Cena detaljno Štampaj

noći711141171014
Prijava26.0626.0626.0627.0630.0630.0630.06
Odjava03.0707.0710.0708.0707.0710.0714.07
Status1s3s
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6035 9305 11850 8880 6035 8505 11850
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8865 13760 17520 13157 8865 12550 17520
Treća osoba4345 6610 8310 6331 4345 6045 8310
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi4825 7410 9435 7056 4825 6780 9435
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna7660 11860 15105 11333 7660 10825 15105
Treća osoba3125 4700 5880 4498 3125 4305 5880
SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6195 9560 12175 9125 6195 8735 12175
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9110 14140 18000 13517 9110 12895 18000
Treća osoba4455 6790 8535 6499 4455 6205 8535
SUPERIOR SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi4985 7660 9760 7301 4985 7010 9760
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna7900 12240 15590 11698 7900 11170 15590
Treća osoba3240 4875 6105 4666 3240 4470 6105
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6195 9560 12175 9125 6195 8735 12175
Jednokrevetna9110 14140 18000 13517 9110 12895 18000
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi4985 7660 9760 7301 4985 7010 9760
Jednokrevetna7900 12240 15590 11698 7900 11170 15590
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6275 9685 12335 9245 6275 8850 12335
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9230 14330 18245 13699 9230 13070 18245
Treća osoba4510 6875 8650 6586 4510 6285 8650
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5065 7790 9920 7421 5065 7125 9920
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8020 12430 15830 11880 8020 11345 15830
Treća osoba3295 4965 6220 4752 3295 4550 6220
TERRACE ROOM SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6435 9940 12655 9485 6435 9080 12655
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9470 14710 18725 14064 9470 13415 18725
Treća osoba4625 7055 8875 6754 4625 6445 8875
TERRACE ROOM SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5230 8040 10240 7666 5230 7355 10240
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8265 12810 16310 12245 8265 11690 16310
Treća osoba3410 5145 6445 4920 3410 4710 6445
LAGUNA INDIGO CLUBBER SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6275 9685 12335 9245 6275 8850 12335
Jednokrevetna9230 14330 18245 13699 9230 13070 18245
LAGUNA INDIGO CLUBBER SWIM UP | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5065 7790 9920 7421 5065 7125 9920
Jednokrevetna8020 12430 15830 11880 8020 11345 15830
DELUXE PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6355 9815 12495 9365 6355 8965 12495
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9350 14520 18485 13882 9350 13240 18485
Treća osoba4570 6965 8760 6672 4570 6365 8760
DELUXE PARTLY SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5150 7915 10080 7546 5150 7240 10080
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8140 12620 16070 12062 8140 11515 16070
Treća osoba3350 5055 6330 4834 3350 4630 6330
DELUXE SOBA POGLED MORE | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6435 9940 12655 9485 6435 9080 12655
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9470 14710 18725 14064 9470 13415 18725
Treća osoba4625 7055 8875 6754 4625 6445 8875
DELUXE SOBA POGLED MORE | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5230 8040 10240 7666 5230 7355 10240
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8265 12810 16310 12245 8265 11690 16310
Treća osoba3410 5145 6445 4920 3410 4710 6445
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6515 10065 12820 9610 6515 9195 12820
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9590 14900 18970 14246 9590 13585 18970
Treća osoba4680 7140 8985 6840 4680 6525 8985
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5310 8170 10405 7786 5310 7470 10405
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8385 13000 16555 12427 8385 11860 16555
Treća osoba3465 5230 6555 5006 3465 4790 6555
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
LAGUNA DELUXE SEA VIEW SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6595 10190 12980 9730 6595 9310 12980
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna9710 15090 19210 14429 9710 13760 19210
Treća osoba4735 7230 9100 6926 4735 6605 9100
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
LAGUNA DELUXE SEA VIEW SWIM UP | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi5390 8295 10565 7910 5390 7585 10565
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna8505 13190 16795 12610 8505 12035 16795
Treća osoba3520 5320 6670 5093 3520 4870 6670
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
FAMILY PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi8555 13275 16900 12686 8555 12110 16900
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Trokrevetna po osobi5830 8985 11445 8573 5830 8210 11445
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi4870 7475 9520 7123 4870 6840 9520
FAMILY PARTLY SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi6745 10425 13275 9955 6745 9520 13275
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 287 299 299 299
Trokrevetna po osobi4620 7090 9030 6749 4620 6485 9030
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 287 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi3660 5580 7105 5299 3660 5115 7105

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 8. od 01.06.2024.