Cena detaljno Štampaj

noći710147101410710107107101471014710141071010710710147101471014107101071071014710147101410710107107101471014
Prijava03.0703.0703.0704.0704.0704.0705.0706.0706.0707.0708.0708.0709.0709.0709.0710.0710.0710.0711.0711.0711.0712.0713.0713.0714.0715.0715.0716.0716.0716.0717.0717.0717.0718.0718.0718.0719.0720.0720.0721.0722.0722.0723.0723.0723.0724.0724.0724.0725.0725.0725.0726.0727.0727.0728.0729.0729.0730.0730.0730.0731.0731.0731.07
Odjava10.0713.0717.0711.0714.0718.0715.0713.0716.0717.0715.0718.0716.0719.0723.0717.0720.0724.0718.0721.0725.0722.0720.0723.0724.0722.0725.0723.0726.0730.0724.0727.0731.0725.0728.0701.0829.0727.0730.0731.0729.0701.0830.0702.0806.0831.0703.0807.0801.0804.0808.0805.0803.0806.0807.0805.0808.0806.0809.0813.0807.0810.0814.08
Status3s1s2s1s1s1s1s1s1s1s1s2s1s1s
PARK ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1180 1580 2115 1200 1600 2125 1620 1240 1640 1660 1280 1675 1280 1670 2175 1280 1660 2165 1275 1655 2160 1650 1290 1670 1665 1275 1655 1270 1650 2155 1265 1645 2150 1235 1645 2120 1645 1265 1645 1645 1265 1645 1265 1645 2150 1265 1645 2150 1265 1645 2150 1645 1265 1645 1645 1265 1645 1265 1645 2150 1265 1645 2150
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99705 905 1172 715 915 1178 925 735 935 946 756 952 756 949 1202 756 946 1199 752 942 1195 939 746 935 932 739 929 735 925 1178 732 922 1175 732 922 1175 922 732 922 922 732 922 732 922 1175 732 922 1175 732 922 1175 922 732 922 922 732 922 732 922 1175 732 922 1175
Jednokrevetna1595 2195 2995 1625 2225 3015 2255 1685 2285 2320 1750 2340 1750 2330 3085 1750 2320 3075 1740 2305 3065 2295 1750 2315 2305 1725 2295 1715 2285 3045 1705 2275 3035 1675 2275 3005 2275 1705 2275 2275 1705 2275 1705 2275 3035 1705 2275 3035 1705 2275 3035 2275 1705 2275 2275 1705 2275 1705 2275 3035 1705 2275 3035
Treća osoba930 1210 1590 945 1225 1600 1240 975 1255 1270 1005 1280 1005 1275 1635 1005 1270 1630 1000 1270 1625 1265 1020 1290 1285 1010 1280 1005 1275 1630 1005 1270 1630 975 1270 1600 1270 1005 1270 1270 1005 1270 1005 1270 1630 1005 1270 1630 1005 1270 1630 1270 1005 1270 1270 1005 1270 1005 1270 1630 1005 1270 1630
STANDARD POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1220 1635 2190 1240 1655 2205 1675 1280 1695 1720 1320 1730 1320 1725 2255 1320 1720 2245 1315 1710 2240 1705 1330 1725 1720 1315 1715 1310 1705 2235 1305 1700 2230 1275 1700 2200 1700 1305 1700 1700 1305 1700 1305 1700 2230 1305 1700 2230 1305 1700 2230 1700 1305 1700 1700 1305 1700 1305 1700 2230 1305 1700 2230
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99729 939 1219 739 949 1226 959 759 969 979 779 986 779 983 1250 779 979 1246 776 976 1243 973 769 969 966 762 962 759 959 1226 756 956 1222 756 956 1222 956 756 956 956 756 956 756 956 1222 756 956 1222 756 956 1222 956 756 956 956 756 956 756 956 1222 756 956 1222
Jednokrevetna1660 2285 3120 1690 2315 3140 2345 1750 2375 2410 1810 2430 1810 2420 3215 1810 2410 3205 1800 2400 3195 2390 1810 2405 2395 1790 2385 1780 2375 3170 1770 2365 3160 1740 2365 3130 2365 1770 2365 2365 1770 2365 1770 2365 3160 1770 2365 3160 1770 2365 3160 2365 1770 2365 2365 1770 2365 1770 2365 3160 1770 2365 3160
Treća osoba965 1260 1650 975 1270 1660 1285 1005 1300 1315 1035 1325 1035 1320 1690 1035 1315 1685 1030 1310 1680 1305 1050 1325 1320 1040 1315 1030 1310 1680 1025 1305 1675 995 1305 1645 1305 1025 1305 1305 1025 1305 1025 1305 1675 1025 1305 1675 1025 1305 1675 1305 1025 1305 1305 1025 1305 1025 1305 1675 1025 1305 1675
STANDARD POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1235 1660 2225 1255 1680 2235 1700 1295 1720 1740 1335 1755 1335 1745 2285 1335 1740 2280 1330 1735 2270 1725 1345 1750 1745 1335 1735 1325 1730 2265 1320 1725 2260 1290 1725 2230 1725 1320 1725 1725 1320 1725 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1725 1320 1725 1725 1320 1725 1320 1725 2260 1320 1725 2260
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99736 950 1235 747 960 1242 970 767 981 991 787 998 787 994 1265 787 991 1262 784 987 1259 984 777 981 977 770 974 767 970 1242 764 967 1238 764 967 1238 967 764 967 967 764 967 764 967 1238 764 967 1238 764 967 1238 967 764 967 967 764 967 764 967 1238 764 967 1238
Jednokrevetna1685 2320 3170 1715 2350 3190 2380 1775 2410 2440 1835 2460 1835 2450 3260 1835 2440 3250 1825 2430 3240 2420 1835 2440 2430 1815 2420 1805 2410 3220 1795 2400 3210 1765 2400 3180 2400 1795 2400 2400 1795 2400 1795 2400 3210 1795 2400 3210 1795 2400 3210 2400 1795 2400 2400 1795 2400 1795 2400 3210 1795 2400 3210
Treća osoba970 1270 1665 985 1285 1675 1300 1015 1315 1330 1045 1340 1045 1335 1715 1045 1330 1710 1040 1325 1705 1320 1060 1345 1340 1050 1335 1045 1330 1710 1040 1325 1705 1010 1325 1675 1325 1040 1325 1325 1040 1325 1040 1325 1705 1040 1325 1705 1040 1325 1705 1325 1040 1325 1325 1040 1325 1040 1325 1705 1040 1325 1705
PORODIČNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2035 2840 3915 2075 2880 3940 2915 2150 2955 2995 2225 3020 2225 3005 4030 2225 2995 4020 2215 2980 4005 2970 2220 2985 2975 2195 2960 2180 2950 3975 2170 2935 3960 2140 2935 3930 2935 2170 2935 2935 2170 2935 2170 2935 3960 2170 2935 3960 2170 2935 3960 2935 2170 2935 2935 2170 2935 2170 2935 3960 2170 2935 3960
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1470 2010 2725 1500 2035 2740 2060 1550 2085 2110 1600 2130 1600 2120 2805 1600 2110 2795 1590 2105 2785 2095 1605 2115 2110 1590 2100 1580 2095 2775 1570 2085 2765 1540 2085 2735 2085 1570 2085 2085 1570 2085 1570 2085 2765 1570 2085 2765 1570 2085 2765 2085 1570 2085 2085 1570 2085 1570 2085 2765 1570 2085 2765
Prvo dete 2,00-6,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Prvo dete 7,00-11,99464 549 662 469 553 664 558 478 562 567 487 569 487 567 671 487 565 669 484 562 666 560 480 558 556 475 553 473 551 655 471 549 653 471 549 653 549 471 549 549 471 549 471 549 653 471 549 653 471 549 653 549 471 549 549 471 549 471 549 653 471 549 653
Četvorokrevetna po osobi1235 1660 2225 1255 1680 2235 1700 1295 1720 1740 1335 1755 1335 1745 2285 1335 1740 2280 1330 1735 2270 1725 1345 1750 1745 1335 1735 1325 1730 2265 1320 1725 2260 1290 1725 2230 1725 1320 1725 1725 1320 1725 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1320 1725 2260 1725 1320 1725 1725 1320 1725 1320 1725 2260 1320 1725 2260

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A