Cena detaljno Štampaj

Broj noći11111111
od18.05.202227.05.202217.06.202208.07.202223.07.202222.08.202204.09.202218.09.2022
Do26.05.202216.06.202207.07.202222.07.202221.08.202203.09.202217.09.202202.10.2022
STANDARD POGLED GOLF TEREN | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi94 115 129 149 174 149 129 115
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
Jednokrevetna165 202 226 283 330 283 226 202
Treća osoba47 58 65 75 87 75 65 58
STANDARD POGLED MORE LUKA | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi111 135 153 177 207 177 153 135
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
Jednokrevetna111 135 153 177 207 177 153 135
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba55 68 76 89 104 89 76 68
JUNIOR SUITE POGLED GOLF TEREN | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi115 141 158 184 217 184 158 141
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba58 70 79 92 108 92 79 70
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
JUNIOR SUITE POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi133 165 188 219 260 219 188 165
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba66 83 94 109 130 109 94 83
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
PORODICNA SOBA POGLED GOLF TEREN | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi115 143 163 190 226 190 163 143
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)0 0 0 0 0 0 0 0
Treća osoba58 72 82 95 113 95 82 72
Prvo dete 2,00-11,990 0 0 0 0 0 0 0

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Cene u tabelama su izražene u evrima, po osobi po danu.
Plaćanje je u dinarima po po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan plaćanja. U slučaju promene kursa dinara, nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula)

U cenu aranžmana je uračunato:
Smeštaj u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge, troškovi organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno zdravstveno osiguranje, prevoz, fakultativni izleti i individualni troškovi kao i usluge hotela za koje je propisana obavezna doplata po cenovniku hotela, ostali individualni troškovi i nepomenute usluge.

Boravišne takse će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 4 € za hotele sa 5*, 3 € za hotele sa 4*, 1,5 € za hotele sa 3*, 0,5 € za hotele sa 1-2*, 0.5 € dnevno za privatne sobe, studija i apartmane, plaćaju se na licu mesta.

Važne napomene:

Program je individualni, rezervacija se vrši na upit.

Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.

Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.

Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se od 14.00 datuma početka putovanja do 10.00h poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14.00h i poslednjeg dana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.

Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.

Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) - agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.)

Pravila oblačenja većini hotela za vreme večere u restoranima, za muškarce je obavezno nošenje dugih pantalona ,a sve vrste kupaćih kostima su zabranjene.

Individualni transfer-putnici koji žele individualni transfer mogu zatražiti takvu uslugu prilikom rezervacije aranžmana. Ova usluga se dodatno plaća.

NAČIN PLAĆANJA:
- avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata.
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa
bankom).
-administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

Program putovanja broj 5 od 01.maja 2022.godine
Cenovnik broj 5 od 01.maja 2022.godine