Cena detaljno Štampaj

noći10101010101010
Prijava07.0812.0813.0817.0822.0823.0827.08
Odjava17.0822.0823.0827.0801.0902.0906.09
Status
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4075 4075 4075 3875 3545 3480 3410
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna5975 5975 5975 5675 5175 5075 4975
Treća osoba2945 2945 2945 2805 2570 2525 2480
SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4135 4135 4135 3935 3600 3535 3465
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6055 6055 6055 5755 5255 5155 5055
Treća osoba2990 2990 2990 2850 2615 2570 2525
LAGUNA INDIGO CLUBBER SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4245 4245 4245 4045 3710 3645 3580
Jednokrevetna6220 6220 6220 5920 5420 5320 5220
LAGUNA SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4465 4465 4465 4265 3935 3865 3800
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6550 6550 6550 6255 5755 5655 5555
Treća osoba3220 3220 3220 3085 2850 2805 2755
LAGUNA SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4410 4410 4410 4210 3875 3810 3745
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6475 6475 6475 6175 5675 5575 5475
Treća osoba3180 3180 3180 3040 2805 2760 2710
DELUXE PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4520 4520 4520 4320 3990 3920 3855
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6640 6640 6640 6340 5840 5740 5640
Treća osoba3255 3255 3255 3115 2885 2835 2790
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269 269
DELUXE SOBA POGLED MORE | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4575 4575 4575 4375 4045 3975 3910
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6720 6720 6720 6420 5920 5820 5720
Treća osoba3300 3300 3300 3160 2925 2880 2835
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269 269
FOREST ROOM | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5255 5255 5255 5035 4670 4595 4520
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna10215 10215 10215 9775 9045 8895 8750
Treća osoba3765 3765 3765 3615 3360 3305 3255

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI

Zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom može doći do privremene obustave rada ili skraćivanja radnog vremena nekih hotelskih sadržaja.
Procenu situacije I odluke vezane za rad hotelskih sadržaja donosi rukovodstvo hotela.Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd
• Grupni transferi autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15eur aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji; Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer na upit; cena individualnog transfera je podložna promeni zavisno od regije hotela i udaljenosti od aerodroma.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija konstatovana u ugovoru izmedju organizatora putovanja i ino partnera. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2020 od 10.01.2020. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068030 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd, 01.06.2020.
CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2020 br. 9 od 01.06.2020.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3
PROGRAM EGEJSKA TURSKA LETO 2020 br. 1 od 03.02.2020.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40