Cena detaljno Štampaj

noći71071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava09.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava16.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s1s2s1s1s3s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1056 1385 1076 1802 1076 1802 1056 1385 1056 1385 1056 1385 1076 1385 1802 1076 1385 1802 1076 1385 1076 1385 1076 1385 1076 1385 1076 1385 1076 1385 1871 1076 1385 1895 1076 1409 1076 1433 1076 1457 1097 1478 1121 1503
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)664 821 664 1030 664 1030 664 821 664 821 664 821 664 821 1030 664 821 1030 664 821 664 821 664 821 664 821 664 821 664 821 1064 664 821 1075 664 832 664 844 664 855 675 866 687 878
Jednokrevetna1419 1907 1439 2531 1439 2531 1419 1907 1419 1907 1419 1907 1439 1907 2531 1439 1907 2531 1439 1907 1439 1907 1439 1907 1439 1907 1439 1907 1439 1907 2634 1439 1907 2669 1439 1941 1439 1976 1439 2010 1473 2046 1508 2081
Treća osoba840 1062 840 1353 840 1353 840 1062 840 1062 840 1062 840 1062 1353 840 1062 1353 860 1062 860 1062 840 1062 840 1062 860 1062 840 1062 1402 840 1062 1417 860 1077 860 1092 840 1108 858 1124 894 1142
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1107 1460 1127 1904 1127 1904 1107 1460 1107 1460 1107 1460 1127 1460 1904 1127 1460 1904 1127 1460 1127 1460 1127 1460 1127 1460 1127 1460 1127 1460 1974 1127 1460 1999 1127 1484 1127 1506 1127 1531 1151 1553 1173 1578
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)688 855 688 1077 688 1077 688 855 688 855 688 855 688 855 1077 688 855 1077 688 855 688 855 688 855 688 855 688 855 688 855 1112 688 855 1123 688 866 688 878 688 890 700 902 711 913
Jednokrevetna1497 2018 1517 2684 1517 2684 1497 2018 1497 2018 1497 2018 1517 2018 2684 1517 2018 2684 1517 2018 1517 2018 1517 2018 1517 2018 1517 2018 1517 2018 2787 1517 2018 2822 1517 2050 1517 2085 1517 2121 1552 2157 1585 2191
Treća osoba876 1110 876 1419 876 1419 876 1110 876 1110 876 1110 876 1110 1419 876 1110 1419 896 1110 896 1110 876 1110 876 1110 896 1110 876 1110 1469 876 1110 1485 896 1126 896 1141 876 1157 892 1173 927 1189
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1155 1529 1175 2000 1175 2000 1155 1529 1155 1529 1155 1529 1175 1529 2000 1175 1529 2000 1175 1529 1175 1529 1175 1529 1175 1529 1175 1529 1175 1529 2072 1175 1529 2095 1175 1551 1175 1576 1175 1598 1197 1624 1222 1647
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)712 889 712 1125 712 1125 712 889 712 889 712 889 712 889 1125 712 889 1125 712 889 712 889 712 889 712 889 712 889 712 889 1160 712 889 1173 712 900 712 913 712 924 723 936 736 949
Jednokrevetna1569 2117 1589 2825 1589 2825 1569 2117 1569 2117 1569 2117 1589 2117 2825 1589 2117 2825 1589 2117 1589 2117 1589 2117 1589 2117 1589 2117 1589 2117 2933 1589 2117 2970 1589 2153 1589 2189 1589 2226 1622 2263 1658 2297
Treća osoba909 1155 909 1488 909 1488 909 1155 909 1155 909 1155 909 1155 1488 909 1155 1488 929 1155 929 1155 909 1155 909 1155 929 1155 909 1155 1536 909 1155 1552 929 1171 929 1190 909 1206 925 1223 961 1239
Prvo dete 2,00-9,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1692 2294 1712 3074 1712 3074 1692 2294 1692 2294 1692 2294 1712 2294 3074 1712 2294 3074 1712 2294 1712 2294 1712 2294 1712 2294 1712 2294 1712 2294 3193 1712 2294 3234 1712 2334 1712 2375 1712 2416 1752 2458 1790 2500
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1236 1646 1256 2165 1256 2165 1236 1646 1236 1646 1236 1646 1256 1646 2165 1256 1646 2165 1256 1646 1256 1646 1256 1646 1256 1646 1256 1646 1256 1646 2246 1256 1646 2273 1256 1672 1256 1701 1256 1728 1285 1754 1311 1781
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1011 1322 1031 1712 1031 1712 1011 1322 1011 1322 1011 1322 1031 1322 1712 1031 1322 1712 1031 1322 1031 1322 1031 1322 1031 1322 1031 1322 1031 1322 1770 1031 1322 1790 1031 1342 1031 1363 1031 1383 1051 1404 1072 1425
FAMILY ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1788 2435 1808 3269 1808 3269 1788 2435 1788 2435 1788 2435 1808 2435 3269 1808 2435 3269 1808 2435 1808 2435 1808 2435 1808 2435 1808 2435 1808 2435 3397 1808 2435 3440 1808 2477 1808 2522 1808 2564 1853 2607 1895 2653
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Trokrevetna po osobi1302 1739 1322 2294 1322 2294 1302 1739 1302 1739 1302 1739 1322 1739 2294 1322 1739 2294 1322 1739 1322 1739 1322 1739 1322 1739 1322 1739 1322 1739 2381 1322 1739 2411 1322 1769 1322 1796 1322 1826 1352 1857 1379 1884
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Četvorokrevetna po osobi1059 1391 1079 1808 1079 1808 1059 1391 1059 1391 1059 1391 1079 1391 1808 1079 1391 1808 1079 1391 1079 1391 1079 1391 1079 1391 1079 1391 1079 1391 1874 1079 1391 1895 1079 1412 1079 1436 1079 1457 1100 1478 1121 1500

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A