Cena detaljno Štampaj

noći10714111171471410710714
Prijava22.0623.0623.0624.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava02.0730.0607.0705.0706.0703.0710.0704.0711.0708.0706.0709.0707.0714.07
Status1s2s2s1s4s
CLUB ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi974 754 1286 1041 1054 781 1339 794 1356 1063 806 1085 843 1414
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 6,00-11,99594 492 758 642 649 505 786 512 795 640 526 649 535 824
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)594 492 758 642 649 505 786 512 795 640 526 649 535 824
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)594 492 758 642 649 505 786 512 795 640 526 649 535 824
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)594 492 756 642 649 505 781 512 790 638 526 646 533 818
Jednokrevetna1366 1024 1871 1492 1514 1067 1960 1089 1986 1507 1117 1537 1157 2077
Treća osoba814 651 1077 892 902 672 1118 683 1133 886 704 901 719 1179
HOTEL ROOM | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1014 783 1348 1091 1105 811 1403 825 1422 1112 839 1130 872 1482
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 6,00-11,99618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)609 503 782 661 668 517 812 524 821 659 538 667 548 852
Jednokrevetna1431 1067 1967 1565 1587 1112 2060 1135 2088 1580 1166 1612 1212 2183
Treća osoba847 675 1124 930 941 698 1170 710 1186 923 733 939 748 1230
CLUB DUBLEX | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1362 1021 1867 1484 1506 1063 1951 1085 1977 1503 1113 1533 1157 2064
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 6,00-11,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Trokrevetna po osobi1014 783 1348 1091 1105 811 1403 825 1422 1112 839 1130 872 1482
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 6,00-11,99618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857
Drugo dete 2,00-5,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-5,99)618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857
Drugo dete 6,00-11,99 (ako je 1.dete 6,00-11,99)609 503 782 661 668 517 812 524 821 659 538 667 548 852
Četvorokrevetna po osobi982 761 1294 1049 1062 789 1347 802 1369 1071 814 1089 847 1423
Prvo dete 2,00-5,99269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Prvo dete 6,00-11,99618 508 792 670 678 523 820 530 829 665 544 674 553 857

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 37.4 eur (21.42 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla, 0.98 evra RF taksa i 15 eur aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Doplata za gorivo YQ taksa 20 eur po osobi, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:
• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.
• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.
• Minimalan broj prijavljenih učesnika za aranžmane rađene na bazi čarter letova (100 putnika). Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.
• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.
• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni
• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.
• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:
• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A40, po polisi br. IN-0000003, počev od 01.10.2020. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd.
Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2021. br. 4 od 01.05.2021.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2021. br. 1 od 22.02.2021.
BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 167/2020 od 01.02.2020.
Kategorija licence A 40