Cena detaljno Štampaj

noći7111471014711147101471114710
Prijava13.0813.0813.0817.0817.0817.0820.0820.0820.0824.0824.0824.0827.0827.0827.0831.0831.08
Odjava20.0824.0827.0824.0827.0831.0827.0831.0803.0931.0803.0907.0903.0907.0910.0907.0910.09
Status2s1s2s3s2s
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5155 7875 9550 5155 6785 9010 4750 6935 8605 4210 5845 7980 4210 6305 7710 4125 5485
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Jednokrevetna9475 14665 17825 9475 12595 16805 8705 12875 16035 7685 10805 14845 7685 11685 14335 7515 10125
Treća osoba3720 5620 6800 3720 4860 6425 3435 4960 6140 3060 4200 5700 3060 4525 5515 2995 3950
SUPERIOR SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5230 8000 9705 5230 6900 9165 4830 7055 8765 4290 5955 8135 4290 6430 7870 4200 5600
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Jednokrevetna9620 14895 18125 9620 12805 17100 8855 13110 16335 7835 11020 15145 7835 11920 14635 7665 10340
Prvo dete 0,00-0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 0,00-0,00 (ako je 1.dete 0,00-0,00)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba3775 5705 6910 3775 4935 6535 3490 5050 6250 3115 4275 5810 3115 4610 5625 3050 4025
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5230 8000 9705 5230 6900 9165 4830 7055 8765 4290 5955 8135 4290 6430 7870 4200 5600
Jednokrevetna9620 14895 18125 9620 12805 17100 8855 13110 16335 7835 11020 15145 7835 11920 14635 7665 10340
LAGUNA INDIGO CLUBBER SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5310 8120 9860 5310 7010 9325 4905 7180 8920 4370 6070 8295 4370 6555 8025 4280 5710
Jednokrevetna9770 15130 18420 9770 13020 17400 9005 13345 16635 7985 11235 15440 7985 12150 14930 7815 10550
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5310 8120 9860 5310 7010 9325 4905 7180 8920 4370 6070 8295 4370 6555 8025 4280 5710
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Jednokrevetna9770 15130 18420 9770 13020 17400 9005 13345 16635 7985 11235 15440 7985 12150 14930 7815 10550
Treća osoba3830 5795 7020 3830 5015 6645 3545 5135 6360 3170 4355 5920 3170 4695 5735 3105 4105
TERRACE ROOM SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5390 8245 10020 5390 7120 9480 4985 7305 9080 4445 6180 8450 4445 6675 8180 4360 5825
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Jednokrevetna9920 15365 18720 9920 13235 17695 9155 13580 16930 8130 11445 15740 8130 12385 15230 7960 10765
Treća osoba3885 5880 7130 3885 5095 6750 3600 5220 6470 3225 4435 6030 3225 4780 5845 3160 4185
LAGUNA SUPERIOR SWIM-UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5390 8245 10020 5390 7120 9480 4985 7305 9080 4445 6180 8450 4445 6675 8180 4360 5825
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Jednokrevetna9920 15365 18720 9920 13235 17695 9155 13580 16930 8130 11445 15740 8130 12385 15230 7960 10765
Treća osoba3885 5880 7130 3885 5095 6750 3600 5220 6470 3225 4435 6030 3225 4780 5845 3160 4185
DELUXE PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5465 8370 10175 5465 7235 9640 5065 7425 9235 4525 6295 8605 4525 6800 8340 4435 5935
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Prvo dete 7,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2835 4295 5189 2835 3729 4920 2633 3825 4719 2364 3258 4405 2364 3511 4271 2320 3079
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2835 4295 5189 2835 3729 4920 2633 3825 4719 2364 3258 4405 2364 3511 4271 2320 3079
Jednokrevetna10070 15600 19015 10070 13445 17995 9305 13810 17230 8280 11660 16035 8280 12620 15525 8110 10975
Treća osoba3940 5965 7240 3940 5170 6860 3655 5305 6580 3280 4515 6140 3280 4870 5955 3215 4260
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
DELUXE SOBA POGLED MORE | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5545 8490 10330 5545 7345 9795 5140 7550 9390 4605 6405 8765 4605 6925 8495 4515 6045
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Prvo dete 7,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2874 4357 5267 2874 3785 4999 2672 3887 4797 2404 3314 4483 2404 3573 4349 2359 3135
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2874 4357 5267 2874 3785 4999 2672 3887 4797 2404 3314 4483 2404 3573 4349 2359 3135
Jednokrevetna10220 15835 19315 10220 13660 18295 9450 14045 17525 8430 11870 16335 8430 12855 15825 8260 11190
Treća osoba3995 6050 7350 3995 5250 6970 3710 5395 6690 3335 4590 6250 3335 4955 6065 3270 4340
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5625 8615 10490 5625 7460 9950 5220 7675 9550 4685 6515 8920 4685 7045 8650 4595 6160
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Prvo dete 7,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2913 4419 5346 2913 3841 5077 2712 3948 4875 2443 3370 4562 2443 3635 4427 2398 3191
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2913 4419 5346 2913 3841 5077 2712 3948 4875 2443 3370 4562 2443 3635 4427 2398 3191
Jednokrevetna10365 16070 19610 10365 13870 18590 9600 14280 17825 8580 12085 16635 8580 13090 16120 8410 11405
Treća osoba4050 6140 7460 4050 5330 7080 3765 5480 6800 3390 4670 6360 3390 5040 6170 3325 4420
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
LAGUNA DELUXE SEA VIEW SWIM UP | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi5700 8735 10645 5700 7570 10110 5300 7795 9705 4760 6630 9080 4760 7170 8810 4670 6270
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Prvo dete 7,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2952 4480 5424 2952 3897 5155 2751 4010 4954 2482 3426 4640 2482 3696 4506 2437 3247
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)2952 4480 5424 2952 3897 5155 2751 4010 4954 2482 3426 4640 2482 3696 4506 2437 3247
Jednokrevetna10515 16300 19910 10515 14085 18890 9750 14515 18125 8730 12295 16930 8730 13325 16420 8560 11615
Treća osoba4105 6225 7570 4105 5405 7190 3820 5565 6910 3445 4750 6470 3445 5125 6280 3380 4495
Prvo dete 2,00-6,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
FOREST ROOM | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi6240 9580 11680 6240 8295 11090 5795 8545 10645 5205 7260 9955 5205 7855 9660 5105 6870
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Jednokrevetna12125 18825 23005 12125 16260 21820 11235 16760 20935 10055 14190 19555 10055 15380 18965 9855 13400
FAMILY PARTLY SEA VIEW | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi8995 13910 16580 8995 11620 15170 7940 11445 14110 6530 9155 12560 6530 9895 12130 6385 8580
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Trokrevetna po osobi6115 9385 11170 6115 7860 10230 5410 7740 9525 4470 6215 8490 4470 6705 8205 4375 5835
Prvo dete 2,00-11,99279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
Četvorokrevetna po osobi4675 7125 8465 4675 5980 7760 4145 5890 7235 3440 4745 6455 3440 5115 6240 3370 4460

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.


• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Milaš-Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer – na upit.

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni.


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK EGEJSKA TURSKA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA EGEJSKA TURSKA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A