Cena detaljno Štampaj

noći10710711117
Prijava12.0615.0617.0622.0622.0627.0629.06
Odjava22.0622.0627.0629.0603.0708.0706.07
Status
STANDARDNA SOBA | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi1149 945 1149 945 1253 1301 1001
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335
Jednokrevetna1701 1329 1701 1329 1885 1973 1433
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335
Treća osoba925 785 925 785 997 1029 825
STANDARD POGLED MORE | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi1245 1009 1245 1009 1357 1397 1065
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)739 631 739 631 795 818 659
Treća osoba989 833 989 833 1069 1101 865
SUITE SEA VIEW | BED & BREAKFAST
Dvokrevetna po osobi1701 1329 1701 1329 1885 1973 1433
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335
Treća osoba1309 1049 1309 1049 1437 1501 1129
STANDARDNA SOBA | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1213 985 1213 985 1325 1373 1041
Prvo dete 2,00-11,99347 357 347 357 350 350 357
Jednokrevetna1765 1369 1765 1369 1957 2045 1481
Prvo dete 2,00-11,99347 357 347 357 350 350 357
Treća osoba965 817 965 817 1045 1077 857
STANDARD POGLED MORE | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1309 1049 1309 1049 1421 1469 1105
Prvo dete 2,00-11,99347 357 347 357 350 350 357
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)771 654 771 654 830 853 681
Treća osoba1029 857 1029 857 1117 1149 897
SUITE SEA VIEW | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi1765 1369 1765 1369 1957 2045 1481
Prvo dete 2,00-11,99347 357 347 357 350 350 357
Treća osoba1349 1081 1349 1081 1485 1549 1161
STANDARDNA SOBA | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1325 1065 1325 1065 1445 1493 1121
Prvo dete 2,00-11,99401 395 401 395 410 410 395
Jednokrevetna1869 1449 1869 1449 2077 2165 1561
Prvo dete 2,00-11,99401 395 401 395 410 410 395
Treća osoba1045 873 1045 873 1133 1165 905
STANDARD POGLED MORE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1413 1129 1413 1129 1541 1589 1185
Prvo dete 2,00-11,99401 395 401 395 410 410 395
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)825 692 825 692 890 913 719
Treća osoba1109 913 1109 913 1197 1229 953
SUITE SEA VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1869 1449 1869 1449 2077 2165 1561
Prvo dete 2,00-11,99401 395 401 395 410 410 395
Treća osoba1429 1137 1429 1137 1573 1637 1217

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.12.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Prevoz putnika redovnom linijom kompanije Air Serbia, na relaciji Beograd – Rodos – Beograd;

• Beba 0-2 godine plaća deo tarife za odraslu osobu i taxe u fiksnom iznosu od ukupno 40€;

• Grupni transfer autobusom od aerodroma do izabranog hotela ili studija/apartmana u odlasku i povratku;

• 7, 9, 10 ili 11 noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi odabranih usluga;

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Aerodromske takse za let Air Serbia u iznosu od 44,51 evra za odrasle i decu od 2 do 12 godina (aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 25,06 evra, aerodrom “Diagoras International” na Rodosu 19,45 evra). Deca do dve godine ne plaćaju aerodromske takse. Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.

• Usluge predstavnika Organizatora putovanja i troškove organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Boravišne takse će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 4 € za hotele sa 5*; 3 € za hotele sa 4*; 1,5 € za hotele sa 3*; 0,5 € za hotele sa 2*,studija i apartmane. Boravišne takes se plaćaju na licu mesta prilikom prijave ili odjave iz smeštajnog objekta.

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

• Individualni troškovi putnika i fakultativni izleti.

VAŽNE NAPOMENE:

• Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom. Putnike je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.

• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Grčku. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države i Republike Grčke. Svi strani državljani koji koriste usluge naše agencije su u obavezi da se raspitaju o viznom režimu Republike Grčke, o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš poseduju, kao i da u pasošu sa kojima izlaze iz Republike Srbije imaju ulazni pečat na teritoriji Republike Srbije.

• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

• Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

• Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

• Organizator može da raskine ugovor o organizovanju putovanja i da pre otpočinjanja putovanja isplati putniku ukupno uplaćena sredstva za turističko putovanje kada je: broj lica prijavljenih za turističko putovanje manji od minimalnog broja predviđenog ugovorom i organizator obavesti putnika o raskidu u roku koji je određen ugovorom, koji ne može biti kraći od: 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju duže od šest dana; sedam dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana; 48 sati pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju kraće od dva dana;

• Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.

• Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.

• Nije moguće unapred rezervisati određeno sedište u avionu. Deca 0-1,99 godine nemaju zasebno mesto u avionu.

• Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju odmah se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost & Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.

• Vaučeri se dobijaju na aerodromu dva sata pre leta. Po preuzimanju vaučera potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. U letnjoj sezoni je zbog gužve na aerodromu za ovo potrebno više vremena pa molimo putnike da na aerodrom dolaze na vreme.

• Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji u letnjoj sezoni mogu biti otežani. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja. Vreme leta za povratak se putnicima saopštava od strane predstavnika Organizatora putovanja na sledeće načine: lično, putem sms poruke ili putem oglasne table, najčešce jedan dan pre povratka. Broj telefona predstavnika Organizatora putovanja će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

• Smeštajni objekti koji se nalaze u gradskim zonama moguće da autobus ne može da ostavi putnike ispred samog smeštajnog objekta već na najbližem mogućem mestu. Postoji mogućnost organizovanja individualnog transfera na zahtev uz doplatu.

• U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.

• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.

• Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

•U hotelima kategorije 3*, 4* ili 5* obaveza je pridržavanja hotelskih pravila i propisa koji, između ostalog, nalažu formalan način oblačenja za vreme obroka. Obavezan je "dress code" za vreme obroka u restoranima svih hotela (zabrana ulaska u kupaćim kostimima, šorcu, kratkim pantalonama, bez obuće). Organizator putovanja ne može biti odgovoran, ukoliko putnik prekrši zabranu pušenja u smeštajnim jedinicama i smeštajnom objektu.

• All inclusive ili Ultra All inclusive podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima. Usluge nisu identične kako u okviru iste destinacije i ste kategorije hotela, tako i u okviru drugih destinacija. Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost lokalnih inspekcijskih organa.

• Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. U slučaju primedbi i žalbi odmah se obratiti predstavniku Organizatora putovanja.

• Opisi plaža su generalni - ne podrazumevaju deo ulaska u vodu i morsko dno (može biti peščano, stenovito, šljunkovito i slično).

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Big Blue group doo.

• Big Blue group doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE ZA AIR SERBIA:
• Svaki putnik ima pravo na besplatan prevoz 23 kg predatog prtljaga i 8 kg ručnog prtljaga. Molimo Vas da imate u vidu ograničen prostor za odlaganje ručnog prtljaga u putničkoj kabini. Za prekoračenje ovog limita predviđena je doplata po kilogramu. Malo dete koje ne zauzima posebno sedište (starosti do 24 meseca) ima pravo na 1 komad predatog prtljaga do 23 kg i jedna dečja kolica potpuno sklopiva. Dečja kolica na sklapanje možete dovesti do samog ulaza u avion, gde će biti preuzeta i smeštena u odeljak za prtljag. Više o informacijama vezanim za prtljag molimo Vas posetite: www.airserbia.com

NAČIN PLAĆANJA:

• Uplata akontacije od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
• gotovinski
• kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata
• kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata
• kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata
• čekovima građana do 6 mesečnih rata
• ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
• preko računa
• kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom)
• administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO)

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

PROGRAM PUTOVANJA GRČKA LETO 2024 br. 1 od 29.11.2023.
CENOVNIK GRČKA LETO 2024 br. 1 od 29.11.2023.

Big Blue Group doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A