Cena detaljno Štampaj

Broj noći
od
Do
STANDARD WITH BALCONY 2-3 | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi
Prvo dete 2,00-3,99
Prvo dete 4,00-9,99
Prvo dete 10,00-13,99
Treća osoba
PORODIČNA SOBA | POLUPANSION
Dvokrevetna po osobi
Prvo dete 2,00-3,99
Prvo dete 4,00-9,99
Prvo dete 10,00-13,99
Drugo dete 2,00-3,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99)
Drugo dete 4,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99)
Drugo dete 4,00-9,99 (ako je 1.dete 4,00-9,99)
Drugo dete 10,00-13,99 (ako je 1.dete 2,00-3,99)
Drugo dete 10,00-13,99 (ako je 1.dete 4,00-9,99)
Drugo dete 10,00-13,99 (ako je 1.dete 10,00-13,99)
Treća osoba
Četvrta osoba

CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI ZA 7 NOĆENJA
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate
Manji broj noćenja na upit


POPUST ZA RANI BOOKING (popust uključen u cenu):
- 10% popusta za rezervacije do 31.10.2022.godine

DODATNE POGODNOSTI (popust se naknadno obračunava):
- dodatnih 10% popusta za boravak 7 noćenja i više

JEDINSTVENA CENA PUTOVANJA OBUHVATA
:

Smeštaj na bazi 7 noćenja u izabranoj sobi na bazi polupansiona (doručak-švedski sto, večera-meni, obroci se služe prema propisima hotela).

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
•Boravišne takse (plaćanje na licu mesta, osim ako cenovnikom nije drugacije predvidjeno).

• Doplata za Božićnu / Novogodišnju svečanu večeru

•Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje (sa mogućom doplatom osiguranja od ski rizika-povreda na ski stazi).

•Prevoz

• Ski pass
(na upit), fakultativni izleti, lični troškovi i sve ostalo što nije navedeno pod ’’jedninstvena cena putovanja obuhvata’’, kao i ostale obavezne doplate koje su navedene ispod cenovnika.

VAŽNE NAPOMENE:
• Program je individualan, rezervacija se vrše na upit. Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.
• Datum u tabeli je datum ulaska u hotel. Smene u hotelu su subota na subotu sa izuzecima nedelja na nedelju. Ulazak u sobe ili apartmane prvog dana boravka je posle 14:00h a kod nekih hotela i kasnije, a napuštanje je poslednjeg dana boravka do 10:00h.

•Konačna uplata mora biti izvršena najkasnije 15 dana pre puta. Putnici koji ne izvrše celokupnu uplatu zaključno sa 15 dana pre polaska na put, smatraju se odustalim. Rezervaciju se tretira kao otkazana, a naplaćeni avans od 40% zadržava.

• Ako putnici otkažu putovanje iz bilo kog razloga, sami snose otkazne troškove i to:

-30 - 14 dana pre puta = 40%
- 13 - 8 dana pre puta = 60%
-7 - 4 dana pre puta = 80%
- 3 - 0 dana pre puta = 100%
•Smeštaj je u dvokrevetnim sobama, osim ako je drugačije naglašeno. U većini hotela moguće je dodati jedan ili dva pomoćna kreveta u sobu, što utiče na komfor smeštaja. U cenovniku je na nekim mestima naglašeno: soba za 2-3, ili 2-4 osobe. Podrazumeva se da se radi o ukupnom broju osoba, računajući i decu. Dva kreveta su normalne veličine, ostali su pomoćni.

•Slike soba u brošuri i na sajtu su tu radi osnovne informacije. Većina hotela ima nekoliko vrsta soba, tako da ne mora znaćiti da će smeštaj biti u sobi sa slike.

•U manjim hotelima, apartmanskim kućama i pansionima, recepcija ne radi 24h dnevno, tako da treba stići tokom dana, a ako to nije moguće, obavezno unapred napomenuti u agenciji.

• U opisanim zimskim centrima neće biti predstavnika agencije.

•Za boravak u periodu Božičnih i Novogodišnjih praznika, u većini hotela je obavezna doplata za gala večeru. Informacija o iznosu i mestu plaćanja biće data prilikom formiranja ukupne cene aranžmana. Boravišna taksa se u većini hotela i apartmana plaća na licu mesta.

•U apartmanima je u većini slučajeva obavezna doplata za završno čišćenje. Uobičajeno je plaćanje depozita vlasniku apartmana, za slučaj eventualne štete. Depozit se na kraju boravka vraća.

• U hotelima gde je ishrana je na bazi švedskog stola, hoteli zadržavaju pravo da usled nedovoljnog broja gostiju promene način služenja obroka.

•Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe, sedište u autobusu ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

•Bezbednost na skijalištima: skijaši koji odlutaju sa pista predvidjenih za skijanje se izlažu riziku od kasne reakcije službi spasavanja u slučaju lavine. Po mogućstvu treba koristiti opremu za spasavanje kao što su biperi, koji su najlakši način za lociranje i koji omogućavaju službama da brzo reaguju.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČINI PLAĆANJA:
Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- gotovinski,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- kreditnim karticama Intesa banke moguće je plaćati do 6 jednakih mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke plaćanje do 12 mesečnih rata,
- kreditnom karticom masterata OTP banke Srbije do 12 mesečnih rata
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO).
- Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

•Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
• Big Blue Group d.o.o. zadržava pravo izmene objavljenih cena i ostalih uslova prodaje
• Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
• Krajnji rok za obaveštavanje putnika o otkazivanju putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Big Blue Group d.o.o.
• Big Blue Group d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slučaju otkazivanja putovanja od strane BIG BLUE GROUP je 5 dana pre početka putovanja.

BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.


Cenovnik br. 2 važi od 03.10.2022.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Kategorija licence A