Cena detaljno Štampaj

noći7101471014711141171014
Prijava16.0616.0616.0623.0623.0623.0626.0626.0626.0627.0630.0630.0630.06
Odjava23.0626.0630.0630.0603.0707.0703.0707.0710.0708.0707.0710.0714.07
Status1s
STANDARD LAND VIEW WITHOUT BALCONY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1066 1355 1844 1066 1355 1899 1026 1498 1979 1271 1081 1491 2090
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna1396 1822 2498 1396 1822 2702 1356 2161 3008 1884 1556 2332 3416
Treća osoba835 1034 1301 835 1034 1335 835 1140 1395 997 873 1127 1467
STANDARD SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1087 1385 1886 1087 1385 1941 1047 1532 2030 1302 1106 1529 2149
Prvo dete 2,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Jednokrevetna1430 1869 2570 1430 1869 2782 1390 2225 3101 1945 1603 2404 3526
Treća osoba847 1055 1327 847 1055 1369 847 1165 1429 1019 890 1157 1513
SUPERIOR LAND VIEW WITHOUT BALCONY | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1108 1410 1924 1108 1410 1988 1068 1571 2081 1334 1132 1567 2205
Prvo dete 2,00-4,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 5,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-4,99 (ako je 1.dete 2,00-4,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 5,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-4,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 5,00-12,99 (ako je 1.dete 5,00-12,99)648 798 997 648 798 1028 648 879 1075 784 679 876 1138
Jednokrevetna1456 1911 2621 1456 1911 2846 1416 2280 3186 1994 1641 2472 3636
Treća osoba864 1072 1356 864 1072 1399 864 1187 1463 1040 907 1183 1548
SUPERIOR SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1129 1440 1967 1129 1440 2035 1089 1605 2132 1366 1153 1605 2264
Prvo dete 2,00-4,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Prvo dete 5,00-12,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 2,00-4,99 (ako je 1.dete 2,00-4,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 5,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-4,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 287 299 299 299
Drugo dete 5,00-12,99 (ako je 1.dete 5,00-12,99)662 818 1024 662 818 1057 662 902 1107 805 695 900 1174
Jednokrevetna1490 1958 2693 1490 1958 2927 1450 2344 3280 2051 1684 2544 3747
Treća osoba877 1093 1382 877 1093 1429 877 1212 1501 1061 924 1212 1594
SWIM UP ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1197 1537 2103 1197 1537 2179 1157 1724 2294 1466 1233 1729 2447
Jednokrevetna1983 2663 3675 1983 2663 3828 1943 3036 4057 2594 2096 3041 4363
Treća osoba924 1161 1480 924 1161 1531 924 1293 1611 1132 979 1293 1713

Cene za izabrani datum polaska, period i trajanje putovanja, usluge, tip smeštajne jedinice dostupne su na sajtu www.bigblue.rs i čine sastavni deo programa putovanja. Svi navedeni podaci su validni u trenutku prezentovanja. Cene su izražene u evrima po osobi i važe za rezervacije uz uplatu u iznosu od 30% od ukupne cene putovanja.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Bodrumu do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodrom Bodrum). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Povratni individulani transfer iznosi 150 evra po rezervaciji (nezavisno od broja osoba na ugovoru o putovanju).

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG
BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.
BIG BLUE GROUP doo
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

PROGRAM PUTOVANJA TURSKA-EGEJSKA REGIJA-BODRUM broj 8. od 01.06.2024.