Cena detaljno Štampaj

Broj noći
od
Do
BEACH VILLA | PUN PANSION
Dvokrevetna po osobi
Prvo dete 0,00-0,00
Drugo dete 0,00-0,00 (ako je 1.dete 0,00-0,00)

Cena aranžmana izražena je po osobi u evrima
(Plaćanje u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate).

• Jednokrevetne i trokrevetne sobe na upit

*Cene u tabeli su za 7 noćenja i informativnog su karaktera. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 30.04.2024. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese fit@bigblue.rs

Jedinstvena cena aranžmana obuhvata: Smeštaj u odabranom tipu sobe na bazi izabranog broja noćenja, izabrane usluge i izabranog hotela sa povratnim transferom.

U cenu putovanja nije uračunato: avio prevoz i aerodromske takse (po osobi od 770 evra, navedena je najniža tarifa za let sa uračunatim svim taksama koje su važile na dan objave programa, cene hotela i avio karata zavise od perioda putovanja i raspoloživosti u trenutku upita i podložne su promeni), međunarodno putno zdravstveno osiguranje, izlazna taksa na Maldivima (25 USD po osobi - plaćanje na aerodromu Male, prilikom povratka), boravišna taksa, ekstra troškovi.

VAŽNE NAPOMENE:

- KLIMA: Na Maldivima je toplo preko cele godine sa temperaturama od 30 do 35C sa mogućim kratkotrajnim tropskim pljuskovima.

- Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča.

- Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate

- Za potvrdu rezervacije od strane agencije potrebno je minimum 5 radnih dana.

- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

- Putnici sami biraju datum polaska i dužinu boravka.

- Rezervacija se realizuje na upit.

- Program je rađen je na bazi minimum 2 putnika, u dvokrevetnoj sobi.

- Cena aranžmana za treću odraslu osobu na pomoćnom ležaju i dete 0-12 godina je na upit.

- Jedan hotelski dan, kao rezervisane usluge računa se od 15h datuma početka putovanja do 10h poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada gost uđe u hotel. Svako korisćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 15h i poslednjeg dana nakon 10h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji hotela.

-Raspodelu soba u hotelu vrsi recepcija po dolasku. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta.
-Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) - agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.) Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotela, ne podrazumeva obavezno besplatno korisćenje istih. Moguća je doplata, na recepciji hotela, za korisćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, depozit za peskire, ležaljke na plaži, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni, sportovi na vodi i slično.)
-Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja-već samo označava kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanje hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

-Postoji mogućnost da granične službe tranzitnih i odredisnih zemalja zatraže polisu osiguranja na granici. Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguiranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na granici.
-Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja. Obavezno je dostavljanje podataka koji omogućavaju neposredan kontakt sa maloletnikom koji putuje ili boravi u inostranstvu bez pratnje roditelja ili staratelja (ime, adresa i broj telefona osobe odgovorne za maloletnika u inostranstvu)-saglasnost oba roditelja overena u opstini ili sudu je neophodna.
-U slučaju ostećenja, kasnjenja ili gubitka prtljaga, odmah se obratite predstavniku aviokompanije ili osoblju na aerodromu (Lost&Found) kako biste zatražili odgovarajuću potvrdu (Damage, odnosno Property Irregularity Report). - Organizator može da raskine ugovor o organizovanju putovanja i da pre otpočinjanja putovanja isplati putniku ukupno uplaćena sredstva za turističko putovanje kada je: broj lica prijavljenih za turističko putovanje manji od minimalnog broja predviđenog ugovorom i organizator obavesti putnika o raskidu u roku koji je određen ugovorom, koji ne može biti kraći od: 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju duže od šest dana; sedam dana pre otpočinjenja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana; 48 sati pre otpočinjanja turističkog putovanja u slučaju putovanja koja traju kraće od dva dana.
- Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još minimum 6 meseca po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosiputnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

- Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
- Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIGBLUE GROUP. - BIGBLUE GROUP ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

USLOVI PLAĆANJA:

- Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. - Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovora o organizovanju putovanja ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnik može da umanji cenu, u slučaju promene: 1) cene prevoza putnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Ako je povećanje cene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama NLB Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

BIG BLUE GROUP D.O.O. ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slucaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.


Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turisticke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

Beograd,01.10.2023.
PROGRAM PUTOVANJA br. 04 od 19.01.2024.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A