se neće prikupljati po hotelima nego na nekoliko mesta koja će biti odredjena, tako da budu što bliže hotelu u kome su putnici smešteni. O tačnom mestu i vremenu sastanka za povratak putnici mogu dobiti informaciju dan pre početka putovanja, a detaljne informacije će dobiti od pratioca grupe tokom odlaska. Za povratak putnici su u obavezi da samostalno organizuju dolazak na predvidjeno mesto polaska. U slučaju manjeg broja putnika za Borovec i Pamporovo postoji mogućnost da putnici na parkingu kod hipermarketa ’’Metro’’ kod Sofije predju u autobus/mini bus lokalnog partnera koji će ih odvesti na odredište.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvidjenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

• Organizator zadržava pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predvidjene propisima (minibus, autobus) i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju.
• U slučaju manjeg broja putnika agencija ima pravo da otkaže autobuski prevoz.


VAŽNE NAPOMENE:
• Uslovi vezani za rani booking važe samo za osnovnu cenu hotela. Popust se ne odnosi na doplate. Svaka promena rezervacije, koja je napravljena u ranom bookingu, smatra se kao otkaz rezervacije i tretiraće se novom rezervacijom.
•Program je individualan, rezervacija se vrše na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.
• Datum u tabeli je datum ulaska u hotel. Smene u hotelu su subota na subotu. Ulazak u sobe ili apartmane prvog dana boravka je posle 14:00h a napuštanje je poslednjeg dana boravka do 10:00h.
•Putnici sa sopstvenim prevozom u hotel ulaze subotom, sami se prijavljuju na recepciji (osim u slučaju nemogućnosti da pronadju ugovoreni hotel, kada treba da kontaktiraju predstavnika telefonom).
• Kategorizaciju objekta u Bugarskoj vrše nadležni organi te zemlje. Svaki hotel je dužan da na vidnom mestu istakne svoju kategorizaciju. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ili apartmana nije u funksciji za šta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima se peškiri u većini slučajeva menjaju 2 puta u toku smene. U velikom broju bugarskih hotela kupatila su opremljena tušem sa slivnikom bez tuš kabine.
• Hoteli koji poseduju besplatni parking ne garantuju mesto na parkingu zbog ograničenog broja mesta.
• U hotelima gde je ishrana je na bazi švedskog stola, hoteli zadržavaju pravo da usled nedovoljnog broja gostiju promene način služenja obroka.
•Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe, sedište u autobusu ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
•Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
• Big Blue Group d.o.o. zadržava pravo izmene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje
•Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
• Krajnji rok za obaveštavanje putnika o otkazivanju putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Big Blue Group d.o.o.
• Big Blue Group d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP je 5 dana pre početka putovanja.

BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.


PROGRAM PUTOVANJA br. 2 od 03.10.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A