Cena detaljno Štampaj

Broj noći11
od20.07.202431.08.2024
Do30.08.202414.09.2024
STANDARD GARDEN VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi71 53
Prvo dete 2,00-11,9918 18
Treća osoba24 24
STANDARD SEA VIEW | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi71 53
Prvo dete 2,00-11,9918 18
Treća osoba25 25
BUNGALOV | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi71 53
Prvo dete 2,00-11,9918 18
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)12 12
Treća osoba24 24
Prvo dete 2,00-11,9918 18
STANDARD GARDEN VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi90 73
Prvo dete 2,00-11,9931 31
Treća osoba43 43
STANDARD SEA VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi90 73
Prvo dete 2,00-11,9931 31
Treća osoba44 44
BUNGALOV | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi90 73
Prvo dete 2,00-11,9931 31
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)25 25
Treća osoba43 43
Prvo dete 2,00-11,9931 31

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena aranžmana obuhvata:
• Usluge smeštajnog objekta prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila.
• Troškove organizacije putovanja

U cenu aranžmana nije uračunato:
• Obavezna ekološka taksa u vezi sa klimatskim promenama će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 10 € za hotele sa 5*; 7 € za hotele sa 4*; 3 € za hotele sa 3*, 1.5 € za hotele sa 2*, studjia i apartmane, u periodu boravka od 01. marta do 31. oktobra tekuće godine. Taksa se plaća na licu mesta prilikom prijave ili odjave iz smeštajnog objekta. Na osnovu člana 30 zakona domicilne zemlje br.5073/2023, odluka o ekološkoj taksi u vezi sa klimatskim promenama stupa na snagu od 01.01.2024.
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
• Individualni troškovi putnika i fakultativni izleti.

VAŽNE NAPOMENE ZA POLASKE NA SOPSTVENOM PREVOZU:

• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Grčku. Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika.
Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Svi strani državljani koji koriste usluge naše agencije su u obavezi da se raspitaju o viznom režimu Republike Grčke, o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš poseduju, kao i da u pasošu sa kojima izlaze iz Republike Srbije imaju ulazni pečat na teritoriji Republike Srbije.
• Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.
• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje
• Nije potreban minimum prijavljenih putnika da bi se program realizovao obzirom na sopstveni prevoz.
• Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom i da mu se refundiraju sva uplaćena sredstva. Putnike je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.
• Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.
• Svi popusti za decu, odnosno cene za decu navedenog uzrasta primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.
• Vaučeri se dobijaju u turističkoj agenciji ili dostavljaju elektronskim putem na zahtev putnika, po uplati kompletog iznosa aranžmana.
• Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja.
• U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00 h.
• Svi objekti zadržavaju pravo izmene načina pružanja usluga ili ukidanje pojedinih usluga koje pružaju, u cilju sprovođenja mera bezbednosti preporučenih od strane Svetske zdravstvene organizacije. Svi opisi objekata iz ponude Big Blue-a su pravljeni u trenutku objavljivanja programa putovanja za letnju sezonu 2024. godine i informativnog su karaktera, te se pojedini načini pružanja usluge ne mogu garantovati i ne mogu biti kasnije predmet reklamacije, jer se mere sprovode u cilju zaštite i bezbednosti gostiju i zaposlenih.
• Specijalne zahteve (pogled, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) Organizator putovanja će proslediti lokalnoj turističkoj agencije ili smeštajnom objektu ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumevaju obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.
• Raspodelu soba u hotelu ili apartmanskom smeštaju vrši recepcija ili predstavnik smeštajnog objekta po dolasku u smeštajni objekat. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
• Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na razvlačenje.
• U hotelima kategorije 3*, 4* ili 5* obaveza je pridržavanja hotelskih pravila i propisa koji, između ostalog, nalažu formalan način oblačenja za vreme obroka. Obavezan je "dress code" za vreme obroka u restoranima svih hotela (zabrana ulaska u kupaćim kostimima, šorcu, kratkim pantalonama, bez obuće). Organizator putovanja ne može biti odgovoran, ukoliko putnik prekrši zabranu pušenja u smeštajnim jedinicama i smeštajnom objektu.
• All Inclusive ili Ultra All Inclusive podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima. Usluge nisu identične kako u okviru iste destinacije i ste kategorije hotela, tako i u okviru drugih destinacija. Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost lokalnih inspekcijskih organa.
• Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. U slučaju primedbi i žalbi odmah se obratiti predstavniku Organizatora putovanja.
• Opisi plaža su generalni - ne podrazumevaju deo ulaska u vodu i morsko dno (može biti peščano, stenovito, šljunkovito i slično).
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE Group doo.
• BIG BLUE Group doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
• Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovora o organizovanju putovanja ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene.
• Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene: 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu.

NAČIN PLAĆANJA:

Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put,
• gotovinski,
• kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
• kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
• kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
• čekovima građana do 6 mesečnih rata, ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
• preko računa,
• kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
• administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa BIG BLUE GROUP DOO).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.Rs


PROGRAM PUTOVANJA GRČKA LETO 2024. - JONSKA OBALA br.6 od 01.06.2024.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A