Cena detaljno Štampaj

noći11101071411
Prijava11.0619.0622.0626.0626.0629.06
Odjava22.0629.0602.0703.0710.0710.07
Status
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3755 3440 3440 2495 4700 3755
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna5490 5020 5020 3600 6910 5490
Treća osoba2720 2500 2500 1835 3380 2720
SUPERIOR SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3875 3550 3550 2575 4855 3875
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna5675 5185 5185 3720 7145 5675
Treća osoba2805 2575 2575 1890 3490 2805
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3875 3550 3550 2575 4855 3875
Jednokrevetna5675 5185 5185 3720 7145 5675
LAGUNA INDIGO CLUBBER SWIM UP | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4000 3665 3665 2650 5010 4000
Jednokrevetna5860 5355 5355 3835 7380 5860
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4000 3665 3665 2650 5010 4000
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna5860 5355 5355 3835 7380 5860
Treća osoba2890 2655 2655 1945 3600 2890
TERRACE ROOM SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4125 3775 3775 2730 5170 4125
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6045 5520 5520 3955 7615 6045
Treća osoba2980 2735 2735 2000 3710 2980
LAGUNA SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4125 3775 3775 2730 5170 4125
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6045 5520 5520 3955 7615 6045
Treća osoba2980 2735 2735 2000 3710 2980
LAGUNA SUPERIOR SEA VIEW SWIM-UP | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4245 3885 3885 2810 5325 4245
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6230 5690 5690 4070 7850 6230
Treća osoba3065 2810 2810 2055 3820 3065
DELUXE PARTLY SEA VIEW | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4245 3885 3885 2810 5325 4245
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2253 2072 2072 1531 2793 2253
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2253 2072 2072 1531 2793 2253
Jednokrevetna6230 5690 5690 4070 7850 6230
Treća osoba3065 2810 2810 2055 3820 3065
DELUXE SOBA POGLED MORE | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4370 4000 4000 2885 5480 4370
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2314 2128 2128 1570 2872 2314
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2314 2128 2128 1570 2872 2314
Jednokrevetna6415 5860 5860 4190 8085 6415
Treća osoba3150 2890 2890 2110 3930 3150
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4495 4110 4110 2965 5640 4495
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2376 2184 2184 1610 2950 2376
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2376 2184 2184 1610 2950 2376
Jednokrevetna6600 6025 6025 4305 8320 6600
Treća osoba3235 2970 2970 2165 4040 3235
LAGUNA DELUXE SEA VIEW SWIM UP | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4555 4165 4165 3005 5715 4555
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2400 2207 2207 1625 2982 2400
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2400 2207 2207 1625 2982 2400
Jednokrevetna6685 6105 6105 4360 8430 6685
Treća osoba3285 3015 3015 2195 4100 3285
FOREST ROOM | LUXURY ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi4985 4560 4560 3280 6265 4985
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna9680 8825 8825 6265 12240 9680

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer – na upit.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA EGEJSKA TURSKA LETO 2021. br. 1 od 23.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40