Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s3s1s2s3s1s3s
DELUXE LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1275 1788 1331 2479 1362 2511 1370 1884 1451 1965 1480 1989 1500 1989 2649 1500 1989 2649 1500 1989 1500 1989 1500 1989 1500 1989 1500 1989 1500 1989 2668 1500 1989 2692 1500 1989 1500 1989 1500 2012 1500 2036 1500 2060
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1939 2799 2019 3980 2079 4041 2106 2967 2244 3105 2292 3148 2312 3148 4269 2312 3148 4269 2312 3148 2312 3148 2312 3148 2312 3148 2312 3148 2312 3148 4307 2312 3148 4345 2312 3148 2312 3148 2312 3186 2312 3224 2312 3262
Treća osoba994 1340 1018 1830 1042 1855 1062 1408 1118 1470 1138 1489 1138 1489 1950 1138 1489 1950 1158 1489 1158 1489 1138 1489 1138 1489 1158 1489 1138 1489 1964 1138 1489 1983 1158 1489 1158 1489 1138 1503 1138 1518 1158 1532
DELUXE SIDE SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1425 2004 1481 2787 1514 2825 1522 2103 1608 2188 1636 2217 1656 2217 2962 1656 2217 2962 1656 2217 1656 2217 1656 2217 1656 2217 1656 2217 1656 2217 2986 1656 2217 3005 1656 2217 1656 2217 1656 2236 1656 2260 1656 2278
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2192 3165 2273 4495 2336 4558 2363 3338 2506 3480 2553 3528 2573 3528 4796 2573 3528 4796 2573 3528 2573 3528 2573 3528 2573 3528 2573 3528 2573 3528 4834 2573 3528 4872 2573 3528 2573 3528 2573 3561 2573 3599 2573 3637
Treća osoba1097 1491 1122 2038 1147 2064 1166 1560 1228 1617 1247 1636 1247 1636 2164 1247 1636 2164 1267 1636 1267 1636 1247 1636 1247 1636 1267 1636 1247 1636 2178 1247 1636 2192 1267 1636 1267 1636 1247 1650 1247 1670 1267 1684
DELUXE LAGOON | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1748 2503 1816 3544 1870 3599 1893 2654 2016 2777 2054 2815 2074 2815 3803 2074 2815 3803 2074 2815 2074 2815 2074 2815 2074 2815 2074 2815 2074 2815 3836 2074 2815 3870 2074 2815 2074 2815 2074 2848 2074 2882 2074 2915
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2739 4016 2849 5787 2939 5874 2985 4264 3194 4478 3266 4544 3286 4544 6226 3286 4544 6226 3286 4544 3286 4544 3286 4544 3286 4544 3286 4544 3286 4544 6283 3286 4544 6340 3286 4544 3286 4544 3286 4601 3286 4658 3286 4715
Treća osoba1322 1839 1358 2564 1394 2600 1422 1940 1508 2026 1536 2054 1536 2054 2748 1536 2054 2748 1556 2054 1556 2054 1536 2054 1536 2054 1556 2054 1536 2054 2772 1536 2054 2795 1556 2054 1556 2054 1536 2078 1536 2102 1556 2126
DELUXE SWIM UP | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1654 2366 1722 3336 1770 3385 1788 2502 1907 2616 1945 2658 1965 2658 3580 1965 2658 3580 1965 2658 1965 2658 1965 2658 1965 2658 1965 2658 1965 2658 3608 1965 2658 3642 1965 2658 1965 2658 1965 2687 1965 2716 1965 2744
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2585 3781 2688 5437 2772 5523 2814 4017 3014 4212 3080 4278 3100 4278 5850 3100 4278 5850 3100 4278 3100 4278 3100 4278 3100 4278 3100 4278 3100 4278 5898 3100 4278 5950 3100 4278 3100 4278 3100 4330 3100 4378 3100 4430
Treća osoba1261 1745 1296 2426 1328 2463 1356 1840 1437 1921 1460 1950 1460 1950 2596 1460 1950 2596 1480 1950 1480 1950 1460 1950 1460 1950 1480 1950 1460 1950 2620 1460 1950 2638 1480 1950 1480 1950 1460 1969 1460 1992 1480 2012
SUPERIOR ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1972 2832 2047 4008 2098 4060 2121 2982 2249 3110 2292 3148 2312 3148 4269 2312 3148 4269 2312 3148 2312 3148 2312 3148 2312 3148 2312 3148 2312 3148 4302 2312 3148 4335 2312 3148 2312 3148 2312 3181 2312 3214 2312 3248
Jednokrevetna3614 5313 3744 7661 3851 7774 3916 5618 4168 5870 4249 5950 4269 5950 8192 4269 5950 8192 4269 5950 4269 5950 4269 5950 4269 5950 4269 5950 4269 5950 8259 4269 5950 8320 4269 5950 4269 5950 4269 6017 4269 6078 4269 6145
FAMILY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1869 2747 1962 3975 2041 4055 2083 2967 2278 3162 2344 3224 2364 3224 4378 2364 3224 4378 2364 3224 2364 3224 2364 3224 2364 3224 2364 3224 2364 3224 4416 2364 3224 4454 2364 3224 2364 3224 2364 3266 2364 3304 2364 3342
Prvo dete 2,00-2,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Prvo dete 3,00-10,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-10,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 3,00-10,99 (ako je 1.dete 3,00-10,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1355 1948 1425 2768 1476 2820 1498 2093 1627 2222 1670 2264 1690 2264 3034 1690 2264 3034 1690 2264 1690 2264 1690 2264 1690 2264 1690 2264 1690 2264 3058 1690 2264 3086 1690 2264 1690 2264 1690 2293 1690 2316 1690 2345
Prvo dete 2,00-10,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1097 1548 1156 2162 1196 2202 1204 1656 1304 1756 1337 1784 1357 1784 2364 1357 1784 2364 1357 1784 1357 1784 1357 1784 1357 1784 1357 1784 1357 1784 2383 1357 1784 2402 1357 1784 1357 1784 1357 1808 1357 1827 1357 1846

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A