Cena detaljno Štampaj

noći7107107107107107101471014710710710
Prijava22.0722.0723.0723.0724.0724.0725.0725.0726.0726.0727.0727.0727.0728.0728.0728.0729.0729.0730.0730.0731.0731.07
Odjava29.0701.0830.0702.0831.0703.0801.0804.0802.0805.0803.0806.0810.0804.0807.0811.0805.0808.0806.0809.0807.0810.08
Status1s2s2s2s1s1s1s2s1s
CLUB ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1335 1775 1345 1785 1360 1800 1321 1761 1332 1782 1359 1799 2364 1366 1806 2371 1373 1813 1381 1821 1388 1828
Prvo dete 2,00-5,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 6,00-11,99811 1028 818 1035 825 1042 807 1024 817 1034 827 1044 1333 831 1048 1337 834 1051 838 1055 841 1058
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)811 1028 818 1035 825 1042 807 1024 817 1034 827 1044 1333 831 1048 1337 834 1051 838 1055 841 1058
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)811 1028 818 1035 825 1042 807 1024 817 1034 827 1044 1333 831 1048 1337 834 1051 838 1055 841 1058
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)809 1022 814 1029 821 1034 802 1014 811 1024 819 1034 1319 823 1038 1323 826 1041 830 1045 833 1048
Jednokrevetna1905 2605 1925 2625 1945 2645 1886 2586 1906 2616 1947 2647 3562 1959 2659 3574 1970 2670 1982 2682 1993 2693
Treća osoba1150 1505 1160 1515 1170 1525 1140 1495 1146 1511 1171 1526 1976 1177 1532 1982 1183 1538 1188 1543 1194 1549
Prvo dete 2,00-5,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
HOTEL ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1375 1830 1385 1845 1400 1855 1359 1818 1371 1836 1398 1858 2443 1405 1865 2450 1413 1873 1420 1880 1428 1888
Prvo dete 2,00-5,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 6,00-11,99833 1057 838 1062 844 1068 824 1048 833 1057 842 1066 1364 846 1070 1368 850 1074 854 1078 857 1081
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)833 1057 838 1062 844 1068 824 1048 833 1057 842 1066 1364 846 1070 1368 850 1074 854 1078 857 1081
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)833 1057 838 1062 844 1068 824 1048 833 1057 842 1066 1364 846 1070 1368 850 1074 854 1078 857 1081
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)827 1051 834 1058 840 1064 823 1044 833 1057 842 1066 1364 846 1070 1368 850 1074 854 1078 857 1081
Jednokrevetna1965 2695 1990 2715 2010 2735 1948 2672 1969 2704 2010 2740 3685 2022 2752 3697 2034 2764 2046 2776 2058 2788
Treća osoba1180 1550 1190 1560 1200 1570 1169 1539 1174 1554 1200 1570 2040 1206 1576 2046 1212 1582 1218 1588 1224 1594
Prvo dete 2,00-5,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
HOTEL ROOM SEA VIEW | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1415 1890 1425 1900 1440 1915 1397 1871 1409 1894 1436 1911 2521 1444 1919 2529 1452 1927 1459 1934 1467 1942
Prvo dete 2,00-5,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Prvo dete 6,00-11,99851 1085 858 1092 864 1098 844 1078 855 1089 866 1100 1412 869 1103 1415 873 1107 877 1111 881 1115
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)851 1085 858 1092 864 1098 844 1078 855 1089 866 1100 1412 869 1103 1415 873 1107 877 1111 881 1115
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)851 1085 858 1092 864 1098 844 1078 855 1089 866 1100 1412 869 1103 1415 873 1107 877 1111 881 1115
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)849 1079 854 1084 860 1090 839 1070 849 1079 858 1088 1396 862 1092 1400 865 1095 869 1099 873 1103
Jednokrevetna2030 2785 2050 2805 2070 2825 2005 2759 2026 2796 2068 2828 3808 2080 2840 3820 2093 2853 2105 2865 2118 2878
Treća osoba1210 1595 1220 1605 1230 1615 1197 1582 1203 1598 1229 1614 2099 1235 1620 2105 1241 1626 1248 1633 1254 1639
Prvo dete 2,00-5,99339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 44,08 evra (26,08 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 18 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena, najkasnije 20 dana pre otpočinjanja putovanja. Promena cene po ovom osnovu može predstavljati kako povećanje cene putovanja tako i srazmerno smanjenje cene putovanja, do koga dolazi nakon zaključenja ugovora o putovanju.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 60 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

Jedinstvena cena putovanja u slučaju sopstvenog prevoza obuhvata:

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h). Takođe, ne može se tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja

NAPOMENE:

SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.


OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja. Pored toga u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje, najkasnije 20 dana pre otpočinjana putovanja, ako putovanje traje duže od šest dana ili 7 dana pre otpočinjanja putovanja u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana. Minimalan broj putnika za realizaciju ovog putovanja je 100 putnika.

• Organizator putovanja takođe ima pravo da otkaže putovanje u slučaju neizbežnih i vanrednih okolnosti.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija istaknuta u ugovoru između organizatora putovanja i ino partnera važeća u momentu sklapanja ugovora. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

- gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
- čekovima građana do 6 mesečnih rata.
- platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
- kreditnim karticama Intesa banke mogude je placati do 6 jednakih mesečnih rata.
- kreditnim karticama NLB banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- kreditnim karticama OTP banke plaćanje do 12 mesečnih rata.
- preko računa.
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predračuna ugovara direktno sa bankom).
- administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IN-0000005, počev od 01.10.2023. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs .

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP D.O.O.

BIG BLUE GROUP doo

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A

CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJSKA REGIJA BROJ 7.