Cena detaljno Štampaj

Broj noći1
od08.07.2022
Do14.07.2022
STANDARDNA SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi47
Prvo dete 2,00-6,990
Jednokrevetna81
COMFORT SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi56
Prvo dete 2,00-6,990
Prvo dete 7,00-11,9917
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)0
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)17
Jednokrevetna95
Treća osoba28
SUPERIOR SOBA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi62
Prvo dete 2,00-6,990
Prvo dete 7,00-11,9917
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)0
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)17
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99)17
Jednokrevetna106
Treća osoba28
Prvo dete 2,00-6,990
Prvo dete 7,00-11,9917
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)0
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)17
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99)17
APARTMAN | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi75
Prvo dete 2,00-6,990
Prvo dete 7,00-11,9917
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)0
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)17
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99)17
Jednokrevetna118
Treća osoba28
APARTMAN MONA | NOĆENJE SA DORUČKOM
Dvokrevetna po osobi88
Prvo dete 2,00-6,990
Prvo dete 7,00-11,9917
Drugo dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)0
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99)17
Drugo dete 7,00-11,99 (ako je 1.dete 7,00-11,99)17
Jednokrevetna137
Treća osoba28

CENA PUTOVANJA PO OSOBI PO NOĆI U EVRIMA
Plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan plaćanja.
Minimalni period boravka 2 noćenja
Hotel zadržava pravo promene cena, cene ne važe za vreme praznika

Cene su informativnog kartaktera, pre rezervacije potrebno proveriti cenu


JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA:

Smeštaj u izabranom tipu sobe, usluga na bazi noćenja sa doručkom, korišćenje wellness centra (bazen, sauna, teretana).

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
Boravišna taksa i osiguranje (plaćanje u agenciji) - 1€ po osobi po noći, individualni troškovi

DOPLATE I POPUSTI:
•Prilikom rezervacije smeštaja sa uslugom polupansiona, cena večere iznosi 10 EUR. U slučaju da se gost odluči za uslugu polupansiona na licu mesta u hotelu, cena večere iznosi 12 EUR.
•Deca do 7 godina u pratnji 2 odrasle osobe - besplatno (pratilac je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu deteta).
•Deca od 7 - 12 godina u pratnji dve odrasle osobe 17 EUR (pratilac je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu deteta).
•Za boravak od 4 noći ili duže - 10% popusta. Stariji od 60 godina - 20% popusta za boravak od 4 noći ili duže. Popusti se ne mogu sabirati.


NAPOMENE:
•Doručak i večera se služe sa izložbenog stola ukoliko u hotelu boravi više od 30 gostiju. U suprotnom, gost bira pansionski obrok na bazi ankete.
•Držanje kućnih ljubimaca je dozvoljeno u skladu sa kućnim redom i pravilima hotela i potrebna je najava. Cena boravka kućnog ljubimca iznosi 11 EUR.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.


VAŽNE NAPOMENE:
Program je individualan, rezervacija se vrši na upit. Aranžman je moguće realizovati bez obzira na broj prijavljenih putnika u zavisnosti od raspoloživosti soba u hotelu. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je 3 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs


Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP D.O.O. je 5 dana pre početka putovanja.
BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.


PROGRAM PUTOVANJA br 4, od 27.10.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A