Cena detaljno Štampaj

noći10101071410
Prijava08.0618.0623.0627.0627.0628.06
Odjava18.0628.0603.0704.0711.0708.07
Status
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2551 2551 2551 1899 3668 2684
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna3681 3681 3681 2705 5361 3883
Treća osoba1874 1874 1874 1421 2660 1967
SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2595 2595 2595 1931 3729 2729
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna3745 3745 3745 2749 5450 3948
Treća osoba1911 1911 1911 1445 2709 2004
LAGUNA INDIGO CLUBBER SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2684 2684 2684 1992 3855 2818
Jednokrevetna3879 3879 3879 2842 5637 4082
LAGUNA SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2863 2863 2863 2121 4110 3000
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna4150 4150 4150 3033 6017 4353
Treća osoba2101 2101 2101 1575 2972 2194
LAGUNA SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2818 2818 2818 2089 4045 2956
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna4086 4086 4086 2988 5928 4288
Treća osoba2065 2065 2065 1550 2923 2158
DELUXE PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2907 2907 2907 2150 4171 3045
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna4223 4223 4223 3081 6119 4422
Treća osoba2125 2125 2125 1595 3012 2223
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
DELUXE SOBA POGLED MORE | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2956 2956 2956 2182 4235 3089
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
Prvo dete 7,00-11,99269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna4284 4284 4284 3126 6204 4487
Treća osoba2162 2162 2162 1619 3061 2255
Prvo dete 2,00-6,99269 269 269 269 269 269
FOREST ROOM | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3421 3421 3421 2514 4912 3571
Prvo dete 2,00-11,99269 269 269 269 269 269
Jednokrevetna6552 6552 6552 4734 9529 6848
Treća osoba2486 2486 2486 1850 3531 2591

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 29.02.2020. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA

Uz naveden program postoji mogućnost doplate PREMIJUM USLOVA PUTOVANJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd
• Grupni transferi autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15eur aerodroma Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji; Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer na upit; cena individualnog transfera je podložna promeni zavisno od regije hotela i udaljenosti od aerodroma.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija konstatovana u ugovoru izmedju organizatora putovanja i ino partnera. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama banke Societe Generale moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2020 od 10.01.2020. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU ˮYUTAˮ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068030 od 01.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje ˮDDOR Novi Sadˮ.

Beograd, 03.02.2020.
CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2020 br. 5 od 03.02.2020.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3
PROGRAM EGEJSKA TURSKA LETO 2020 br. 1 od 03.02.2020.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40