Cena detaljno Štampaj

noći1071010710710147101471014107101071071014710147101071010107101471410
Prijava09.0810.0810.0811.0812.0812.0813.0813.0813.0814.0814.0814.0815.0815.0815.0816.0817.0817.0818.0819.0819.0820.0820.0820.0821.0821.0821.0822.0822.0823.0824.0824.0825.0826.0827.0827.0827.0828.0828.0830.08
Odjava19.0817.0820.0821.0819.0822.0820.0823.0827.0821.0824.0828.0822.0825.0829.0826.0824.0827.0828.0826.0829.0827.0830.0803.0928.0831.0804.0929.0801.0902.0931.0803.0904.0905.0903.0906.0910.0904.0911.0909.09
Status1s1s3s
SUPERIOR SOBA POGLED KOPNO | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1592 1220 1575 1559 1174 1559 1204 1559 2031 1204 1559 2024 1204 1559 2017 1559 1204 1559 1552 1174 1544 1204 1537 1985 1196 1534 1978 1193 1527 1520 1179 1512 1505 1502 1157 1495 1938 1157 1938 1495
Prvo dete 2,00-9,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)899 713 891 883 704 883 704 883 1120 704 883 1117 704 883 1114 883 704 883 880 704 876 704 873 1098 702 870 1095 698 867 863 692 861 857 854 682 851 1075 682 1075 851
Jednokrevetna2201 1644 2176 2151 1589 2151 1619 2151 2861 1619 2151 2851 1619 2151 2840 2151 1619 2151 2141 1589 2134 1619 2123 2794 1612 2112 2783 1601 2105 2095 1580 2084 2073 2066 1552 2056 2727 1552 2727 2056
Treća osoba1227 970 1215 1204 929 1204 959 1204 1534 959 1204 1530 959 1204 1527 1204 959 1204 1200 929 1196 959 1193 1509 952 1189 1502 948 1186 1182 941 1175 1172 1168 930 1165 1480 930 1480 1165
Prvo dete 2,00-9,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
SUPERIOR SEA SIDE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1672 1278 1654 1637 1230 1637 1260 1637 2141 1260 1637 2137 1260 1637 2130 1637 1260 1637 1633 1230 1626 1260 1619 2098 1253 1612 2091 1246 1605 1601 1236 1594 1587 1580 1214 1573 2052 1214 2052 1573
Prvo dete 2,00-9,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)941 742 932 923 733 923 733 923 1176 733 923 1173 733 923 1170 923 733 923 919 733 917 733 913 1154 729 910 1151 726 907 904 720 900 897 894 710 891 1132 710 1132 891
Jednokrevetna2325 1731 2299 2272 1674 2272 1704 2272 3028 1704 2272 3021 1704 2272 3011 2272 1704 2272 2262 1674 2254 1704 2244 2961 1694 2233 2954 1686 2222 2215 1665 2205 2194 2187 1637 2176 2893 1637 2893 2176
Treća osoba1285 1010 1273 1260 968 1260 998 1260 1615 998 1260 1612 998 1260 1605 1260 998 1260 1257 968 1253 998 1250 1587 991 1246 1583 987 1243 1236 980 1232 1228 1225 969 1221 1559 969 1559 1221
Prvo dete 2,00-9,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
SUPERIOR SOBA POGLED MORE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1756 1336 1737 1718 1287 1718 1317 1718 2254 1317 1718 2247 1317 1718 2240 1718 1317 1718 1711 1287 1704 1317 1701 2208 1310 1694 2205 1303 1686 1679 1292 1672 1669 1662 1271 1654 2166 1271 2166 1654
Prvo dete 2,00-9,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-9,99 (ako je 1.dete 2,00-9,99)982 770 972 963 760 963 760 963 1233 760 963 1229 760 963 1226 963 760 963 960 760 956 760 954 1210 758 950 1207 754 947 944 748 941 937 934 738 931 1188 738 1188 931
Jednokrevetna2450 1818 2421 2393 1759 2393 1789 2393 3199 1789 2393 3188 1789 2393 3177 2393 1789 2393 2382 1759 2372 1789 2364 3131 1779 2354 3121 1768 2343 2336 1750 2325 2315 2304 1722 2297 3064 1722 3064 2297
Treća osoba1344 1050 1330 1317 1007 1317 1037 1317 1694 1037 1317 1690 1037 1317 1686 1317 1037 1317 1314 1007 1310 1037 1307 1665 1033 1303 1662 1026 1296 1292 1019 1289 1285 1282 1008 1278 1637 1008 1637 1278
Prvo dete 2,00-9,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
FAMILY ROOM LAND VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2793 2053 2760 2727 1990 2727 2020 2727 3664 2020 2727 3653 2020 2727 3642 2727 2020 2727 2712 1990 2702 2020 2691 3586 2009 2680 3575 1999 2670 2659 1978 2648 2634 2624 1942 2613 3508 1942 3508 2613
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi1986 1495 1964 1942 1443 1942 1473 1942 2570 1473 1942 2560 1473 1942 2553 1942 1473 1942 1935 1443 1928 1473 1921 2517 1466 1914 2510 1459 1906 1899 1445 1892 1882 1875 1420 1867 2464 1420 2464 1867
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi1584 1217 1568 1552 1170 1552 1200 1552 2020 1200 1552 2017 1200 1552 2009 1552 1200 1552 1548 1170 1541 1200 1534 1981 1193 1530 1978 1189 1523 1520 1179 1512 1505 1502 1161 1495 1942 1161 1942 1495
FAMILY ROOM SEA VIEW | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi2964 2176 2929 2893 2111 2893 2141 2893 3902 2141 2893 3887 2141 2893 3877 2893 2141 2893 2883 2111 2869 2141 2858 3816 2127 2847 3802 2116 2833 2822 2091 2808 2798 2787 2056 2773 3731 2056 3731 2773
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Trokrevetna po osobi2103 1575 2079 2056 1522 2056 1552 2056 2727 1552 2056 2719 1552 2056 2709 2056 1552 2056 2048 1522 2038 1552 2031 2670 1544 2024 2663 1537 2017 2006 1520 1999 1992 1985 1495 1974 2613 1495 2613 1974
Prvo dete 2,00-11,99289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
Četvorokrevetna po osobi1672 1278 1654 1637 1230 1637 1260 1637 2141 1260 1637 2134 1260 1637 2127 1637 1260 1637 1630 1230 1622 1260 1619 2098 1253 1612 2091 1246 1605 1601 1236 1594 1587 1583 1218 1576 2056 1218 2056 1576

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.


• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 38 evra (23 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 15 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.


• Doplata za gorivo YQ taksa, deca do 2 godine starosti ne plaćaju taksu. Iznos doplate za gorivo je podložan promeni do plaska na put.


• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.


• Usluge vodiča i organizacije putovanja.


U cenu aranžmana nije uračunato:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.


NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.


• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.


• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje.


• Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.


• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.


• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.


• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.


• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni


• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.


• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.


POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.


USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put

- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0008716, počev od 01.10.2021. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2022. br.6 od 01.05.2022.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.

Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A