Cena detaljno Štampaj

noći714714710147111471014
Prijava10.0610.0617.0617.0621.0621.0621.0624.0624.0624.0628.0628.0628.06
Odjava17.0624.0624.0601.0728.0601.0705.0701.0705.0708.0705.0708.0712.07
Status2s2s2s
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4940 9995 5390 11500 5840 8800 12755 6440 10395 13355 7250 10210 14165
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna9090 18700 9940 21550 10795 16425 23930 11940 19450 25080 13475 19105 26615
Treća osoba3565 7110 3880 8160 4190 6270 9035 4615 7385 9460 5180 7255 10025
SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5100 10345 5580 11890 6075 9105 13145 6645 10685 13715 7405 10435 14475
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna9390 19355 10305 22295 11240 17000 24675 12325 20005 25760 13770 19530 27210
Treća osoba3675 7350 4010 8435 4355 6480 9310 4755 7585 9710 5290 7410 10245
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5100 10345 5580 11890 6075 9105 13145 6645 10685 13715 7405 10435 14475
Jednokrevetna9390 19355 10305 22295 11240 17000 24675 12325 20005 25760 13770 19530 27210
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5175 10500 5660 12045 6150 9215 13300 6720 10810 13875 7485 10550 14635
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna9535 19655 10450 22590 11390 17210 24975 12475 20240 26060 13920 19745 27505
Treća osoba3730 7460 4065 8540 4410 6560 9420 4810 7675 9820 5345 7490 10355
TERRACE ROOM SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5335 10815 5815 12360 6310 9440 13615 6880 11055 14185 7640 10770 14950
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna9835 20250 10750 23190 11685 17635 25570 12770 20705 26655 14220 20170 28105
Treća osoba3840 7680 4175 8760 4520 6715 9640 4920 7845 10040 5455 7650 10575
LAGUNA SUPERIOR SWIM-UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5335 10815 5815 12360 6310 9440 13615 6880 11055 14185 7640 10770 14950
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna9835 20250 10750 23190 11685 17635 25570 12770 20705 26655 14220 20170 28105
Treća osoba3840 7680 4175 8760 4520 6715 9640 4920 7845 10040 5455 7650 10575
DELUXE PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5255 10625 5705 12125 6150 9250 13380 6755 10885 13985 7560 10660 14790
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1288 2367 1378 2667 1467 2089 2918 1588 2417 3039 1749 2371 3200
Jednokrevetna9685 19890 10535 22740 11390 17275 25125 12540 20385 26275 14070 19955 27805
Treća osoba3785 7545 4095 8595 4410 6580 9475 4835 7730 9900 5400 7570 10465
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
DELUXE SOBA POGLED MORE | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5335 10780 5780 12280 6230 9360 13535 6835 11010 14140 7640 10770 14950
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Treća osoba3840 7655 4150 8705 4465 6660 9585 4890 7815 10010 5455 7650 10575
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5410 10940 5860 12440 6310 9475 13695 6915 11135 14300 7720 10885 15105
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1319 2429 1409 2729 1499 2134 2980 1619 2466 3101 1781 2416 3263
Jednokrevetna9985 20485 10835 23335 11685 17700 25720 12835 20855 26870 14370 20380 28400
Treća osoba3895 7765 4205 8815 4520 6740 9695 4945 7900 10120 5510 7725 10685
LAGUNA DELUXE SEA VIEW SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5490 11095 5940 12595 6385 9585 13850 6990 11255 14455 7800 10995 15260
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)1335 2461 1425 2761 1514 2156 3012 1635 2491 3133 1796 2438 3294
Jednokrevetna10135 20785 10985 23635 11835 17915 26020 12985 21090 27165 14515 20595 28700
Treća osoba3950 7875 4260 8925 4575 6815 9805 5000 7985 10230 5565 7805 10795
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi7245 14830 7920 17080 8590 13035 18960 9495 15425 19870 10705 15150 21080
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi4940 9995 5390 11500 5840 8800 12755 6440 10395 13355 7250 10210 14165
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi3790 7580 4125 8705 4460 6685 9650 4915 7880 10100 5520 7745 10705

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer – na upit.

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni.

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA EGEJSKA TURSKA LETO 2023. br.9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A