Cena detaljno Štampaj

noći11710710117
Prijava10.0614.0616.0621.0621.0626.0628.06
Odjava21.0621.0626.0628.0601.0707.0705.07
Status
SUPERIOR GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2200 1608 2124 1625 2158 2447 1744
Prvo dete 2,00-11,99848 675 800 675 800 848 675
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)848 675 800 675 800 848 675
Treća osoba1656 1251 1605 1260 1631 1835 1345
SUPERIOR SEA VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2302 1676 2217 1693 2268 2591 1838
Prvo dete 2,00-11,99848 675 800 675 800 848 675
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)848 675 800 675 800 848 675
Treća osoba1733 1294 1673 1311 1707 1937 1413
SUPERIOR BUNGALOW PRIVATE COURTYARD | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2413 1744 2319 1761 2370 2736 1931
Prvo dete 2,00-11,99848 675 800 675 800 848 675
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)848 675 800 675 800 848 675
Treća osoba1809 1345 1741 1353 1784 2039 1481
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2413 1744 2319 1761 2370 2736 1931
SUPERIOR SWIM UP SHARING POOL | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2872 2067 2804 2101 2846 3237 2246
Prvo dete 2,00-11,99848 675 800 675 800 848 675
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)848 675 800 675 800 848 675
Treća osoba2132 1574 2081 1591 2115 2379 1693
FAMILY SUITE PRIVATE COURTYARD | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi3212 2271 3093 2305 3203 3824 2654
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)315 335 315 335 315 315 335
Treća osoba1809 1345 1741 1362 1801 2107 1532
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)315 335 315 335 315 315 335
Četvrta osoba1809 1344 1741 1361 1800 2106 1531
Prvo dete 2,00-11,99315 335 315 335 315 315 335

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 31.12.2023. ILI DO POPUNE KAPACITETA PO USLOVIMA RANIH REZERVACIJA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Prevoz putnika redovnom linijom kompanije Air Serbia, na relaciji Beograd – Krit (aerodrom Heraklion) – Beograd;

• Beba 0-2 godine plaća deo tarife za odraslu osobu i taxe u fiksnom iznosu od ukupno 40€;

• Grupni transfer autobusom od aerodroma do izabranog hotela ili studija/apartmana u odlasku i povratku;

• 7, 9, 10 ili 11 noćenja u izabranom smeštajnom objektu na bazi odabranih usluga;

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Aerodromske takse za let Air Serbia u iznosu od 37,36 evra za odrasle i decu od 2 do 12 godina (aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 25,06 evra, aerodrom u Heraklionu “Nikos Kazantzakis” 12,30 evra). Deca do dve godine ne plaćaju aerodromske takse. Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplacuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.

• Usluge predstavnika Organizatora putovanja i troškove organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Boravišne takse će se računati kao fiksni iznos po danu i po sobi, u zavisnosti od vrste smeštaja i iznosiće: 4 € za hotele sa 5*; 3 € za hotele sa 4*; 1,5 € za hotele sa 3*; 0,5 € za hotele sa 2*,studija i apartmane. Boravišne takes se plaćaju na licu mesta prilikom prijave ili odjave iz smeštajnog objekta.

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

• Individualni troškovi putnika i fakultativni izleti.

VAŽNE NAPOMENE:

• Rezervacija se vrši na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije. U slučaju da rezervacija ne bude potvrđena putnik će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene alternative od strane Organizatora putovanja. Ukoliko ponuđene alternative putniku ne budu odgovarale Organizator putovanja ima pravo da raskine ugovor o putovanju sa putnikom. Putnike je upoznat sa ovom činjenicom i saglasio se sa istom prilikom potpisivanja ugovora o putovanju sa Organizatorom putovanja.


• Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Grčku. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države i Republike Grčke. Svi strani državljani koji koriste usluge naše agencije su u obavezi da se raspitaju o viznom režimu Republike Grčke, o uslovima putovanja u vezi sa zdravstvenim, carinskim ili graničnim formalnostima koji važe za državu čiji pasoš poseduju, kao i da u pasošu sa kojima izlaze iz Republike Srbije imaju ulazni pečat na teritoriji Republike Srbije.

• Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 3 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Putno zdravstveno osiguranje je obavezno za zemlje EU. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.

• Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

• Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodrom, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

• Organizator može da raskine ugovor o organizovanju putovanja i da pre otpočinjanja putovanja isplati putniku ukupno uplaćena sredstva za turističko putovanje kada je: broj lica prijavljenih za turističko putovanje manji od minimalnog broja predviđenog ugovorom i organizator obavesti putnika o raskidu u roku koji je određen ugovorom, koji ne može biti kraći od: 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju duže od šest dana; sedam dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana; 48 sati pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju kraće od dva dana;

• Cena aranžmana za jednokrevetnu sobu se radi na upit.

• Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.

• Nije moguće unapred rezervisati određeno sedište u avionu. Deca 0-1,99 godine nemaju zasebno mesto u avionu.

• Organizator putovanja nije odgovoran u slučaju oštećenja, kašnjenja ili gubitka prtljaga. U tom slučaju odmah se obratiti predstavniku avio kompanije ili osoblju na aerodromu (Lost & Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Property Irregularity Report), nakon toga obavestiti i predstavnika na destinaciji.

• Vaučeri se dobijaju na aerodromu dva sata pre leta. Po preuzimanju vaučera potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. U letnjoj sezoni je zbog gužve na aerodromu za ovo potrebno više vremena pa molimo putnike da na aerodrom dolaze na vreme.

• Vreme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost beogradskog i odredišnog aerodroma) koji u letnjoj sezoni mogu biti otežani. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznik, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja. Vreme leta za povratak se putnicima saopštava od strane predstavnika Organizatora putovanja na sledeće načine: lično, putem sms poruke ili putem oglasne table, najčešce jedan dan pre povratka. Broj telefona predstavnika Organizatora putovanja će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

• Smeštajni objekti koji se nalaze u gradskim zonama moguće da autobus ne može da ostavi putnike ispred samog smeštajnog objekta već na najbližem mogućem mestu. Postoji mogućnost organizovanja individualnog transfera na zahtev uz doplatu.

• U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično). Detaljne informacije o doplati i ceni hotelskih usluga, kao i radnom vremenu barova, restorana i hotelskog sadržaja se dobija po dolasku u hotel, na recepciji hotela.

• Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.

• Dodatni ili pomoćni ležaj su manjih dimenzija od standardnog ležaja, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.

•U hotelima kategorije 3*, 4* ili 5* obaveza je pridržavanja hotelskih pravila i propisa koji, između ostalog, nalažu formalan način oblačenja za vreme obroka. Obavezan je "dress code" za vreme obroka u restoranima svih hotela (zabrana ulaska u kupaćim kostimima, šorcu, kratkim pantalonama, bez obuće). Organizator putovanja ne može biti odgovoran, ukoliko putnik prekrši zabranu pušenja u smeštajnim jedinicama i smeštajnom objektu.

• All inclusive ili Ultra All inclusive podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima. Usluge nisu identične kako u okviru iste destinacije i ste kategorije hotela, tako i u okviru drugih destinacija. Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost lokalnih inspekcijskih organa.

• Fakultativni izleti i posete nisu sastavni deo programa putovanja. Organizator putovanja nije odgovoran za kašnjenja, kvalitet organizacije i cenu fakultativnih izleta i poseta - čiji je organizator lokalna agencija na destinaciji. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera. U slučaju primedbi i žalbi odmah se obratiti predstavniku Organizatora putovanja.

• Opisi plaža su generalni - ne podrazumevaju deo ulaska u vodu i morsko dno (može biti peščano, stenovito, šljunkovito i slično).

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Big Blue group doo.

• Big Blue group doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE ZA AIR SERBIA:
• Svaki putnik ima pravo na besplatan prevoz 23 kg predatog prtljaga i 8 kg ručnog prtljaga. Molimo Vas da imate u vidu ograničen prostor za odlaganje ručnog prtljaga u putničkoj kabini. Za prekoračenje ovog limita predviđena je doplata po kilogramu. Malo dete koje ne zauzima posebno sedište (starosti do 24 meseca) ima pravo na 1 komad predatog prtljaga do 23 kg i jedna dečja kolica potpuno sklopiva. Dečja kolica na sklapanje možete dovesti do samog ulaza u avion, gde će biti preuzeta i smeštena u odeljak za prtljag. Više o informacijama vezanim za prtljag molimo Vas posetite: www.airserbia.com

NAČIN PLAĆANJA:
• Uplata akontacije od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
• gotovinski
• kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata
• kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata
• kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata
• čekovima građana do 6 mesečnih rata
• ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)
• preko računa
• kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom)
• administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO)

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

PROGRAM PUTOVANJA GRČKA LETO 2024 br. 1 od 29.11.2023.

CENOVNIK GRČKA LETO 2024 br. 1 od 29.11.2023.

Big Blue Group doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021.
Kategorija licence A